Гетьман Богдан Хмельницький — український військовий, політичний та державний діяч

(425 років від дня народження)

Рекомендаційний список літератури

1. Боплан, Гійом Левассер де. Опис України [Текст] / Г. Л. Боплан. — Львів : Каменяр, 1990. — 302 с.

2. Загребельний, П. Я, Богдан [Текст] : роман / П. Загребельний. — Київ : Український Центр духовної культури. — 1994. — Кн. 1 : Битви. — 224 с.

3. Загребельний, Б. Я, Богдан [Текст] / Б. Загребельний. — Київ : Український Центр духовної культури. — 1994. — Кн. 2 : Нестями. — 336 с.

4. Загребельный, П. Я, Богдан (Исповедь во славе) [Текст] : роман / П. Загребельный ; пер. с укр. И. Карабутенко. — [б. м.] : Советский писатель, 1985. — 512 с.

5. Замлинский, В. А. Богдан Хмельницкий [Текст] / В. А. Замлинский. — Москва : Молодая гвардия, 1989. — 336 с.

6. Крип’якевич, І. П. Богдан Хмельницький [Текст] / І. П. Крип’якевич ; відпов. ред.: Ф. П. Шевченко, І. Л. Бутич, Я. Д. Ісаєвич. — 2-е вид., випр. і доп. — Львів : Світ, 1990. — 406 с.

7. Ле, І. Хмельницький [Текст] : історичний роман : у 3-х кн. / І. Ле. — Київ : Дніпро. — 1969. — Кн. 1. — 454 с.

8.  Ле, І. Хмельницький [Текст] : історичний роман : у 3-х кн. / І. Ле. — Київ : Дніпро. — 1969. — Кн. 2. — 414 с.

9.  Ле, І. Хмельницький [Текст] : історичний роман : у 3-х кн. / І. Ле. — Київ : Дніпро. — 1969. — Кн. 3. — 492 с.

10.   Мельничук, Б. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині [Текст] : путівник / Б. Мельничук, Н. Юрчак. — Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. — 60 с.

11.   Полянський, О. Історичні силуети (Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Яків Головацький, Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Ярослав Стецько, Роман Шухевич, Володимир Янів, Володимир Кубійович, Микола Чубатий, Іван Драч) [Текст] / О. Полянський ; Інститут національного відродження України. — Тернопіль : Лілея, 1998. — 128 с.

12.   Сергійчук, В. І. Переяславська рада — трагедія України і програш Європи [Текст] / В. І. Сергійчук ; ред. В. Янчук ; відпов. за вип. О. Ткачук. — Київ : Діокор, 2003. — 136 с.

13.    Смолій, В. А. Богдан Хмельницький [Текст] : (соціально-політичний портрет) / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; гол. ред. С. В. Головко. — 2-е вид., перероб. и доп. — Київ : Либідь, 1995. — 624 с.

14.  Смолій, В. А. Богдан Хмельницький [Текст] : хроніка життя та діяльності / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; АН України, Ін-т історії України. — Київ : Наукова думка, 1994. — 262 с.

15.  Старицкий, М. Богдан Хмельницкий [Текст] : трилогия / М. Старицкий. — Киев : Дніпро. — 1987. — Кн. 1 : Перед бурей : роман. — 645 с.

16.  Старицкий, М. Богдан Хмельницкий [Текст] : трилогия / М. Старицкий. — Киев : Дніпро. — 1987. — Кн. 2 : Буря : роман. — 571 с.

17.   Старицкий, М. Богдан Хмельницкий [Текст] : трилогия / М. Старицкий. — Киев : Дніпро. — 1987. — Кн. 3 : У пристани : роман. — 606 с.

****************

18.  Богдан Хмельницикий (1595—1657) — полководець, суспільно-політичний діяч, гетьман України // 100 найвідоміших українців. — Київ, 2002. — 106—121.

19.  Стратегічні операції Богдана Хмельницького під час війни 1648—1649 років // Петрів, В. Військово-історичні праці. Спомини / В. Петрів. — Київ : Поліграфкнига, 2002. — С. 145—185.

******************

20.  Гаврилюк, О. Збаразька облога і Зборівська битва [Текст] : [військова кампанія під проводом Б. Хмельницького] / О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 4 ; 22 серп. — С. 4—5.

21.  Гаврилюк, О. «Знову про славу козацьку згадаємо» [Текст] : події Визвольної війни українського народу 1648—1655 років на теренах краю / О. Гаврилюк, С. Зборівська // Вільне життя плюс. — 2018. — 1 черв. — С. 3 ; 8 черв. — С. 3 ; 15 черв. — С. 3.

22.  Мицик, Ю. А. Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р. [Текст] / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. — 2013. — № 1. — С. 165—166.

23.  Олещук, І. Ярмо нового Переяслава [Текст] : [360-та річниця Переяславської Ради] / І. Олещук // Свобода. — 2014. — 17 січ. — С. 3.

24.  Панасюк, Б. Міф Переяславської ради [Текст] / Б. Панасюк // Вільне життя плюс. — 2018. — № 12. — С. 4.

25.  Сергійчук, В. Історія краю. Частина Х. «Я сам князь у князівстві своїм» [Текст] : [Богдан Хмельницький] / В. Сергійчук // Голос України. — 2017. — 18 жовт. — С. 12—13.

26.   Сергійчук, В. Історія краю. Частина ХІІІ. «Треба відступити від православного царя…» [Текст] : [історія України ХVІІ ст.] / В. Сергійчук // Голос України. — 2017. — 29 листоп. — С. 10—11.

27.  Тарноруда, Т. І понесла річка Восушка кров гарячу… [Текст] : 360  років Визвольної війни українського народу на теренах Тернопілля / Т. Тарноруда // Вільне життя плюс. — 2015. — 23 груд. — С. 4—5.

28.  Чухліб, Т. Проект козацького князівства: від Богдана Хмельницького до Кирила Розумовського [Текст] / Т. Чухліб // Голос України. — 2015. — 22 квіт. — С. 14.

29.   Шпак, В. Російська історія війни Хмельницького [Текст] : 370 років перемоги козаків під Пилявцями (Національно-визвольна війна 1648—1657 рр.) / В. Шпак // Урядовий кур’єр. — 2018. — 15 верес. — С. 4.

Уклала   Водюк Н. П.

2020 рік