На допомогу лікарю

Іван Горбачевський  – видатний український вчений та громадський діяч

Іван Якович Горбачевський — український хімік, біохімік, гігієніст та епідеміолог, термінограф. Народився 5 травня 1854 року в с. Зарубинцях, що на Збаражчині, в родині священника. Навчався у Тернопільській гімназії, де проявив великий хист, інтерес і любов до знань та історії рідного народу.

Вивчав медицину у Віденському університеті. Ще будучи студентом займався громадською і науковою діяльністю: разом з Михайлом Драгомановим був головою студентського товариства «Січ»; розпочав дослідження з медичної хімії. Закінчив у 1877 році зі ступенем доктора наук Віденський університет.

Іван Якович працював у Відні в Хімічному, згодом — у Фізичному інститутах. У 1882 році вперше у світі синтезував сечову кислоту, встановив джерело та шляхи утворення її в організмі.

У 1883 році Іван Якович працював у Карловому університеті у Празі. Про авторитет і пошану вченого у Чехії свідчить той факт, що його обрано членом Санітарної Ради Чеського Королівства. Він брав участь у створенні пам’ятника великому борцю за волю Чехії Яну Гусу, відкриття якого було доручено саме йому.

У 1917—1918 роках Горбачевський І. Я. призначений першим міністром народного здоров’я Австрії. На цьому посту він провів обстеження Східної Галичини і виявив жахливу ситуацію: бідність народу, нужду, голод, розруху, нестачу лікарень, ліків, медикаментів. У 1919 році Іван Якович стає професором кафедри хімії щойно створеного у Відні Українського університету, у 1921 — професором, 1923 — ректором Українського університету у Празі. Разом з Іваном Пулюєм організував «українську» громаду в Празі, створив фонд допомоги студентам. З 1925 року — академік Всеукраїнської Академії наук у Києві.

Наукову працю розпочав у молодому віці. Перша публікація вийшла в 1875 році, присвячена нерву, від якого залежить рівновага людини. Він один із перших довів, що амінокислота є складовою частиною білків. Плідно працював вчений також у галузі загальної хімії, гігієни, епідеміології, судової медицини, токсикології. У 1924 році він підготував кілька підручників з хімії — «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізіологічна хімія». Всього з-під пера І. Я. Горбачевського вийшло 66 наукових праць. Більшість з них не втратили свого наукового значення і сьогодні. Багато енергії вчений вклав у створення української хімічної термінології.

Помер Іван Якович Горбачевський 24 травня 1882 року на 88 році життя. Похований на кладовищі Св. Матвія у Празі.

Джерело: https://dovidka.biz.ua/ivan-gorbachevskiy-biografiya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Рекомендаційний список літератури

1. Про присвоєння імені академіка І. Я. Горбачевського Тернопільському медичному інституту : постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 р. № 363 // Історія і сучасність (1957—2007) / [ред. кол. Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, І. Р. Мисула та ін.]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. — С. 7.

**********

2. Волотовська, Н. Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та віршах / Н. Волотовська. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. — 56 с.

3. Ганіткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах : [І. Я. Горбачевський] / Я. Ганіткевич. — Львів, 2004. — 368 с.

4. Ганіткевич, Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи : біографічні нариси та бібліографія : [І. Я. Горбачевський] / Я. Ганіткевич. — Львів, 2002. — 544 с.

5. Головацький, І. Іван Горбачевський (1854—1942) : життєписно-бібліографічний нарис / І. Головацький. — Львів, 1995. —127 с.

6. Головацький, І. Д. Горбачевський Іван Якович / І. Д. Головацький // Енциклопедія Сучасної України. — Київ, 2006. — Т. 6 : Го—Гю. — С. 188.

7. Гонський, Я. Брати Горбачевські / Я. Гонський. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. — 140 с.

8. Гонський, Я. Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях / Я. Гонський. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. — 184 с.

9. Горбачевський Іван // Довідник з історії України. А—Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. — 2-ге вид., доопр. і допов. — Київ : Генеза, 2002. — С. 172.

10. Горбачевський Іван // Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубійович. — перевид. в Україні. — Львів, 1993. — Т. 2. — С. 411.

