Нові надходження літератури


P51

Petrushenko V. Lectures in philosophy : tutorial book in english = Філософія. Лекції : навчальний посібник англійською мовою / V. Petrushenko, O. Petrushenko. - Lviv : Magnolia 2006, 2018. - 284 р.

Анотація: Навчальний посібник адресований англомовним студентам ЗВО України. Структура посібника відповідає практиці викладання філософії у ЗВО. Посібник характеризується стислим, але логічно зв'язаним викладом матеріалу, що розгортається за принципом «від простого до складного». В основі такої логіки лежить завдання прослідкувати за історичним розвитком людського мислення. Водночас теоретичний виклад супроводжується посиланнями на практику.

50 прм.


P51

Petrushenko V. Lectures in philosophy : tutorial book in english = Філософія. Лекції : навчальний посібник англійською мовою / V. Petrushenko, O. Petrushenko. - Lviv : Magnolia 2006, 2018. - 284 р.

Анотація: Навчальний посібник адресований англомовним студентам ЗВО України. Структура посібника відповідає практиці викладання філософії у ЗВО. Посібник характеризується стислим, але логічно зв'язаним викладом матеріалу, що розгортається за принципом «від простого до складного». В основі такої логіки лежить завдання прослідкувати за історичним розвитком людського мислення. Водночас теоретичний виклад супроводжується посиланнями на практику.

50 прм.61

K89

Kubiak R. Prawo medyczne = Медичне право / R. Kubiak ; red.: K. Rzepka, J. Wróblewska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - 652 s. - (Wykłady specjalizacyjne).

Анотація: Книга адресована студентам і випускникам, які хочуть розширити свої знання з вузькоспеціалізованих юридичних питань. Видання містить обговорення ключових правових питань, корисних у навчанні та медичній практиці. Зміст, що входить до неї, включає останні правові норми. Вибір проблем був адаптований до програми післядипломної освіти лікаря та стоматолога, а підготовка проводилася як частина медичної спеціалізації. Ряд питань корисні лікарям, які практикують в трудових відносинах в сфері охорони здоров'я, проведення індивідуальної або групової медичної практики.

1 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. 2018. Pathology = АМЛЕ. Крок 1. 2018. Патологія : lecture notes / ed.: J. Barone, M. A. Castro. - New York : Kaplan Medical, 2018. - 267 р. : il.

Summary:Kaplan Medical's USMLE Step 1 Lecture Notes 2018: Pathology offers in-depth review with a focus on high-yield topics – a comprehensive approach that will help you deepen your understanding while focusing your efforts where they'll count the most.

Used by thousands of medical students each year to succeed on USMLE Step 1, Kaplan's official lecture notes are packed with full-color diagrams and clear review.

1 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. 2018. Anatomy = АМДЕ. Крок 1. 2018. Анатомія : lecture notes / ed.: J. White, D. Seiden. - New York : Kaplan Medical, 2018. - 394 р. : il.

Summary: Kaplan Medical's USMLE Step 1 Lecture Notes 2018: Anatomy offers in-depth review with a focus on high-yield topics – a comprehensive approach that will help you deepen your understanding while focusing your efforts where they'll count the most.

3 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. 2018. Immunology and microbiology = АМЛЕ. Крок 1. 2018. Імунологія та мікробіологія : lecture notes / ed.: T. L. Alley, K. Moscatello, C. C. Keller. - New York : Kaplan Medical, 2018. - 497 р. : il.

Summary: Kaplan Medical's USMLE Step 1 Lecture Notes 2018: Immunology and Microbiology offers in-depth review with a focus on high-yield topics – a comprehensive approach that will help you deepen your understanding while focusing your efforts where they'll count the most.

Used by thousands of medical students each year to succeed on USMLE Step 1, Kaplan's official lecture notes are packed with full-color diagrams and clear review. Used by thousands of medical students each year to succeed on USMLE Step 1, Kaplan's official lecture notes are packed with full-color diagrams and clear review.

3 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. 2018. Pharmacology = АМЛЕ. Крок 1. 2018. Фармакологія : lecture notes / ed.: C. Davis, S. R. Harris ; сontributor: L. Kerecsen, B. R. Krishana. - New York : Kaplan Medical, 2018. - 321 р. : il.

