На допомогу лікарю

Матеріалознавство в терапевтичній стоматології

Мета даного бібліографічного списку літератури – допомогти студентам в поглибленому вивченні розділу “Матеріалознавство”.

Для розкриття теми використано монографії, розділи з підручників, журнальні статті.

При підготовці списку використаний фонд бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

1. Иощенко, Е.С. Стеклоиономерные цементы / Е.С. Иощенко, В.Ю. Гусев, О.Н. Глотова. – М. : Медкнига, 2003.- 86с.

2. Кльомін, В.А. Комбіновані зубні пломби : пластична реставрація комбінованими відновлювальними конструкціями : навч. посібн. / В.А.Кльомін, А.В.Борисенко, П.В.Іщенко .- Х .: Фармітек,2010.-336с.

3. Матеріалознавство у стоматології : навч. посібн. / під ред. М.Д.Короля.- Вінниця : Нова книга, 2008.-240с.

 1. Алямовский, В.В. Техническая характеристика устройств для фотополимеризации пломбировочных материалов / В.В. Алямовский // Стоматолог.- 2002.-№ 1 .-С.13-15.
 2. Використання силіконового матеріалу « Сілгап» для пломбування кореневих каналів постійних зубів у ході лікування хронічного періодонтиту // Современная стоматология.- 2005.-№ 4.-С.39-43.
 3. Димитрова, М.М. Применение компомеров в лечении кариеса зубов в раннем детстве / М.М. Димитрова, М.П.Куклева // Стоматология.-2005.-Т.84,№ 4.-С.43-46.
 4. Золотая фольга – материал для стоматологической пломбы наивысшего качества // Новое в стоматологии.-2005.-№ 7.-С.40-44.
 5. Иммуномодулирующая активность стоматологических материалов, применяемых для пломбирования каналов корней зубов // Стоматология.- 2007.- № 2. – С.12-16.
 6. Кліховська-Пальонка,М. Оцінка сучасних матеріалів і методів пломбування каріозних порожнин бічних зубів / М. Кліховська-Пальонка, М. Керницька // Новини стоматології.-1995.-№ 3.-С.40-43.
 7. Левін,Б.В. Клінічні показники межі міцності на стискання сучасних композитних пломбувальних матеріалів / Б.В. Левін // Новини стоматології.-2011.- № 3.-С.61-64.
 8. Леонтьев, В.К. Новые стоматологические материалы : возможности и обязанности стоматолога / В.К.Леонтьев, В.М.Безруков // Новое в стоматологии.-1995.-№ 1 .-С.4-7.
 9. Луцкая, И.К. Светоотверждаемые композиты в клинике терапевтической стоматологии / И.К. Луцкая.// Новое в стоматологии.- 1995.-№ 1 .-С.7-9.
 10. Любарец , С.Ф. Стоматологические пломбировочные материалы, применяющиеся в детской терапевтической стоматологии / С.Ф.Любарец // Терапевтическая стоматология детского возраста / под ред. проф. Л.А.Хоменко.- К.: Книга плюс,2010.-С.257-308.
 11. Максимовская, Л.Н. Исследование прочности связи с дентином различных адгезивных систем / Л.Н. Максимовская, Е.Ю.Косинова // Стоматология.-2007.-Т.86, № 1.-С.28-30.
 12. Николаенко, С.А. Современный метод исследования адгезии пломбировочных материалов / С.А.Николаенко // Стоматология.-2003.-Т.82, № 5.-С.8-11.
 13. Николишин, А.К. Материалы для постоянного пломбирования ( обтурации) корневых каналов / А.К.Николишин // Стоматолог (М).-2006.-№ 11.-С.73-75.
 14. Пешко, А.А.Цементы для фиксации : что,где,когда и как? / А.А.Пешко // Современная стоматология.-2006.-№ 3 .-С.121-125.
 15. Пломбувальні матеріали // Терапевтична стоматологія: у 4 т. Т.1. Фантомний курс / Н.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М.Політун та ін. – К. : Медицина, 2007.-С.117-164.
 16. Светоотверждаемые пломбировочные материалы // Новое в стоматологии.-2006.-№ 1.-С.4-14.
 17. Уханов, М.М. Биосовместимость стоматологических материалов, используемых в современном эндодонтическом лечении : обзор / М.М. Уханов // Стоматолог (М).-2006.-№ 9.-С.32 -36.
 18. Хоменко, Л.А. Врачебные вмешательства в корневых каналах временных зубов.Часть 3: Чем пломбировать? / Л.А.Хоменко, Н.В.Биденко, А.И.Зеленкова // Современная стоматология.-2009.-№ 1 .-С.62-68.
 19. Цветные пломбировочные материалы : радужные перспективы детской стоматологии / В.М.Елизарова, Е.А.Скатова, Т.Е.Зуева, Е.Н.Таболова // Стоматолог Инфо.-2008.-№ 6.-С.21-26.
 20. Шеина, Н.М. Как быстро и правильно наложить коффердам / Н.М.Шеина, Е.В.Григорьева // Стоматолог.-2003.-№ 1.-С.58-60.
 21. Шефер, Крістіне. Пломбування молочних зубів кольоровими компомерами / Крістіне Шефер // Новини стоматології.-2009.-№ 4 .-С.73-75.
 22. Wurzeln Gefullte . Пломбирование корневых каналов .Обзор пломбировочных материалов / Gefullte Wurzeln // Новое в стоматологии.-2006.-№ 7 (139).-С.50-60.