Україна й українці

Іван Мазепа — людина, політик, легенда

(380 років від дня народження)
(1639—1709)

Рекомендаційний список літератури

Народився Іван Мазепа 20 березня 1639 року в шляхетній православній родині на хуторі Мазепинці (неподалік Білої Церкви).

Навчався в Києво-Могилянському колегіумі, потім — в єзуїтському колегіумі у Варшаві. Пізніше був прийнятий при дворі польського короля Яна Казимира і став королівським пажем. Він зумів швидко завоювати прихильність короля , завдяки чому їздив вчитися в Італію, Німеччину, Францію.

Іван Мазепа був першим українським гетьманом, який тримав гетьманську булаву майже протягом 22 років. Цей період характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, піднесенням церковно-релігійного життя та культури.

На початку XVIII ст., в умовах Північної війни, гетьман Іван Мазепа в союзі з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом ХІІ здійснив спробу реалізувати свій військово-політичний проект, метою якого був вихід з-під протекторату Московської держави і утворення на українських землях незалежної держави.

У 1708 році таємно перейшов на бік противника Російської держави в Північній війні — шведського короля Карла ХІІ, майже за рік до його розгрому російською армією. За зраду присязі був відданий громадянській страті з позбавленням титулів і нагород, які він отримав від царя. Російська православна церква піддала Івана Мазепу анафемі.

Після поразки у Північній війні, втікаючи від переслідування Іван Мазепа та Карл ІІ знайшли притулок у Молдові, що належала Османській імперії. Тут, біля м. Бендери у селі Варниця, 21 або 22 вересня 1709 року Іван Мазепа помер і був похований. Згодом перепохований в Галаці (нині Румунія).

Джерело: https://dovidka.biz.ua/ivan-mazepa-biografiya-skorocheno/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

******************

1. Гетьман Іван Мазепа — великий син українського народу [Текст] // Береславський, М. З історії УГКЦ. Іван Мазепа / М. Береславський. — Львів, 1992. — С. 41—77.

2. Іван Мазепа (1639—1709) — суспільно-політичний діяч, воєначальник, дипломат, гетьман України, князь [Текст] // Сто найвідоміших українців. — Київ, 2002. — С. 130—141.

3. Іван Мазепа (1639—1709) [Текст] // Україна — єдина країна. Традиції, обряди, побут. Пам’ятки України. Люди, що змінили Україну. — Київ : Видавництво Глорія, 2016. — С. 230.

4. Сюндюков, І. Воскресіння Івана Мазепи. Гетьман України очима Миколи Костомарова [Текст] / І. Сюндюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івашиної. — Вид. 6-те. — Київ : Українська прес-група, 2013. — С. 127—131.

******************

5. Ванат, І. «Життя було довге і трагічне, але цікаве» [Текст] : [жінки в долі Івана Мазепи] / І. Ванат // Вільне життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 6.

6. Гаврилюк, О. Людина, яка поставила на карту все [Текст]: [гетьман Іван Мазепа] / О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 28 квіт. — С. 4—5

7. Головко, О. Мазепа повертається в лавру [Текст]: [у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику з’явиться музей Івана Мазепи] / О. Головко, В. Заїка // Урядовий курє’р. — 2017. — 19 лип. — С. 16.

8. Дубина, О. Яку імперію будував гетьман Мазепа [Текст] / О. Дубина // Голос України. — 2013. — 24 лип. — С. 14.

9. Кіндюк, Б. Становлення правових засад організації війська козацько-гетьманської держави у часи гетьманування І. Мазепи та К. Розумовського Жінки в долі Івана Мазепи [Текст] / Б. Кіндюк // Право України. — 2016. — № 9. — С. 149—157.

10. Ковалевська, О. О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи [Текст] / О. О. Ковалевська // Український історичний журнал. — 2007. — № 3. — С. 152—167.

11. Мицик, Ю. Із невідомих листів гетьмана Івана Мазепи до полковника Іллі Новицького [Текст] / Ю. Мицик // Український історичний журнал. — 2018. — № 2. — С. 148—151.

12. Павленко, С. Гетьман Мазепа розбудував Межигір’я [Текст] / С. Павленко // Голос України. — 2014. — 22 берез. — С. 14.

13. Павленко, С. Мазепа: «Кордони я собі ті осаджу» [Текст] : [гетьман України Іван Мазепа] / С. Павленко // Голос України. — 2015. — 22 січ. — С. 5.

14. Приймак, Т. Вольтер про Мазепу та Україну початку XVIII ст. [Текст] / Т. Приймак // Український історичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 46—72.

15. Сергійчук, В. Іван Мазепа: «Щоб ні в чому Москві не вірили»… [Текст]: [діяльність українського гетьмана Івана Мазепи] / В. Сергійчук // Голос України. — 2018. — 20 квіт. — С. 10—11.

16. Тютюнник, Є. Гетьман Іван Мазепа обрав Україну [Текст] / [13 листопада — 305 років по Батуринській трагедії] / Є. Тютюнник // Урядовий кур’єр. — 2013. — 13 листоп. — С. 18.

17. Уніят, В. Відновимо чесне ім’я гетьмана Мазепи [Текст] / В. Уніят // Свобода. — 2016. — 29 січ. — С. 3.

18. Чухліб, Т. «Козацький король» Іван Мазепа [Текст] / Т. Чухліб // Голос України. — 2015. — 1 квіт. — С. 14.

19. Шпак В. Вогонь над гетьманською столицею [Текст] : 310 років знищення Батурина росіянами / В. Шпак // Урядовий курє’р. — 2018. — 10 листоп. — С. 7.

Уклала Водюк Н. П. 2019 р.