Summary: Kaplan Medical's USMLE Step 1 Lecture Notes 2018: Pharmacology offers in-depth review with a focus on high-yield topics – a comprehensive approach that will help you deepen your understanding while focusing your efforts where they'll count the most.

3 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. Qbook : 850 Exam-Like Practice Questions to Boost Your Score. - 8th ed. - New York : Kaplan Medical, 2017. - 447 р.

Summary: Kaplan Medical's USMLE Step 1 Qbook provides high-yield, exam-style practice and expert test-taking strategies to help you master all Step 1 topics. Our experts regularly review content to make sure you have the most up-to-date prep, realistic practice materials, and current test information so you can face the USMLE with confidence.

3 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. 2018. Behavioral Science and Social Sciences = АМЛЕ. Крок 1. 2018. Поведінкові науки та соціальні науки : lecture notes / ed. A. Akunyili [et al.]. - New York : Kaplan Medical, 2018. - 185 р. : il.

Summary: Kaplan Medical's USMLE Step 1 Lecture Notes 2018: Behavioral Science and Social Sciences offers in-depth review with a focus on high-yield topics – a comprehensive approach that will help you deepen your understanding while focusing your efforts where they'll count the most.

Used by thousands of medical students each year to succeed on USMLE Step 1, Kaplan's official lecture notes are packed with full-color diagrams and clear review. This edition includes a section on Patient Safety Science, a topic that was recently added to the exam.

3 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. 2018. Biochemistry and medical genetics [Text] = АМЛЕ. Крок 1. 2018. Біохімія та медична генетика : lecture notes / ed. S. Turco ; contributor: R. Lane, R. M. Harden. - New York : Kaplan Medical, 2018. - 423 p. : il.

Summary: Kaplan Medical's USMLE Step 1 Lecture Notes 2018: Biochemistry and Medical Genetics offers in-depth review with a focus on high-yield topics – a comprehensive approach that will help you deepen your understanding while focusing your efforts where they'll count the most.

Used by thousands of medical students each year to succeed on USMLE Step 1, Kaplan's official lecture notes are packed with full-color diagrams and clear review.

3 прм.


61(07.07)

U89

USMLE. Step 1. 2018. Physiology = АМЛЕ. Крок 1. 2018. Фізіологія : lecture notes / ed. L. B. Wilson ; сontributor: R. Dasgupta, F. P. Noto. - New York : Kaplan Medical, 2018. - 425 р. : il.

Summary: The only official Kaplan Lecture Notes for USMLE Step 1 cover the comprehensive information you need to ace the exam and match into the residency of your choice.

3 прм.


612

P59

Physiology = Фізіологія : textbook for students of higher medical educational institutions with the IVth level of accreditation, with English as the language of instruction / ed.: V. M. Moroz, O. A. Shandra. - 3rd ed. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2018. - 728 р.

Анотація: Підручник з фізіології людини, викладений англійською мовою для кращого опанування англомовними студентами знань з фізіології, містить основний навчальний матеріал за програмою курсу фізіології. Видання містить інформацію про всі розділи дисципліни, зважаючи на основні вимоги кредитно-модульної системи навчання стосовно покращення самостійного вивчення навчального матеріалу. Разом із висвітленням основних механізмів функціонування органів та систем органів, принципів нервово-гуморальної регуляції функцій організму людини за умов норми, адаптаційно-пристосувальних механізмів за умов дії стресорних чи інших чинників, у підручнику наведені початкові дані про порушення функціонування кожного з органів. Чітка, обдумана рубрифікація змісту кожного розділу з виділенням найважливіших деталей кожної теми, чітке формулювання основних положень, визначень та класифікацій із додатковим винесенням матеріалу лекції в рисунки та схеми дозволяють студентам легко з'ясувати головні аспекти кожної з тем.

50 прм.


612.015

G92

Gubsky, Ju. I. Biological chemistry = Біологічна хімія : textbook for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine / Ju. I. Gubsky. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 488 р.

Анотація: Підручник з біологічної хімії складається з 30 розділів і містить текстові матеріали та велику кількість ілюстрацій, у тому числі хімічні формули, реакції та їх рівняння, рисунки складених внутрішньоклітинних перетворень біомолекул і метаболічні “схеми”. Підручник призначений для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

30 прм.


