На допомогу лікарю

Данило Заболотний – український епідеміолог, видатний вчений

(150 років від дня народження)

Рекомендаційний список літератури

1. Билай, В. И. Даниил Кириллович Заболотный [Текст] / В. И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 128 с.

2. Васильев, К. Г. Д. К. Заболотный Даниил Кириллович Заболотный (1866–1929) [Текст] / К. Г. Васильев. – Москва : Медицина, 1986. – 104 с.

3. Голяченко, О. Данило Заболотний [Текст] / О. Голяченко // Лікарі Вінничини. – 2-ге вид., випр. – Тернопіль : Лілея, 2004. – С. 27–31.

4. Пицык, Н. Е. Даниил Кириллович Заболотный : 1866–1929 [Текст] / Н. Е. Пицык. – Москва : Наука, 1988. – 304 с.

5. Савчак, В. І. Данило Кирилович Заболотний [Текст] : до 130-річчя від дня народження / В. І. Савчак // Україна і світова наука : матеріали наукової конференції : збірник праць. – Тернопіль, 1997. – Вип. 2. – С. 48–50.

****

6. Голяченко, О. М. М. І. Пирогов і Д. К. Заболотний як дзеркало ідентифікації української медицини [Текст] / О. М. Голяченко, Л. М. Романюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 3. – С. 96–105.

7. Завьялов, А. И. Вклад академика Д. К. Заболотного в развитие венерологи [Текст] / А. И. Завьялов // Лікарська справа. – 2006. – № 8. – С. 106–110.

8. Калита, В. Таємниця маньчжурського тарабагана [Текст] : [видатний український вчений-епідеміолог Д. Заболотний розгадав таємницю виникнення й поширення в світі епідемій чуми] / В. Калита // Ваше здоров’я. – 2011. – 2 груд. – С. 7.

9. Кнопов, М. Ш. Выдающийся эпидемиолог и микробиолог [Текст] / М. Ш. Кнопов, В. К. Тарануха // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2010. – № 2. – С. 56–58.

10. Коляденко, К. Академік Д. К. Заболотний і його внесок у сифілідологію [Текст] / К. Коляденко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2012. – № 2. – С. 144–145.

11. Мазурик, Е. В. Деятельность Д. К. Заболотного в Каменец-Подольске (1894–1895 гг.) [Текст] / Е. В. Мазурик // Советское здравоохранение. – 1980. – № 10. – С. 57–59.

12. Мазурик, Е. В. Первые шаги научной деятельности Д. К. Заболотного [Текст] / Е. В. Мазурик // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1983. – № 5. – С. 99–101.

13. Смирнов, В. В. Жизнь и деятельность Д. К. Заболотного в Киеве [Текст] / В. В. Смирнов, В. И. Билай // Микробиологический журнал. – 1982. – Т. 44, № 3. – С. 86–90.

Уклала Н. П. Водюк