Україна й українці

«Апостол добра і любові»

(150 років від дня народження Андрея Шептицького)

Рекомендаційний список літератури

1. Двадцять листів о. Андрея Шептицького до матері / упоряд. Григор Меріам-Лужницький. – Львів : Світ, 1994. – 80 с.

2. Москалик, Я. Концепція Церкви митрополита Андрея Шептицького : органічно-пневматологічна суть Церкви / Ярослав Москалик. – Львів : Свічадо, 1997. – 128 с.

3. Опалко, Н. Митрополит Андрей : меценат, просвітитель / Н. Опалко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 64 с.

4. Перейда, Ю. Апостол церковного єднання : життя Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького / Ю. Перейда. – Львів : Свічадо, 1994. – 40 с.

5. Цегельський, Л. Митрополит Андрій Шептицький : короткий життєпис і огляд його церковно-народної діяльності / Л. Цегельський. – Львів : Місіонер, 1995. – 80 с.

****

6. Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького : постанова Верховної Ради України 17 червня 2014 року № 1330-VII // Урядовий кур’єр. – 2014. – 11 лип. – С. 12.

7. Баб’як, А. Подвиг митрополита Шептицького / А. Баб’як // Вільне життя плюс. – 2014. – 31 жовт. – С. 5.

8. Гайковський, М. Похорон митрополита Андрея Шептицького / М. Гайковський // Людина і світ. – 2004. – № 10. – С. 25–30.

9. Гель, І. Митрополит належить вічності : Андрей Шептицький і українська національна ідея / І. Гель // Свобода. – 2000. – 8 серп. – С. 3.

10. Головин, Б. Митрополит Андрей Шептицький – благодійник “Просвіти” / Б. Головин // Національно-визвольні змагання українського народу у ХХ столітті : зб. праць. Т. 2 / відп. ред. М. Андрейчин. – Тернопіль, 2006. – С. 88–99.

11. “Ідеалом нашого національного життя є…” : [до 100-річчя сходження Андрея Шептицького на престол глави УГКЦ] // Вільне життя. – 2001. – 25 жовт. – С. 3.

12. Коханець, Л. Пам’ять : [29 липня 1865 року народився глава УГКЦ митрополит Андрей Шептицький] / Л. Коханець // Голос України. – 2002. – 30 лип. – С. 12.

13. Крупа, Л. Аналіз ставлення митрополита Андрея Шептицького до діяльності українського підпілля та збройних формувань – УВО, ОУН, СС “Галичина” / Л. Крупа // Національно-визвольні змагання українського народу у ХХ столітті : зб. праць / відп. ред. М. Андрейчин. – Тернопіль, 2006. – Т. 2. – С. 160–176.

14. Крупа, Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне та просвітнє життя в Галичині / Л. Крупа // Розбудова держави. – 2006. – № 1–6. – С. 30–38.

15. Лучків, Л. Андрей Шептицький – світло любові / Л. Лучків // Вільне життя плюс. – 2014. – 14 листоп. – С. 5.

16. Мельник, О. Владика, який прагнув збудувати націю : [про митрополита Андрея Шептицького] / О. Мельник // Урядовий кур’єр. – 2011. – 2 серп. – С. 5.

17. Новицький, М. Митрополит Андрей Шептицький / М. Новицький // Медична академія. – 2004. – 7 лют. – С. 10.

18. Петраш, Б. Шептицький Роман-Марія-Олександр (черн. ім’я – Андрей) – релігійний і громадський діяч, меценат / Б. Петраш // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : Збруч, 2008. – Т. 3 : П–Я. – С. 634–635.

19. “Просвіта” й митрополит Андрей Шептицький // Чубата, Д. Три дороги / Д. Чубата. – Тернопіль : [Тернограф], 2003. – С. 50–54.

20. Рабин і митрополит : [зі спогадів рабина Девіда Кахане про Андрея Шептицького ] // Людина і світ. – 2003. – № 3. – С. 2–7.

21. Рік митрополита Андрея Шептицького : [150 років від дня народження] // Університетська лікарня. – 2015. – 21 лют. – С. 10.

22. Слабошпицький, М. Із золотого запасу нації : [Андрей Шептицький] / М. Слабошпицький // Українська культура. – 2001. – № 1. – С. 36–37.

23. Сливка, П. Український Мойсей : 135 років від дня народження Андрея Шептицького / П. Сливка // Тернопіль вечірній. – 2000. – 28 лип.

24. Стоколос, Н. Коли митрополитові залишалось 44 дні життя…! : до 60-річчя від дня смерті митрополита Андрея Шептицького / Н. Стоколос // Людина і світ. – 2004. – № 9. – С. 20–25.

25. Стоцький, Я. Життя для Церкви і життя для народу : таким було кредо славного сина України митрополита Андрея Шептицького / Я. Стоцький // Тернопіль вечірній. – 2001. – 3 жовт.

26. Щербяк, Ю. Мойсей українського народу : [митрополит УГКЦ Андрей Шептицький (1865–1944)] / Ю. Щербяк // Свобода. – 2010. – 6 серп. – С. 4.

Уклала Водюк Н. П.

Червень 2015р.