613

H99

Hygiene and ecology = Гігієна та екологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. Г. Бардов [та ін.] ; ed. V. G. Bardov. - 2nd ed., updated. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2018. - 688 р.

Анотація: Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та провідними гігієністами України та Росії, за загальною редакцією завідувача опорної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та екології людини, члена-кореспондента НАМН України, професора В. Г. Бардова. У підручнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я людини і громадське здоров’я, а також на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, виховання, лікування тощо. Підручник включає всі основні розділи загальної гігієни та екології людини і укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” згідно з вимогами Болонського процесу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, практичних лікарів.

80 прм.


616-053.2

P36

Pediatric Physical Examination : textbook for students of higher educational institutions = Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : переклад з укр. мови / O. V. Katilov [et al.]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 504 р. : il.

У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.

100 прм.


616-07

K79

Kovalsky O. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging = Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : textbook for students of higher medical educftion level / O. Kovalsky, D. Mechev, V. Danylevych. - 2nd ed. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2017. - 504 p. : il.

Анотація: Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни “Радіологія” (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кредитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в прменевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей.

50 прм.


616.1/4

I-69

Internal Medicine: Critical Care = Внутрішня медицина: невідкладна допомога : textbook for students of higher education establishments - medical universities, institutes and academies / O. Ya. Babak [et al.] ; ed.: O. Ya. Babak, O. M. Bilovol. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.

Анотація: «Внутрішня медицина: критична допомога» забезпечує глибину та широту охоплення, що відображає складність та експертизу, необхідні для успішного лікування надзвичайної медицини в сучасних умовах, що швидко розвиваються. Це важливий сучасний клінічний ресурс невідкладної допомоги для студентів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій.

5 прм.616-092

P32

Pathophysiology = Патофізіологія : textbook for students of higher medical education establishments / N. V. Krishtal [et al.] ; ed.: N. V. Krishtal, Mikhnev. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 656 р. : 4 p. color insert.

Анотація: Підручник підготовлений командою співробітників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, які є визнаними експертами з різних аспектів патофізіології, що дає підстави вважати цей основний підручник національним. Рекомендується для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів. Підручник може бути корисним для вчителів та лікарів усіх спеціальностей.

100 прм


616.1/4

F22

Famili medicine : in 2 vol. : textbook for students of higher education establishments - medical universities, institutes and academies / L. S. Babinets [et al.] ; ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvil. - Kyiv : AUS Medicine Publishing. - Пер.загл. : Сімейна медицина.

Book 2 : Symptoms and syndromes in clinical course of internal diseases = Симптоми та синдроми при клінічному перебігу внутрішніх хвороб. - 2018. - 376 p.

Анотація: Підручник складається відповідно до навчальної програми за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина».

У підручнику представлений сучасний підхід до загальних проблем практики сімейних лікарів, висвітлюються основні симптоми та синдроми кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, гематології, ендокринології та інших синдромів, які лікарем загальної практики сімейний лікар найчастіше керує лікувальною практичною діяльністю. У підручнику представлена інформація про причини, патогенез, клінічні прояви, алгоритми діагностичного пошуку при наявності цих синдромів, диференціальна діагностика різних захворювань, що виявляються цими симптомами та синдромами. Алгоритми оцінки та обробки, рекомендації з надання першої допомоги та практичні рекомендації пропонуються докладно.

Для студентів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій, лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина".

5 прм.


616.2

S81

Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach układu oddechowego - wskazówki praktyczne = Діагностичні та терапевтичні стандарти при захворюваннях органів дихання - практичні поради / P. Bielicki [i inni] ; red. R. AChazan. - Bielsko-Biała : α-medica press, 2015. - 348 s.

Анотація: Видання містить опис вибраних хвороб (астма, хронічна обструктивна хвороба легень, пневмонія, плевральна хвороба, туберкульоз і мікобактеріоз та ін.), а також наводить діагностичні тести (імунологічне обстеження при захворюваннях органів дихання; мікробіологічні тести; функціональні дослідження дихальної системи; ендоскопічні процедури; ельтразвукове дослідження; діагностика хронічного кашлю).

1 прм.


