На допомогу лікарю

Микола Стражеско – гордість української нації

(до 140 річчя від дня народження видатного кардіолога, дослідника, педагога)

Рекомендаційний список літератури.

1. Академик Н. Стражеско и профессор А. Айзенберг: моменты дружбы [Текст] / подготовил. Ю. Виленский // Медична газета «Здоров’я України – ХХІ сторіччя». – 2016. – № 10. – С. 67.

2. Белозерова, С. В. Нет большего счастья, чем служить одовременно разуму и добру. К 130-летию со дня рождения Николая Дмитриевича Стражеско [Текст] / С. В. Белозерова // Український терапевтичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 4–5.

3. Ганджа, І. Спогади про академіка М. Д. Стражеска [Текст] / І. Ганджа // Лікування та діагностика. – 2000. – № 3. – С. 54–55.

4. Калита, В. Свято на вулиці клініцистів. До 135-річчя з дня народження академіка М. Д. Стражеска та 75-річчя інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска [Текст] / В. Калита // Ваше здоров’я. – 2012. – 27 січ. – С. 7.

5. Кнопов, М. Ш. Академик Н. Д. Стражеско – выдающийся представитель Киевской терапевтической школы [Текст] / М. Ш. Кнопов, В. К. Тарануха // Клиническая медицина. – 2012. – № 11. – С. 75–77.

6. Корнацький, В. Академік Микола Дмитрович Стражеско – гордість української нації. Частина 2. Основні віхи життя [Текст] / В. Корнацький // Світогляд. – 2007. – № 6. – С. 38–41.

7. Корнацький, В. Академік Микола Дмитрович Стражеско –засновник кардіології в Україні. Частина 1. Рід і нащадки М. Д. Стражеска [Текст] / В. Корнацький // Світогляд. – 2007. – № 5. – С. 69–71.

8. Краснюк, Е. П. Научное наследие Н. Д. Стажеско в профессиональной патологи [Текст] / Е. П. Краснюк // Лікарська справа. – 2003. – № 5–6. – С. 121–124.

9. Павловский, Л. Н. Н. Д. Стражеско и его роль в развитиии современной клинической медицины [Текст] / Л. Н. Павловский // Лікарська справа. – 2008. – № 1/2. – С. 132–139.

10. Пришляк, В. «Скільки серця було в цієї людини…» [Текст] : [130 років з дня народження М. Д. Стражеско] / В. Пришляк // Медична академія. – 2006. – 22 груд. – С. 10.

11. Теренда, Н. О. М. Д. Стражеско – видатний український кардіолог, дослідник, педагог [Текст] Н. О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 119–124.

Уклала Н. П. Водюк