11. Горбачевський Іван Якович — славетний українець із Збаражчини : видатний український і чеський біохімік, гігієніст та епідеміолог, один із фундаторів української наукової хімічної термінології, визначний громадсько-політичний та освітній діяч // Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення : 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського і 17-річчю фармацевтичного факультету присвячується / Т. А. Грошовий [та ін.]. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — С. 254—256.

12. Горбачевський Іван Якович // УРЕ. — Вид. 2-ге. — Київ, 1979. — Т. 3. —С. 106

13. Завальняк, М. Організація українських лікарів в ЧСР (1922—1938) / М. Завальняк // Матеріяли до історії української медицини / гол. ред. колегії Павло Джуль. — Чікаго, 1988. — Т. ІІ. — С. 67—70.

14. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І. Я. Горбачевського, 3—4 червня 2004 року, м. Тернопіль. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. — 154 с.

15. Іван Горбачевський. 1854—1942. Біохімік, гігієніст, епідеміолог, громадсько-політичний і освітній діяч // Визначні постаті Тернопілля : біографічний збірник / уклад.: О. Бенч, В. Троян. — Київ : Дніпро, 2003. — С. 56—58.

16. Історичний музей-садиба академіка І. Я. Горбачевського // Крізь призму минулого до сьогодення / М. М. Корда [та ін.] ; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — С. 339—340.

17. Його ім’я носить університет. Горбачевський Іван Якович // Крізь призму минулого до сьогодення / М. М. Корда [та ін.] ; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — С.10—11.

18. Його ім’я носить університет. Двадцять років з ім’ям академіка І. Я. Горбачевського // Майбутнє твориться сьогодні (2007—2012) / [гол. ред. Л. Я. Ковальчук]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. — С. 6—7.

19. Його ім’я носить університет. Іван Якович Горбачевський // Історія і сучасність (1957—2007) / [ред. кол. Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, І. Р. Мисула та ін.]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. — С. 7.

20. Ковальчук, Л. Я. Академік Іван Горбачевський / Л. Я. Ковальчук // 8-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, приурочений до 150-ліття від дня народження І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2004. — С. 3—4.

21. Ковальчук, Л. Я. Іван Горбачевський — великий патріот, вчений, гуманіст/ Л. Я. Ковальчук // Волотовська, Н. Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та віршах / Н. Волотовська. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. — С. 3—4.

22. Мельничук, Б. Горбачевський Іван Якович / Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник / гол. ред. колегії Геннадій Яворський. — Тернопіль : Збруч, 2004. — Т. 1 : А—Й. — С. 393.

23. Музика, М. Наукова діяльність Українського Лікарського Товариства / М. Музика // Матеріяли до історії української медицини / гол. ред. колегії Павло Джуль. — Чікаго, 1988. — Т. ІІ. — С. 40—51.

24. Наріжний, С. Спілка українських лікарів у Чехії / С. Наріжний // Матеріяли до історії української медицини / гол. ред. колегії Павло Джуль. — Чікаго, 1988. — Т. ІІ. — С. 62—66.

25. Пундій, П. Горбачевський Іван / П. Пундій // Українські лікарі : біобібліографічний довідник / П. Пундій. — Львів ; Чикаго, 1994. — Кн. 1 : Естафета поколінь національного відродження. — С. 60—62.

26. Ціборовський, О. Українські вчені-ініціатори і піонери створення міністерств охорони здоров’я в найбільших імперіях континентальної Європи. І. Я. Горбачевський, Г. Є. Рейн / О. Ціборовський // На варті здоров’я : історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в Україні. — Київ : Факт, 2010. — С. 211—213.

****************

27. Бабюк, Я. Памяти Ивана Горбачевского : [статья из Праги] / Я. Бабюк // Биохимия. — 1962. — Т. 27, вып. 3. — С. 572.

28. Березовский, С. Ян Горбачевский — один из основателей биохимии : [статья из Польши] // Советское здравоохранение. — 1970. — № 6. — С. 75—76.