616.31

B29

Bases of Dentistry [Text] = Основи стоматології : textbook for students of higher medical education establishments with III-IVth levels of accreditation / V. O. Malanchuk [et al.] ; ed. V. O. Malanchuk. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2018. - 616 р.

Анотація: У роботі лікаря загальної практики / сімейної медицини трапляються ситуації, коли він не може скористатися консультацією спеціаліста-стоматолога і змушений самостійно встановлювати діагноз та надавати екстрену стоматологічну допомогу, зокрема при таких захворюваннях, як гострий пульпіт, періодонтіт, абсцеси, флегмона щелепно-лицьової ділянки, а також у разі травматологічного ушкодження обличчя і щелеп. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає новій програмі «Основи стоматології» та «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста». Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим посібником міг скористуватися не лише студент, а й лікар-початківець.

30 прм.


616.31

S86

Stomatology : in 2 books : textbook for doctors attending postgraduate education establishments (faculties) of the Ministry of Health of Ukraine specialising in dentistry / M. M. Rozhko [et al.] ; ed. M. M. Rozhko. - Kyiv : AUS Medicine Publishing.

Book 2. - 2018. - 960 p. : color edited.

Анотація: У підручнику висвітлено основні проблеми стоматологічного обслуговування, терапевтичної та хірургічної стоматології. Розділи навчального посібника відповідають навчальному плану та програмі навчання стажувань за фахом «Стоматологія». Викладено основні принципи доставки стоматологічної допомоги для населення, клінічна картина, методи діагностики та лікування важких тканин зубів, тканин пародонта та слизової оболонки ротової порожнини. Розглянуто проблеми клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки.

Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.

Призначений для стаціонарів-медиків факультетів післядипломної освіти, студентів магістратури, аспірантів, лікарів-резидентів, лікарів-стоматологів.

50 прм.

617.7

B29

Вasic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 1. Update on General Medicine / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 368 р.

Summary: Keep your ophthalmic knowledge current with the Academy's 2017-2018 Basic and Clinical Science Course (BCSC). BCSC is the most extensive compilation of ophthalmic scientific research and clinical experience, and it is continually updated by a faculty of more than 80 expert ophthalmologists.

1 прм.

617.7

B29

Вasic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 2. Fundamentals and Principles of Ophthalmology / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 430 р.

Summary: Provides the essential scientific grounding for current ophthalmic practice. Discusses ocular anatomy, embryology, biochemistry and metabolism in the eye, and ocular pharmacology. Features comprehensive updates to the genetics chapters, including an overview of appropriate uses for the latest genetic techniques.

1 прм.

617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 3. Clinical Optics / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 366 р.

Summary: Keep your ophthalmic knowledge current with the Academy's 2017-2018 Basic and Clinical Science Course (BCSC). BCSC is the most extensive compilation of ophthalmic scientific research and clinical experience, and it is continually updated by a faculty of more than 80 expert ophthalmologists. Topics covered in Section 3 include optics of the human eye, clinical refraction and ophthalmic instruments. It provides an overview of refractive surgery. Includes numerous figures and learning exercises.

1 прм.

617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 4. Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 372 р.

Summary: Section 4 presents materials in two parts: Part I, Ophthalmic Pathology; and Part II, Intraocular Tumors. Part I uses a hierarchy that moves from general to specific to help derive a differential diagnosis for a specific tissue. Part II is a compilation of selected clinical aspects of importance to the general ophthalmologist. Additionally, this section has a variety of images and videos. Both print and eBook users have access to the videos.

1 прм.


617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 5. Neuro-Ophthalmology / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 428 р.

Summary: Section 5 has been fully updated for the 2017-2018 edition. It presents a symptom-driven approach to the diagnosis and treatment of major neuro-ophthalmic conditions. It leads the reader through the sometimes subtle manifestations of neuro-ophthalmic disease to anatomical localisation of lesions and definitive diagnosis. Section 5 now includes five videos that can be viewed by scanning the QR code included in the book.

1 прм.

617.7

B29

Вasic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 6. Pediatric Ophthalmology and Strabismus / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 475 р.

