Україна й українці

ТДМУ — 60 років успіху

Рекомендаційний список літератури

1. Історія і сучасність: 1957—2007 [Текст] / М. А. Андрейчин [та ін.] ; ред. кол.: Л. Я. Ковальчук [та ін.] ; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2007. — 320 с.

2. Майбутнє твориться сьогодні (2007 — 2012) [Текст] / М. А. Андрейчин [та ін.] ; ДВНЗ «Тернопільський деравний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України». — Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. — 428 с.

3. Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського : фотоальбом / відп. за вип. М. М. Корда . — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 141 с.

4. Тернопільський державний медичний інститут [Текст] / ред. Н. О. Радванська. — Львів : вид. Львівського університету, 1971. — 20 с.

****

5. Буська, О. Професор Михайло Корда переміг у другому турі на виборах ректора ТДМУ, набравши 595 голосів (79,33 %) [Текст] / О. Буська // Медична академія. — 2015. — 31 січ. — С. 1 ; 3—4.

6. Буська, О. Урочисто відкрили музей Л. Я. Ковальчука [Текст] : [ректор ТДМУ 1997—2014 рр.] / О. Буська // Університетська лікарня. — 2015. — 25 берез. — С. 3.

7. Заводович, Ю. «Був доступний у спілкуванні та розумів ситуацію в кожному конкретному випадку» [Текст] : [про першого ректора ТДМУ Петра Огія] / Ю. Заводович // Медична академія. — 2017. — 15 лют. — С. 10.

8. Калита, В. Коли життя у радість [Текст] : [про багатолітнього ректора ТДМУ І. С. Сміяна] / В. Калита // Ваше здоров’я. — 2010. — 29 січ.

9. Леонід Якимович Ковальчук — ректор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України [Текст] // Шпитальна хірургія. — 2012. — № 1. — С. 73—75.

10.Лукащук, Л. «Життя Леоніда Ковальчука — це великий приклад служіння медицині, студентству, своєму народові» [Текст] / Л. Лукащук // Медична академія. — 2014. — 9 жовт. — С. 4—5 ; Університетська лікарня. — 2014. — 9 жовт. — С. 3—4.

11.«Медицина — це поєднання науки і практики» — така життєва позиція професора Івана Семеновича Сміяна, якому виповнилося 80 років [Текст] // Медична академія. — 2009. — 15 січ. — С. 2.

12.Мельничук, Б. Епопея Івана Сміяна [Текст] : [про академіка, професора, доктора мед. наук, багатолітнього ректора ТДМУ І. С. Сміяна] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 6.

13.Пам’яті другого ректора ТДМУ, доцента Івана Ілліча Гетьмана. До 85-річчя від дня народження та 35-річчя від дня смерті [Текст] // Медична академія. — 2016. — 19 січ. — С. 10.

14.Саюк, Ю. «Глибоку повагу викликало вміння Петра Огія зорганізувати роботу колективу, його справедлива вимогливість та об’єктивність» [Текст] : [про першого ректора ТДМУ Петра Огія (16.07.1917—16.04.1991)] / Ю. Саюк // Медична академія. — 2017. —25 лют. — С. 10—11.

15.Чайківська, Я. Професор Михайло Корда — новий ректор ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського [Текст] / Я. Чайківська // Медична академія. — 2015. — 7 берез. — С. 1—3.

16.Черкашин, С. Мій вчитель [Текст] : [спогади про другого ректора ТДМУ, доцента Івана Ілліча Гетьмана] / С. Черкашин // Медична академія. — 2016. — 19 січ. — С. 10.

****

17.Березовський, О. Пора, яку не забути [Текст] : [історія ТДМУ] / О. Березовський, В. Пришляк, І. Радчук // Медична академія. — 2012. — 15 берез. — С. 14—15.

18.Кафедра хірургії ФПО: науковий пошук, сучасні методи діагностики та лікування [Текст] : [історія кафедри] // Медична академія. — 2012. — 3 берез. — С. 4—5.

19.Ковальчук, Л. Значні надбання є результатом невтомної праці [Текст] : [про наукову роботу ТДМУ] / Л. Ковальчук // Медична академія. — 2010. — 10 верес. — С. 2—3.

20.Конопелько, Г. Другий рік формування медінституту [Текст] / Г. Конопелько // Медична академія. — 2016. — 24 верес. — С. 7.

21.Лікувально-профілактична робота [Текст] : [про лікувально-профілактичну роботу працівників клінічних кафедр ТДМУ в 1963—1991 роках] // Університетська лікарня. — 2016. — 29 листоп. — С. 10 ; Медична академія. — 2016. — 12 листоп. — С. 5 ; 26 листоп. — С. 8—9.

22.Лісовий, В. Тернопільський медінститут (1962—1966) [Текст] / В. Лісовий // Медична академія. — 2016. — 16 верес. — С. 10—11.

23.Лукащук, Л. Леонід Ковальчук : «Ювілей — це старт до нових досягнень» [Текст]: [розмова з ректором ТДМУ Л. Я. Ковальчуком про 55-літній ювілей університету] / Л. Лукащук // Медична академія. — 2012. — 22 трав. — С. 2 ; Університетська лікарня. — 2012. — 30 трав. — С. 2.

24.Маркова, О. «Я була першим викладачем кафедри патофізіології» [Текст] : [спогади професора ТДМУ] / О. Маркова // Медична академія. — 2017. — 5 січ. — С. 8—9

25.Мороз, Г. Становлення кафедри онкології [Текст] / Г. Мороз // Медична академія. — 2016. — 29 груд. — С. 8.

26.Наукова та інноваційна діяльність Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2013—2014) [Текст] / В. П. Марценюк, О. О. Шевчук, Л. І. Закрутько, Л. В. Соколова // Медична освіта. — 2015. — № 3. — С. 45—54.

27.ННІ аналізу та моделювання патологічних процесів: основні здобутки та погляд у майбутнє [Текст] : [про кафедри патологічної фізіології, кафедри медицини катастроф і військової медицини, кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального устаткування ; про колектив кафедри іноземних мов та кафедри української мови] // Медична академія. — 2017. — 28 січ. — С. 10—11 ; 15 лют. — С. 9.

28.Підсумкова діяльність університету за 2015—2016 навчальний рік і завдання на майбутнє [Текст] : звітна доповідь ректора ТДМУ, професора Михайла Корди // Медична академія. — 2016. — 30 серп. — С. 2—13.

29.Пришляк, В. Вони були першими [Текст] : [спогади Василя Пришляка, доцента, заслуженого лікаря України, про перші кроки становлення університету] / В. Пришляк // Медична академія. — 2016. — 14 трав. — С. 10.

30.Професор Іван Чекман: «Вдячний альма-матер, яка дала мені путівку в медицину, в медичну науку» [Текст] : зі спогадів Івана Чекмана // Медична академія. — 2016. — 8 жовт. — С. 10 ; 26 жовт. — С. 9.

31.Ректор ТДМУ Леонід Ковальчук : «Компас нашого ВНЗ спрямований на інтеграцію у світовий медичний освітній простір» [Текст] : [інтерв’ю з нагоди 65-річчя] / Л. Ковальчук // Медична академія. — 2012. — 15 берез. — С. 2—3.

32.Файфура, В. Культ навчання [Текст] : [історія ТДМУ] / В. Файфура // Медична академія. — 2012. — 4 січ. — С. 6.

Укладено 2017 р.