Виставка-перегляд нових надходжень у бібліотеці ТДМУ

Post date: Oct 7, 2016 9:35:16 AM

27 та 29 вересня 2016 року в рамках Декади відкритих дверей з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у читальній залі бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського відбувся перегляд нових надходжень. Його мета - ознайомити викладачів, аспірантів та студентів університету з підручниками та посібниками, що поповнили фонд нашої книгозбірні у 2016 році, надати можливість переглянути видання.

До уваги відвідувачів було представлено понад 90 найменувань навчальних видань. Загалом, бібліотечний фонд цього року поповнився майже на 7 тис. примірників підручників українською та англійською мовами, серед яких:

 • Анатомія людини : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації : в 3 т. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2015.
 • Атаман О. В. Патофізіологія : підручник для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації : в 2 т. / О. В. Атаман. – Вінниця : Нова книга, 2016.
 • Біологічна і біоорганічна хімія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів VI рівня акредитації : у 2 кн. – Київ : ВСВ "Медицина". 2014. – 272 с.
 • Методи обстеження неврологічного хворого : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів, викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV р. а. / за ред Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. – Київ: Медицина, 2015. – 144 с.
 • Оперативна хірургія та топографічна анатомія голови та шиї : базовий підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України ІV рівня акредитації / за ред.: В. І. Півторака, О. М. Проніної. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 312 с.
 • Патоморфологія та гістологія: [гістологія, патоморфологія, цитоморфологія] : атлас / Д. Д. Зербіно [та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 800 с.
 • Патофізіологія : базовий підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. – 5–е вид., виправл. – Київ : ВСВ " Медицина", 2015. – 752 с.
 • Педіатрія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / ред. О. В. Тяжка. – 4–е вид., виправ. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 1152 с.
 • Педіатрія : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV р. а. / за ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова. — Київ : ВСВ "Медицина", 2015. — 208 с.
 • Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / за ред. В. С. Тарасюка. – Київ : ВСВ " Медицина", 2015. – 368 с.
 • Урологія : національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / ред. С. П. Пасєчнікова. – 2–е вид., виправ. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 432 с.
 • Харьков, Л. В. Хірургічна стоматологія та щелепно–лицева хірургія дитячого віку : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова – Київ : Медицина, 2015. 496 с.
 • Medical chemistry : textbook for students of higher med. educational institutions of the III–IV accreditation levels / ed. V. O. Kalibabchuk. – Third edit., corrected. – Kyiv : AUS Medicine Publishing House, 2015. – 224 p.
 • Simeonova, N. K. Pathophysiology : textbook for students of higher medical educational institutions of the III–IV accreditation levels / N. K. Simeonova ; ed. V. A. Mikhnev. – 2nd revised ed. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 544 p. : il.
 • Pediatry. Guidance Aid : textbook for students of higher med. education establishments of the III–IV levels of accreditation / ed. by O. Tiazhka. – 2nd ed., revised and corrected. – Kyiv : AUS Medicine Publishing House, 2015. – 240 р.
 • Operative Dentistry. Endodontics : textbook for students of institutions of higher medical education of the 4th level of accreditation : in 2 vol. / M. Yu. Antonenko [et al.] ; ed. A. V. Borysenko. – Kyiv : AUS Medicine Publishing. – Vol. 1. – 2016. – 384 p.

та багато інших.

Більш докладно ознайомитися із переліком нових надходжень можна на сайті бібліотеки ТДМУ (http://library.tdmu.edu.ua/stor).