Summary: Begins with discussions of the pediatric eye examination and extraocular muscle anatomy. Includes chapters on amblyopia, sensory physiology and pathology, and the diagnostic evaluation of strabismus. Examines the clinical features, diagnosis and treatment of esodeviations and exodeviations, pattern strabismus, vertical deviations, nystagmus, and special forms of strabismus. Also, describes key aspects of extraocular muscle surgery. The second part of this book covers the full range of pediatric ocular disorders. Includes 12 videos covering diagnostic evaluation, procedures for vertical deviations and surgery of the extraocular muscles.

1 прм.

617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 7. Orbit, Eyelids and Lacrimal System / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. – 335 р.

Summary: Keep your ophthalmic knowledge current with the Academy's 2017-2018 Basic and Clinical Science Course (BCSC). Section 7 contains information on congenital, inflammatory, infectious, neoplastic and traumatic conditions of the orbit and accessory structures. It includes six surgical videos that can be viewed by scanning the QR code included in the book.

1 прм.


617.7

B29

Вasic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 8. External Disease and Cornea / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 533 p.

Summary: Keep your ophthalmic knowledge current with the Academy's 2017-2018 Basic and Clinical Science Course (BCSC). BCSC is the most extensive compilation of ophthalmic scientific research and clinical experience, and it is continually updated by a faculty of more than 80 expert ophthalmologists.

1 прм.

617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC). Section 9. Intraocular Inflammation and Uveitis / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 359 р.

Summary: Keep your ophthalmic knowledge current with the Academy's 2017-2018 Basic and Clinical Science Course (BCSC). Section 9 presents the clinical approach to uveitis and reviews autoimmune and infectious forms of uveitis and scleritis. It includes four videos of fundamental surgical techniques and diagnosis. The videos can be viewed by scanning the QR code included in the book.

1 прм.

617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018 [Text]. Section 10. Glaucoma / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 261 р.

Summary: Keep your ophthalmic knowledge current with the Academy's 2017-2018 Basic and Clinical Science Course (BCSC). Section 10 provides a comprehensive discussion of glaucoma, including epidemiology and genetic factors, intraocular pressure and aqueous humour dynamics. It contains eight surgical videos that can be viewed by scanning the QR code included in the book.

1 прм.


617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 11. Lens and Cataract / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. – 244 р.

Summary: Keep your ophthalmic knowledge current with the Academy's 2017-2018 Basic and Clinical Science Course (BCSC). Section 11 covers a wide range of topics, including epidemiology of cataract, anatomy of the normal crystalline lens, lens metabolism, developmental defects of the lens, and complications of cataract surgery. It includes 13 videos accessible by scanning the QR code included in the book.

1 прм.

617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 13. Refractive Surgery / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. – 254 р.

Summary: This year section 13 is updated to include eight original videos demonstrating refractive surgical techniques, including the recently FDA-approved SMILE procedure. Covers the science of refractive surgery, accommodative and nonaccommodative treatment of presbyopia and patient evaluation. Examines specific procedures in refractive surgery and their potential complications, and refractive surgery in ocular and systemic disease. Includes information on lens implants used in the United States and other countries. Both print and eBook users have access to the videos.

1 прм.


617.7

B29

Basic and Clinical Science Course (BCSC) 2017-2018. Section 12. Retina and Vitreous / senior secretary for clin. educ. L. B. Cantor. - San Francisco : [s. n.], 2017. - 422 р.

Summary: Provides an overview of the structure and function of the retina and its relationship to the pigment epithelium, choroid and vitreous. Describes the major vitreoretinal disorders and appropriate diagnostic methods and treatment principles.

Includes updates on the management of age-related macular degeneration, diabetic macular edema, and venous occlusive disease chapter covering retinovascular disease associated with cardiovascular disease. An emphasis on imaging is demonstrated in this text with more than 175 images and ten surgical videos to illustrate common vitreoretinal procedures. Both print and eBook users have access to the videos.

Separate chapters are devoted to age-related macular degeneration, diabetic retinopathy and retinopathy of prematurity, including the latest imaging techniques and choroidal detail. Selected therapeutic topics include laser therapy and vitreoretinal surgery.

1 прм.П 31

Петрушенко В. Л. Філософія : підручник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 504 с.

Анотація: Підручник с коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

100 прм.


159.9

Г 93

Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування : підручник для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 310 с.

