Запрошуємо на День інформації

Post date: Jun 13, 2016 1:04:55 PM

17 червня 2016 р. в читальному залі бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (вул. Січових Стрільців, 8) відбудеться черговий День інформації.

Для перегляду будуть представлені такі періодичні видання:

1. International journal of medicine and medical research. – 2015. – № 1, 2

2. Les nouvelles estetigues. – 2016. – № 2

3. Medicine review. – 2016. – № 2

4. Pharma magazine. – 2016. – № 5

5. Therapia. Український медичний вісник. – 2016. – № 5

6. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 1

7. Аптечный аудит. – 2016. – № 8,9

8. Астма та алергія. – 2016. – № 1

9. Бібліотечка практикуючого лікаря. – 2016. – № 4

10. Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 1

11. Вісник соц. гігієни та орган. охорони здоров'я України. – 2015. – № 4

12. Вісник фармації. – 2016. – № 1

13. Гастроентерологія. – 2016. – № 1

14. Дитячий лікар. – 2016. – № 2

15. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 2

16. Експериментальна і клінічна медицина. – 2016. – № 1

17. Зб. нормат.-директивних документів з охорони здоров'я. – 2016. – № 5

18. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 1, 2

19. Здоровье женщины. – 2016. – № 3

20. Здоровье мужчины. – 2016. – № 1

21. Здоровье ребёнка. – 2016. – № 2

22. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 2

23. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. – № 2

24. Клінічна стоматологія. – 2016. – № 1

25. Клінічна фармація. – 2016. – № 1

26. Клінічна хірургія. – 2016. – № 3

27. Львівський медичний часопис. – 2016. – № 1

28. Медицина неотложных состояний. – 2016. – № 2

29. Медична освіта. – 2016. – № 1, 2

30. Медична та клінічна хімія. – 2016. – № 1

31. Медсестринство. – 2016. – № 1

32. НейроNews. – 2016. – № 3

33. Одеський медичний журнал. – 2016. – № 2

34. Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 1

35. Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2016. – № 5

36. Освіта України. – 2016. – № 5 (спец. вип.)

37. Почки. Нирки. – 2016. – № 2

38. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 1

39. Проблеми ендокринної патології. – 2016. – № 2

40. Проблеми харчування. – 2015. – № 2

41. Ринологія. – 2015. – № 3-4

42. СЕС. Профілактична медицина. – 2016. – № 1-2

43. Современная педиатрия. – 2016. – № 2

44. Современная фармация. – 2016. – № 4

45. Стоматологинфо. – 2016. – № 4

46. Сучасні пробл. токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2016. – № 1

47. Травма. – 2016. – № 1

48. Укр. ботанічний журнал. – 2016. – № 2

49. Український медичний часопис. – 2016. – № 2

50. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 2

51. Фармацевт практик. – 2016. – № 5

52. Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 4

53. Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 1

54. Харківська хірургічна школа. – 2016. – № 2,3

55. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2016. – № 2