Україна й українці

Іван Франко у вимірах епохи

(160 років від дня народження)
Іван Якович Франко (1856 – 1916) – видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Величною є постать Івана Франка у вітчизняній та світовій історії й культурі.

Частина спадщини Великого Каменяра опублікована в 50 томах, що є лише половиною творчого доробку І. Я. Франка. Але й при цьому вражають незвичайні здобутки: 7 томів оригінальної поезії, 6 – перекладної, 9 томів оригінальної прози, 2 томи драматичних творів.

Його ім’ям названий Львівський університет, Київський драматичний театр, багато установ освіти, науки, культури в Україні та за кордоном.

Рекомендаційний список літератури

1. Про вшанування пам’яті Івана Франка [Текст]: Указ Президента України 8 грудня 2015 року № 687/2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 27. – С. 39 ; Урядовий кур’єр. – 2015. – 12 груд. – С. 4.

****

2. Мельничук, Б. Іван Франко і Тернопільщина [Текст] / Б. Мельничук, В. Уніят. – Тернопіль : Тернограф, 2010. – 280 с.

3. Сюндюков, І. Український Мойсей. Франкова “Тріада Свободи”: ідеал та реальність [Текст] / І. Сюндюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івашиної. – Вид. 6-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2013. – С. 221–225.

4. Чубата, Д. Духу твого яснітиме печать [Текст] /Д. Чубата // Три дороги. – Тернопіль : Тернограф, 2003. – С. 54–64.

****

5. Баворівський, В. Український Мойсей [Текст] / В. Баворівський // Свобода. – 2016. – 27 трав. – С. 4.

6. Бацевич, Ф. Елементи “Тваринного наративу” в малій прозі Івана Франка: лінгвориторичні аспекти [Текст] / Ф. Бацевич, В. Чернуха // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 38–41.

7. Дзісяк, Я. Екзегезис Каменяра [Текст] : до 100-річчя від смерті Івана Франка / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. – 2016. – 3 черв. – С. 6.

8. Жук, Г. “Ми мусимо навчитися чути себе українцями…” [Текст]: [до 100-річчя від дня смерті І. Я. Франка] / Г. Жук // Свобода. – 2016. – 27 трав. – С. 4

9. Жук, Г. “У найглибшій глибині моїх спогадів горить вогонь кузні мого батька” : [невідоме про І. Франка] / Г. Жук // Свобода. – 2015. – 28 серп. – С. 4.

10. Лобарчук, О. Іван Франко і його школа [Текст] : [до 160-річчя Каменяра на його батьківщині відкрили виставку рідкісних архівних документів] / О. Лобарчук // Урядовий курє’р. – 2016. – 8 черв. – С. 11

11. Солоненко, М. Гостював Франко в Колодяжному…[Текст] / М. Солоненко // Голос України. – 2015. – 13 черв. – С. 10.

12. Чистух, В. Два образи в церкві Завалівській [Текст] : [Іван Франко і Тернопільщина] / В. Чистух // Вільне життя плюс. – 2016. – 30 берез. – С. 5.

Уклала Водюк Н. П.

2016 р.