Анотація: У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам виникнення емоційного стресу і методам запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та професійному «вигоранню» медичних працівників. Розглянуто вплив екстремальних ситуацій на психічне здоров’я та особливості надання допомоги пацієнтам із наслідками психотравматичних подій.

Для студентів спеціальності «медсестринство» медичних навчальних закладів – училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, викладачів, слухачів відділень і закладів післядипломної освіти, а також медичних сестер, фельдшерів, акушерок.

10 прм.


378

Ф 66

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. М. Фіцула. - 2-е вид., доп. - Київ : Академвидав, 2014. - 456 с. - (Альма-матер).

Анотація: У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки вищої школи, теорії навчання і виховання студентської молоді, управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі, а також сутність, зміст і завдання про­цесу навчання, методи, форми і засоби його організування, сучасні навчальні технології з урахуванням новітніх тенденцій розвитку суспільства. Детально йдеться у ньому про фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання. Окреслено загальні особливості економічного, правового, антинаркогенного, тендерного виховання. Містить завдання і запитання, короткий термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів.

10 прм.


61:355

Е 45

Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.] ; ред. М. І. Бадюк. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2018. - 204 с.

Анотація: В навчальному посібнику вперше в Українї висвітлюються основні аспекти надання екстреної медичної допомоги військовослужбовцям в бойових умовах. Наведено алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі в умовах збройного конфлікту, для розробки яких використано стандарти НАТО, зокрема АМеdP - 24 (STANAG 2549) та окремі медико-технологічні документи Міністерства охорони здоров'я України. Навчальний посібник укладений відповідно до вимог Примірної програми модулю» Медична допомога пораненим на догоспітальному етапі» для здобувачів другого (магістерського) рівня, галузі знань «Охорона здоров'я» за військово-обліковими спеціальностями. Навчальний посібник призначений для громадян України, які вивчають військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби на кафедрах Української військово-медичної академії і кафедрах медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів України. Алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги військовослужбовцям можуть використовуватись у практичній роботі лікарів та медичного персоналу військових частин сил оборони України при наданні медичної допомоги пораненим на догоспітальному етапі як у повсякденній діяльності військ, так і в бойових умовах.

40 прм.

611

К 47

Клінічна анатомія верхньої кінцівки : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / В. І. Півторак [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 160 с.

Анотація: Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особлива увага звернута на топографо-анатомічне обґрунтування клінічних симптомів і синдромів при захворюваннях і травмах верхньої кінцівки. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням «Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)» за ред. В. Г. Черкасова (2010). Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, інтернів-травматологів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

4 прм.


611.018

Г 51

Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ УКраїни / О. Д. Луцик [та ін.] ; ред.: О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 592 с. : іл.

Анотація: Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців – гістологів та ембріологів – з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з типовою програмою нормативної навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія, ембріологія», затверджено МОЗ України 14.05.2013 р., з урахуванням кращих зарубіжних аналогів. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлені повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книга збагачена прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в іерархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також викладачів та лікарів.

300 прм.

615.2

R97

Rx index vademecum. Лікарські засоби для застосування в раціональній неврології та психіатрії / ред. Т. С. Міщенко [та ін.]. - Київ : ТОВ “Фармацевт Практик”, 2014. - 1216 р. - (Неврологія та психіатрія).

Анотація: У довіднику систематизовано лікарські засоби, які застосовують в неврології тап психіатрії, зазначено діючу речовину і АТС-класифікацію. Дані наведено з урахуванням інформації закордонних та вітчизняних настанов.

1 прм.


615.9

М 27

Марков Ю. І. Тлумачний словник з клінічної токсикології / Ю. І. Марков, С. М. Недашківський, О. А. Лоскутов. - Київ : ФОП Коляда О. П., 2018. - 152 с.

Анотація: Тлумачний словник з клінічної токсикології» є першим в Україні довідником, в якому наводяться найпоширеніші терміни, що зустрічаються в новітній лексиці з клінічної токсикології. Словник містить понад 1000 слів і словосполучень, у тому числі ті, що увійшли в українську мову протягом останнього десятиліття. Словник розрахований на широкий загал медичної спільноти, насамперед, лікарів-інтернів, токсикологів та анестезіологів, а також лікарів загальної практики-сімейної медицини та медицини невідкладних станів.

