На допомогу лікарю

Валентин Войно-Ясенецький  — видатний хірург, архієпископ

(140 років від дня народження)

Святитель Лука (Войно-Ясенецький Валентин Феліксович) народився в м. Керчі в родині провізора 27 квітня 1877 р.

У 1889 р. вся сім’я переїхала до Києва. Одночасно з гімназією у Києві він закінчив художнє училище.

Після пошуків і роздумів про подальший життєвий шлях в 1898 р. вступив на медичний факультет Київського університету імені святого рівноапостольного князя Володимира. У подарунок від директора гімназії як напуття в життя Валентин отримав Новий Завіт і намагався усвідомити для себе Христове вчення, бажаючи щиро працювати для Бога і людей. Блискуче склавши державні іспити в університеті в 1903 р., він несподівано для всіх оголосив про рішення стати земським лікарем, щоб допомагати бідним.

У 1909 р. Валентин Феліксович поїхав до Москви і вступив до хірургічної клініки Дьяконова, потім — в інститут топографічної анатомії та оперативної хірургії. У 1916 р. захистив докторську дисертацію («Регіонарна анестезія»). Тринадцять років він працював земським лікарем, не маючи часу на відпочинок. У ті роки йому прийшла думка викласти свій унікальний досвід в особливій книзі «Нариси гнійної хірургії».

Стати священиком, монахом, єпископом він і не думав. Як напише згодом Святитель Лука: «Невідомі для нас шляхи життя нашого цілком відомі для всезнаючого Бога вже коли ми в утробі матері».

У жовтні 1919 року за помилковим доносом Валентин Феліксович був заарештований. Будучи на засланні, він не залишав свого лікарського обов’язку, поєднуючи пастирську та медичну діяльність, рятуючи душі і тіла людей.

У 1934 р. вийшла у світ його монографія «Нариси гнійної хірургії», яка здобула світову популярність.

24 липня 1937 його заарештували втретє.

У середині 1942 р. термін його заслання закінчився. Цього ж року Войно-Ясенецький був зведений в сан архієпископа.

У 1945—1947 рр. Святитель Лука пише відому богословську працю «Дух, душа і тіло». А в 1946 р. архієпископ Лука став главою Кримської єпархії, продовжуючи свою лікарську та педагогічну діяльність.

Відійшов до Господа святитель-сповідник 11 червня 1961 р.

У 2000 р. святитель Лука був зарахований до лику святих Православної Церкви.

Наукові праці та проповіді Святителя Луки Войно-Ясенецького склали духовну скарбницю Православної Церкви. Багато лікарів вважають Святителя Луку своїм святим покровителем. Його благодатні творіння написані простою і кожному зрозумілою мовою, проповіді сповнені любов’ю до ближнього і бажанням допомогти.

Рекомендаційний список літератури

1. Войно-Ясенецкий, В. Ф. Очерки гнойной хирургии [Текст] / В. Ф. Войно-Ясенецкий. — Изд. 3-е. — Ленинград : Медгиз, Ленинградское отделение, 1956. — 630 с.

****

2. Бараев, Т. М. Вклад В. Ф. Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) в военно-полевую хирургию [Текст] / Т. М. Бараев, С. П. Глянцев // Хирургия. — 2013. — № 12. — С. 97—100.

3. Бизунков, А. Б. Книга архиепископа Луки «Дух, душа и тело»: взгляд из ХХІ столетия [Текст] / А. Б. Бизунков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2016. — № 2. — С. 48—51.

4. Бобров, О. Е. У каждого своя Голгофа: очерк о трех ссылках [Текст] : (Крестный путь профессора-хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) среди властей, органов, раскольников и…коллег-иуд) / О. Е. Бобров // Новости медицины и фармации (в мире). — 2009. — № 10. — С. 18—19 ; № 11—12. — С. 18—20.

5. Богомолов, Б. П. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий [Текст] : (к 130-летию со дня рождения) / Б. П. Богомолов, А. М. Светухин // Клиническая медицина. — 2007. — Т. 85, № 6. — С. 71.

6. Виленский, Ю. Г. Неизвестный Войно-Ясенецкий. Раздумья о новой книге [Текст] / Ю. Г. Виленский // Новости медицины и фармации (в Украине). — 2009. — № 20. — С. 12 ; 2011. — № 19. — С. 20.

7. Войно-Ясенецкий В. Ф. — хирург — ученый — педагог — архиепископ — святитель [Текст] / Н. И. Шкодивский, И. Н. Петровский, В. А. Котюх [и др.] // Асклепий. — 2001. — № 3. — С. 168—172.

8. Воронцовська, І. І. Святитель Лука (Войно-Ясенецький) — видатний хірург, архієпископ [Текст] / І. І. Воронцовська // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2012. — Т. 11, № 13. — С. 122—124.

9. Зайцев, Е. И. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877—1961) [Текст] / Е. И. Зайцев // Вестник хирургии. — 2004. — № 2. — С. 9—11.

10. Калита, В. Скальпель хірурга і хрест Архієпископа [Текст] : [десять років тому Валентина Войно-Ясенецького — доктора медицини, Архієпископа Луку — було визнано святим] / В. Калита // Ваше здоров’я. — 2006. — 1 груд. — С. 14.

11. Калита, В. У кожного своя Голгофа [Текст] : [В. Ф. Войно-Ясенецький] / В. Калита // Ваше здоров’я. — 2010. — 19 лют. — С. 6.

12. Калита, В. « Я полюбил страдания…» [Текст] : [В. Ф. Войно-Ясенецький — доктор медицины и архиепископ Лука] / В. Ка

лита // Здоров’я України. — 2005. — № 18. — С. 54—55.

13. Кирей, В. Лука Кримський, який довів єдність науки й релігії [Текст] : [В. Ф. Войно-Ясенецький — лікар-архієпископ] / В. Кирей // Урядовий кур’єр. — 2012. — 11 груд. — С. 20.

14. Маринжа, Л. Велетень духу. В. Ф. Войно-Ясенецький [Текст] / Л. Маринжа // Медична газета «Здоров’я України — ХХІ сторіччя». — 2011. — № 20. — С. 83.

15. Никольский, В. Ю. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий (Святитель Лука): его врачебный путь и роль в развитии стоматологии [Текст] / В. Ю. Никольский // Стоматология. — 2012. — № 2. — С. 6—8.

16. Околов, В. Л. Войно-Ясенецкий В. Ф. — хирург и архиепископ [Текст] : к 125-летию со дня рождения / В. Л. Околов // Хирургия. — 2002. — № 9. — С. 71—72.

17. Прядка, С. П. Музей святителя Луки Крымского (в миру В. Ф. Войно-Ясенецкого) [Текст] / С. П. Прядка, В. Н. Яблонская // Асклепий. — 2007. — № 1. — С. 68—74.

18. Скрипнікова, Т. П. Життя та діяльність професора Войно-Ясенецького, святого Луки [Текст] : (50 років з дня смерті) / Т. П. Скрипнікова, Л. Я. Богашов, М. І. Береш // Вісник проблем біології і медицини. — 2011. — Вип. 2. — С. 13—15.

19. Центило, В. Г. Памяти профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого — Владыки Луки: поклон моему кумиру [Текст] / В. Г. Центило // Міжнародний вісник медицини. — 2011. — Т. 4, № 1—2. — С. 138—143.

20. Шевченко, Ю. А. Новые сведения о защите докторской диссертации хирургом Войно-Ясенецким [Текст] / Ю. А. Шевченко, М. Н. Козовенко, Л. А. Козовенко // Асклепий. — 2007. — № 2. — С. 53—56.

2017 рік