На допомогу лікарю

Взаємодія лікарських засобів

Рекомендаційний список літератури.

Монографіі, посібники.

1. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии : справочное пособие для врачей и фармацевтов / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова [и др.] – Харьков : Мегаполис, 2002. – 784 с.

2. Тактика вибору антибіотиків : навч.посіб. / за ред.О.О. Яковлевої. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 200 с.

3. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків : навч.посіб. / за ред. І.М. Перцева. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 728 с.

Журнальні статті.

4. Антидепресивна ефективність сумісної дії нормазидола і пірацетаму / К.О.Черноштан, О.Д. Мовчан [та ін.] //Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 1-2. – С.17-20.

5. Биалер, М. Взаимодействие лекарственных препаратов при лечении эпилепсии / М. Биалер // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2005. – Т.105, № 9. – С. 59-60.

6. Бобров, В.А. Актуальные вопросы лекарственных взаимодействий в клинической практике .Как выбрать оптимальный ингибитор АПФ для больного ,принимающего НПВС? /В.А. Бобров, И.В. Давыдова, О.И. Медведенко // Укр. медичний часопис. – 2010. – № . – С.43-48.

7. Взаимодействие лекарств: краткая характеристика и виды взаимодействий лекарственных средств.// Новая аптека.-2005.-№ 1 .-С.54-60.

8. Взаємодія В-адреноблокаторів з іншими препаратами (небажані лікарські комбінації )//Лікування та діагностика.-2001.-№ 4 .-С.64.

9. Викторов,А.П. Пища и лекарства, лекарства и пища. 1. Влияние пищи на всасывание и биодоступность лекарств./А.П.Викторов.//Лікування та діагностика.-2000.-№ 1.-С.48-53.