News

Виставка-перегляд нових надходжень у бібліотеці ТНМУ

23 вересня 2019 року в рамках традиційної Декади відкритих дверей напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського була організована виставка–перегляд нових надходжень навчальної та наукової літератури.

До уваги користувачів було представлено понад 50 примірників навчальних та наукових видань з питань медицини та біології, які бібліотека університету отримала у серпні—вересні 2019 року, у тому числі:

Кумар, Віней. Основи патології за Роббінсом [Текст] : у 2-х т. : переклад з 10-го англ. вид. / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер. – Київ : ВСВ “Медицина”. – Т. 1. – 2019. – 420 с. : іл.

Левітін, Є. Я. Загальна та неорганічна хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; Національний фармацевтичний університет. – 3-є вид. – Харків : НФаУ “Золоті сторінки”, 2017. – 512 с. – (Національний підручник).

Медична хімія : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / ред. В. О. Калібабчук. – 4-е вид. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 336 с.

Засєкіна, Л. В. Основи психології та міжособове спілкування: навчальний посібник для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. – 2-е вид. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2018. – 216 с.

Анатомія людини : навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук ; Буковинський державний медичний університет. – 2-е вид. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2018. – 640 с. : іл.

Сілкіна, Ю. В. Медична ембріологія з основами тератології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / Ю. В. Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович ; заг. ред. Ю. Б. Чайковський. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019.

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості [Текст] : підручник / М. В. Стасевич [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 410 с.

Васько, Л. М. Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 112 с.

Онкологія : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / Ю. В. Думанський [та ін.] ; ред.: Г. В. Бондар, А. І. Шевченко, І. Й. Галайчук. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 520 с.

Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студентів ВНЗ МОЗ України / О. В. Катілов, Д. В. Дмитрієв. – 2-е вид. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 520 с.

Клінічна лабораторна діагностика : підручник для студентів і лікаів-інтернів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної діагностики і клініцистів різних спеціальностей / Л. Є. Лаповець [та ін.] ; ред. Л. Є. Лаповець. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 472 с. : 32 с. кольор. вкл.

Кравчук, С. Ю. Радіологія : підручник для студентів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти / С. Ю. Кравчук. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 296 с.

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі : навчальний посібник / В. С. Тарасюк [та ін.] ; ред. В. С. Тарасюк. – 3-е вид., перероб. та доп. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 504 с.

Мікробіологія з основами імунології : підручник для студентів фармацевтичних факультетув медичних закладів вищої освіти / В. В. Данилейченко [та ін.] ; ред.: В. В. Данилейченко, Й. М. Федечка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 376 с. : 8 с. кольор. вкл.

Дитяча пульмонологія [Текст] : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / О. Л. Цимбаліста [та ін.] ; ред. О. Л. Цимбаліста. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 600 с.

Моделювання анатомічної форми зубів : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / П. С. Фліс [та ін.]. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 352 с. : 20 с. кольор. вкл.

Неврологія з нейростоматологією [Текст] : національний посібник для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ / Л. І. Соколова [та ін.] ; ред.: Л. І. Соколова, Т. І. Ілляш. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2018. – 128 с. : іл.

Профілактика стоматологічних захворювань : підручник для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти / Л. Ф. Каськова [та ін.] ; ред. Л. Ф. Каськова ; Українська медична стоматологічна академія. – Стереотип. вид. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 404 с. : iл.

Анестезіологія та інтенсивна терапія : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / ред. Ф. С. Глумчер. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019.

General and Inorganic Chemistry: textbook for students of higher medical education establishments / V. O. Kalibabchuk [et al.] ; ed. V. O. Kalibabchuk. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. – 456 p.

Biological and Bioorganic Chemistry : in 2 books : national textbook for students of higher education establishments – medical universities, institutes and academies / B. S. Zimenkovsky [et al.] ; ed. B. C. Zimenkovsky. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. – Book 1 : Bioorganic chemistry. – 2nd ed. – 2019. – 288 p. – Пер. изд.: 288 : p.

Medical biology : textbook for 1st year students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine / Yu. I. Bazhora [et al.]. – 2nd ed. rev. and upd. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 448 p. : il.

Starikov, V. I. Oncology : textbook / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019.

Pediatric Physical Examination : textbook for students of higher educational institutions: переклад з укр. мови / O. V. Katilov. – 2nd ed. updated. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 504 р. : il.

Pediatrics [Text] : textbook for students of stomatological faculties of higher education establishments – medical universities, institutes and academies / T. O. Kryuchko [et al.] ; ed.: T. O. Kryuchko, O. Y. Abaturov. – 2nd ed., revised. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. – 208 p. : 2 p. of color insert.

Kovalyova, O. M. Patient care. Practical course : textbook for students of higher medical education establishments – medical universities, institutes, and academies / O. M. Kovalyova, V. M. Lisovyi [et al.]. – 2nd ed., corrected. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 320 p.

Pathophysiology [Text] : textbook or students of higher medical education establishments / N. V. Krishtal [et al.] ; ed.: N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev. – 2nd ed., corrected. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 656 : 4 p. color insert.

Kaskova, L. F. Propaedeutics of children therapeutic dentistry : manual / L. F. askova, L. Yu. Vashchenko, O. Ed. Berezhna ; Ukrainian Medical Stomatological Academy. – Lviv : Magnolia 2006, 2019.

Periodontal and Oral Mucosa Diseases : in 2 volumes : textbook / ed. A. V. Borysenko. – Kyiv : AUS Medicine Publishing. – Vol. 2. – 2018. – 624 р. : il.

General surgery: textbook for students of higher medical educational establishments / S. D. Khimich [et al.] ; ed.: S. D. Khimich, M. D. Zheliba. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. – 536 p. : il.

Вистака стала цікавою для професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників університету.

Тим, хто не зміг відвідати виставку, пропонуємо її віртуальной варіант на сторінці бібліотеки у розділі «Нові надходження літератури до бібліотеки Тернопільського національного медичного університету»: (https://library.tdmu.edu.ua/ ресурси-бібліотеки/stor)