На допомогу лікарю

«Світячи іншим, згоряю сам» — життєве кредо професора Івана Сміяна

(до 90-річчя від дня народження)

Іван Семенович Сміян — доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України, академік Вищої школи України, академік Міжнародної академії інтегративної антропології, заслужений працівник Вищої школи України, багаторічний завідувач клініки педіатрії лікувального факультету, проректор з навчальної роботи, а згодом — ректор Тернопільського державного медичного інституту (зараз — університету) імені І. Я. Горбачевського.

Іван Семенович підготував 43 доктори та кандидати наук, є почесним головою Ради вчених Трускавця, почесним головою Тернопільської обласної асоціації педіатрів, членом численних редколегій науково-практичних журналів; у минулому був головою обласного товариства «Знання», Депутатом міських рад Трускавця і Тернополя.

Сміян Іван Семенович є членом Наглядової ради Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Іван Семенович — автор понад 700 наукових праць, у тому числі 74 монографій, підручників, навчальних посібників, лекцій, науково-популярних брошур та ряду літературно-художніх творів. Його вклад у педагогічну науку та практику неоціненний. Підручники, книги, монографії, що вийшли з-під пера Івана Семеновича Сміяна, — на столах студентських аудиторій та бібліотек, на книжкових полицях лікарів у різних куточках України.

Рекомендаційний список літератури

1. Сміян, І. С. Від книги до книги. Ч. 1 [Текст] / І. С. Сміян. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 207 с.

2. Сміян, І. С. Від крісла до крісла. Ч. 2 [Текст] / І. С. Сміян. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. — 229 с.

3. Сміян, І. С. Думи мої, думи мої… Частина третя [Текст] / І. С. Сміян. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. — 232 с.

4. Сміян, І. С. Господи, помилуй і спаси. Частина четверта [Текст] / І. С. Сміян. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. — 230 с.

5. Сміян, І. С. Парад академій, університетів. Частина п’ята [Текст] / І. С. Сміян. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. — 206 с.

6. Сміян, І. С. День змінюється днем («Час летить швидко». Горацій). Кн. 32 [Текст] / І. С. Сміян. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 288 с.

7. Бібліографічний покажчик навчально-методичних і наукових праць члена-кореспондента АМН України, заслужений працівник вищої школи України д. м. н., проф. Сміян І. С. [Текст] / зав. ред. М. М. Корда ; голов. ред. О. С. Лайко. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1998.

*******************

8. Іван Семенович Сміян [Текст] // Історія і сучасність : 1957—2007 / М. А. Андрейчин [та ін.] ; ред. кол. Л. Я. Ковальчук [та ін.]. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2007. — С. 11—12.

9. Івахів, Г. Сміян Іван Семенович [Текст] / Г. Івахів, О. Лугова // Тернопільський енциклопедичний словник / ред. Г. Яворський [та ін.]. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2008. — Т. 3 : П—Я. — С. 301.

10. На чолі навчального закладу [Текст] : [Сміян Іван Семенович — ректор Тернопільської державної медичної академії імені І. Я. Горбачевського в 1981—1997 рр.] // Крізь призму минулого до сьогодення / за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — С. 33—38.

11. Сміян, І. С. Кого шанують, того й величають [Текст] : [до 60-річчя ТДМУ] / І. С. Сміян // Крізь призму минулого до сьогодення / за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — С. 472—473.

****************

12. Івану Семеновичу Сміяну — 85! [Текст] // Педіатрія, акушерство і гінекологія. — 2014. — № 1. — С. 7—9.

13. «Медицина — це поєднання науки і практики», — така життєва позиція професора Івана Семеновича Сміяна, якому виповнилося 80 років [Текст] // Медична академія. — 2009. — 15 січ. — С. 2.

14. Мельничук, Б. Епопея Івана Сміяна [Текст] : [академік, професор, доктор медичних наук, багатолітній ректор ТДМІ] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 6.

15. Мельничук, Б. Новий томик від Івана Сміяна [Текст] : [28 том книги І. Сміяна «Прийшов, написав, прожив (Veni, scripci, vixi)»] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 6.

16. Мельничук, Б. «Світла днина» Івана Сміяна [Текст] : [вийшов 34 збірник спогадів та роздумів колишнього ректора ТДМУ І. Сміяна] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 16 черв. — С. 6.

17. Мельничук, Б. Спомини і роздуми Івана Сміяна [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 6.

18. «Світячи іншим, згоряю сам» [Текст] : [85 років виповнилося профессору І. С. Сміяну] // Медична академія. — 2014. — 14 січ. — С. 4.

19. Сміян Іван Семенович [Текст] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2016. — № 1. — С. 54—55.

20. Сміян Іван Семенович [Текст] : [до 85 річчя від дня народження] // Медична гідрологія та реабілітація. — 2013. — № 4. — С. 110—114.

21. Сміяну Івану Семеновичу — 85 років! [Текст] // Современная педиатрия. — 2014. — № 1. — С. 14—15.

22. 31-ша книжка Івана Сміяна [Текст] : [про книгу спогадів та роздумів І. Сміяна «Життя неосяжне»] // Літературний Тернопіль. — 2015. — № 4. — С. 18.

Підготувала Водюк Н. П.

2019 р.