1 прм.


616-074

Л 12

Лабораторна діагностика : навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів / І. Г. Купновицька [та ін.] ; ред.: І. Г. Купновицька, А. М. Ерстенюк. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 320 с. -

Анотація: У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесах виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні показники крові в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Коротко подано історію розвитку клінічної лабораторної діагностики, характеристику матеріалу для досліджень, методи його отримання і вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Представлено роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники.

22 прм.


616-08

Д 66

Домедична допомога. Алгоритми та маніпуляції : методичний посібник / В. О. Крилюк [та ін.] ; ред. С. С. Самофал. - Київ : OJIVA, 2017. - 120 с. : il.

Анотація: Навчальний посібник рекомендований для слухачів курсів з питань надання домедичної допомоги. У ньому описані у вигляді алгоритмів порядки надання допомоги при невідкладних станах. При створенні посібника автори керувалися сучасними міжнародними рекомендаціями.

200 прм.


616-08

П 14

Паліативна та хоспісна допомога : підручник для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти вищих навчальних закладів МОЗ України / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 392 с.

Анотація:Підручник містить систематизоване викладення курсу паліативної та хоспісної допомоги, включаючи питання організації та надання госпітальної і амбулаторної допомоги паліативним пацієнтам у світі та в Україні. Висвітлено сучасні підходи та кращий міжнародний і національний досвід надання паліативної та хоспісної медичної допомоги інкурабельним хворим з онкологічними, серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними захворюваннями, а також пацієнтам у термінальних стадіях ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу. Розглядаються особливості надання паліативної та хоспісної допомоги в спеціалізованих стаціонарах, а також сімейними лікарями в амбулаторних умовах. Підручник складений відповідно до типової наскрізної навчальної програми “Паліативна та хоспісна допомога”, затвердженої МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів і буде використаний також у системі післядипломної освіти інтернів та підвищення квіліфікації лікарів загальної практики сімейних лікарів, лікарів закладів ПМСД, закладів паліативної та хоспісної допомоги, онкологів, терапевтів, геріатрів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей закладів охорони здоров’я.

150 прм.


616.1

Д 33

Денесюк В. І. Аритмії та блокади серця. 30-річний науково-практичний досвід вивчення поорушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини : практичне керівництво / В. І. Денесюк, В. М. Мороз, О. В. Денесюк. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 560 с.

Анотація: Матеріали в практичному керівництві викладені на основі принципів доказової медицини та великого досвіду роботи авторів. Велика увага надається стандартам діагностики та тактиці лікування аритмій серця із застосуванням простих, доступних та інформативних алгоритмів.

5 прм.


617

З-14

Загальна хірургія : базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.] ; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ : ВСВ «Медицина», 2018. - 608 с.

Анотація: Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання.

У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб. Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення для вивчення не лише хірургії, а й акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа. Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування.

Для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій.

100 прм.


616-08

М 42

Медична і соціальна реабілітація : підручник для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / В. Б. Самойленко [та ін.]. - 2-е вид., виправ. і доп. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 464 с.

Анотація: У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу та медико-соціальної реабілітації при різних видах патології дорослих і дітей, описано сучасні орієнтовні комплекси відновного лікування пацієнтів з різними нозологіями згідно з програмою “Медична і соціальна реабілітація”. Детально описано прийоми масажу та лікувальної фізкультури, що сприяють ефективному лікуванню та реабілітації хворих з різними патологічними станами в клініці внутрішніх хвороб. Особливу увагу приділено психологічній, професійній, педагогічній, соціальній реабілітації та відновному лікуванню в геріатрії з урахуванням анатомо-фізіологічних змін у цієї категорії пацієнтів.

Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, медичних сестер, інструкторів з лікувальної фізкультури та масажу.

10 прм.


616-092

П 20

Патофізіологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / М. Н. Зайко [та ін.] ; ред.: М. Н. Зайко, Ю. В. Биць, М. В. Кришталь. - 6-е вид., перероб. і доп. - Киiв : ВСВ «Медицина», 2017. - 736 с. : 4 с. кольор. вкл.

