На допомогу лікарю

Лихоманка Ебола

Рекомендаційний список літератури

1. Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола : наказ МОЗ України 24.10.2014 р. № 770 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 94. – С. 177–187 ; Управління закладом охорони здоров’я . – 2014. – № 12. – С. 72–84.

2. Гарячка Ебола // Інфекційні хвороби : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / за ред. О. А. Голубовської ; авт. кол.: О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба [та ін.]. – Київ : Медицина, 2012. – С. 645–650.

***

3. Андрейчин, М. Загроза гарячки Ебола / М. Андрейчин // Вільне життя плюс. – 2014. – 19 верес. – С. 4.

4. Андрейчин, М. А. Загроза гарячки Ебола / М. А. Андрейчин // Вільне життя плюс. – 2014. – 19 верес. – С. 4.

5. Баликова, Н. Японія пропонує порятунок від Ебола / Н. Баликова // Голос України. – 2014. – 27 серп. – С. 8.

6. Болезнь, вызванная вирусом Эбола // Therapia. Український медичний вісник. – 2014. – № 11–12. – С. 58–59.

7. Бутенко, А. М. Ретроспективные данные по изучению лихорадки Эбола в Африке / А. И. Бутенко // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2015. – Т. 20, № 1 – С. 39–43.

8. Вирус Эбола. Диагностика, эпидемиология, профилактика / А. С. Прилуцкий, В. А. Деев, К. Е. Ткаченко, В. Г. Зубко // Лабораторна діагностика. – 2014. – № 7. – С. 48–64.

9. Гуменна, С. Лихоманка Ебола може завдати навіть більше людських втрат, ніж військова агресія : [інтерв’ю з професором ТДМУ М. Андрейчиним] / С. Гуменна // Номер один. – 2014. – 17 верес. – С. 11.

10. Долина, Н. Чи загрожує нам вірус Ебола? / Н. Долина // Урядовий кур’єр. – 2014. – 28 серп. – С. 4.

11. Дуда, О. К. Особливо небезпечні інфекції : захворювання, спричинені вірусом Ебола (пам’ятка лікарю) / О. К. Дуда, Р. О. Колесник // Сімейна медицина. –2014. – № 4. – С. 17–23.

12. Ебола виходить за межі Африки // Голос України. – 2014. – 1 серп. – С. 11.

13. Задорожная, В. И. Болезнь, вызванная вирусом Эбола : проблемы и перспективы / В. И. Задорожная, А. И. Гриневич, Л. М. Соломаха // Український медичний часопис. – 2014. – № 5. – С. 45–48.

14. Клинико-эпидемиологические особенности болезни, вызванной вирусом Эбола, на современном этапе: патогенетические основы терапии / О. И. Киселев, Л. М. Цыбалова, Э. Г. Цветков [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2015. – Т. 20, № 1 – С. 32–39.

15. Малый, В. П. Болезнь, вызванная вирусом Эбола : клиника, диагностика, профилактика / В. П. Малый, Ж. Абду // Міжнародний медичний журнал. – 2014. – Т. 20, № 4. – С. 62–67.

16. О путях повышения качества и эффективности противоэпидемических мероприятий локализации эпидемического очага инфекций, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемического благополучия населения / М. И. Самойлов [и др.] // Актуальная инфектология. – 2015. – № 2. – С. 68–71.

17. Руденко, О. Випадків захворювання на геморагічну лихоманку Ебола в Україні немає / О. Руденко // Медичний світ. – 2014. – 21 серп. – С. 8.

18. Савич, А. М. Хвороба, викликана вірусом Ебола: особливості роботи медичної сестри щодо профілактики і розповсюдження / А. М. Савич, В. О. Качор // Медсестринство. – 2015. – № 1. – С. 12–14.

19. Тернова, С. Вірус міжнародного значення : [інтерв’ю з професором О. Голубовською про вірус Ебола] / С. Тернова // Ваше здоров’я. – 2014. – 5 верес. – С. 20–21.

20. Чамара, В. Людству знову загрожує черговий смертельно небезпечний вірус. Чи дістанеться він України? / В. Чамара // Голос України. – 2014. – 16 серп. – С. 11.

21. Частина жертв Еболи помирають від зневоднення // Медичний світ. – 2014. – 25 груд. – С. 1.

22. Чернишова, Л. І. Хвороба Ебола (лекція) / Л. І. Чернишова // Современная педиатрия. – 2014. – № 7. – С. 85–88.

Підготувала Л. М. Лущинська

листопад 2015 р.