Анотація: Підручник підготовлений авторським колективом співробітників вищих медичних навчальних закладів та академічних науково-дослідницьких установ України, які є визнаними фахівцями з різних питань патофізіології, що дає підставу вважати цей базовий підручник національним.

У порівнянні з попередніми виданнями підручника суттєво перероблені такі глави: «Патогенна дія на організм факторів навколишнього середовища»; «Роль спадковості, конституції та вікових змін у патології»; «Порушення жирового обміну»; «Порушення кислотно-основного стану»; «Порушення водно-електролітного обміну»; «Запалення»; «Патологічна фізіологія імунітету»; «Алергія»; «Пухлини»; «Патологічна фізіологія нирок»; «Патологічна фізіологія травлення»; «Патологічна фізіологія ендокринної системи».

Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Підручник може бути корисний для викладачів і лікарів усіх спеціальностей.

3 прм.


616.31

С 81

Стоматологія : у 2-х кн. : підручник для лікарів-інтернів стоматологічних факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / ред. М. М. Рожко. - Київ : ВСВ "Медицина".

Кн. 1 / М. М. Рожко [та ін.]. - 2013. - 872 с. : кольор. вкл.

Анотація: У підручнику висвітлено питання організації стоматологічної допомоги населенню, клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку, ортодонтії.

Викладено сучасний стан правового забезпечення організації стоматологічної допомоги населенню України, сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностики, клінічної картини й лікування дефектів зубів і зубних рядів та сучасних технологій виготовлення ортопедичних конструкцій. Розглянуто питання діагностики, лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці.

Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

5 прм.


616.31

С 81

Стоматологія : у 2-х кн. : підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України зі спеціальності “Стоматологія” / ред. М. М. Рожко. - 2-е вид. - Київ : ВСВ "Медицина".

Кн. 2 / М. М. Рожко [та ін.]. - 2018. - 992 с. : кольор. вкл.

Анотація: У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби, терапевтичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагностики та лікування твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової оболонки ротової порожнини. Розглянуто питання клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки.

Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.

Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

5 прм.


616.31

Т 35

Терапевтична стоматологія : в 4-х т. : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; ред. А. В. Борисенко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ "Медицина".

Т. 3 : Захворювання пародонта. - 2018. - 624 с. : кольор.вкл.

Анотація: Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології – захворюванням пародонта.

У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого.

У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини.

Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій.

50 прм.


616.31

Ф 24

Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / А. В. Борисенко [та ін.] ; ред. А. В. Борисекно. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 504 с.

Анотація: У навчальному посібнику подано короткі відомості про лікарські препарати, які застосовують у стоматологічній практиці. Описано їх фізико-хімічні, фармакологічні властивості, показання і протипоказання до застосування цих препаратів, побічні дії, методи використання, форми виготовлення та зберігання. Поряд із прописами готових лікарських форм наведено також рецепти деяких сумішей індивідуального виготовлення.

Для лікарів стоматологів-терапевтів, ортодонтів, фармацевтів, провізорів.

3 прм.


618.1

Л 65

Ліхачов В. К. Гінекологія: керівництво для лікарів : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. К. Ліхачов. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 688 с.

Анотація: Керівництво підготовлено з урахуванням останніх досягнень (у тому числі доказової медицини) в області діагностики, тактики ведення та лікування хворих з основною гінекологічною патологією. Використовувались клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Канади, Великої Британії, Австралії та ін.). Детально викладено питання запальних захворювань жіночих статевих органів з характеристикою інфекцій, що передаються статевим шляхом; проблеми неплідності і застосування сучасних репродуктивних технологій; невиношування вагітності; всі аспекти порушень менструального циклу; перебігу клімактерію і постменопаузи; проблеми гіперандрогенії та гіперпролактинемії в гінекології; передракових захворювань і пухлин жіночої статевої сфери; проблеми ендометріозу і трофобластичної хвороби; методи планування сім’ї; клінічна картина, діагностика і тактика лікування у випадках “гострого живота” у гінекології; медичної допомоги при небажаній вагітності. У додатках наведено відомості про сучасні фармакологічні препарати та критерії прийнятності сучасних засобів контрацепції. Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

5 прм.