29. Бондаренко, Ю. І. Іван Горбачевський — український вчений світової слави / Ю. І. Бондаренко, Я. І. Гонський, О. В. Лотоцька // Медична освіта. — 2014. — № 2. — С. 6—8.

30. Бондаренко, Ю. Іван Горбачевський — український вчений світової слави / Ю. Бондаренко, Я. І. Гонський, О. В. Лотоцька // Медична освіта. — 2014. — № 2. — С. 6—8.

31. Бубній, П. Чудовий син великого народу : [І. Я. Горбачевський] / П. Бубній, Ю. Ковальков // Вільне життя. — 2004. — 18 трав. — С. 3.

32. Буська, О. Музей в Зарубинцях відвідала гостя з Торонто : [музей І. Я. Горбачевського] / О. Буська // Медична академія. — 2011. — 6 серп. — С. 5.

33. Буська, О. Музей-садибу Івана Горбачевського відкрили в його рідному селі / О. Буська // Медична академія. — 2009. — 16 черв. — С. 4.

34. Василега-Дерибас, М. Апостол правди і науки : до 150-річчя від дня народження Івана Горбачевського / М. Василега-Дерибас // Народне здоров’я. — 2004. — № 5. — С. 7—8.

35. Віленський, Ю. Тернопільський геній : [Горбачевський Іван Якович] / Ю. Віленський // Мистецтво лікування. — 2009. — № 8. — С. 86.

36. Вільшаненко, М. 155 років від дня народження Івана Горбачевського / М. Вільшаненко // Медична академія. — 2009. — 14 трав. — С. 9.

37. Волоцюга, Л. 2004 рік — рік Івана Горбачевського / Л. Волоцюга // Тернопільська газета. — 2004. — № 22. — С. А 2.

38. Гаврильцьов, І. Про академіка — словом прозовим і поетичним : [про книжку Н. Волотовської «Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та віршах»] / І. Гаврильцьов // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 65—67.

39. Гонський, Я. Академік, перший міністр, громадський діяч : до 160-річчя від дня народження Івана Горбачевського / Я. Гонський // Медична академія. — 2014. — 19 квіт. — С. 7.

40. Гонський, Я. Брати Іван та Антін Горбачевські : [Міжнародний рік академіка І. Горбачевського] / Я. Гонський // Медична академія. — 2004. — 7 лют. — С. 7.

41. Гонський, Я. Завітайте до музею-садиби академіка І. Я. Горбачевського / Я. Гонський, О. Лотоцька // Медична академія. — 2014. — 16 трав. — С 11.

42. Гонський, Я. Іван Горбачевський : ім’я, непідвладне часові / Я. Гонський // Медична академія. — 2012. — 22 трав. — С. 12.

43. Гонський, Я. Іван Горбачевський у спогадах співвітчизників та іноземців / Я. Гонський // Медична академія. — 2004. — 6 трав. — С. 8 ; 24 квіт. — С. 8 ; 9 квіт. — С. 8 ; 6 берез. — С. 7 ; 20 берез. — С. 6.

44. Гонський, Я. Іван Горбачевський: ім’я непідвладне часові: [розмова з професором Я. Гонським про геніального вченого] / Я. Гонський ; [записала Л. Лукащук] // Медична академія. — 2012. — 22 трав. — С. 12.

45. Гонський, Я. Присвятив життя науці й Україні : [Іван Якович Горбачевський] / Я. Гонський // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 2.

46. Гонський, Я. Родовід Горбачевських / Я. Гонський // Медична академія. — 2004. — 22 трав. — С. 8.

47.Гонський, Я. Учений, міністр, парламентарій, патріот : Міжнародний рік І. Горбачевського // Медична академія. — 2004. — 26 лют. — С. 8—9.

48. Гонський, Я. І. Академік Іван Горбачевський : 60 років з часу смерті та 120 років від часу синтезу сечової кислоти / Я. І. Гонський, Ю. І. Губський // Медична хімія. — 2002. — Т. 4, № 4. — С. 96—97.

50. Грималюк, І. Горбачевські — це славний український рід / І. Грималюк // Вільне життя. — 2004. — 24 лип. — С. 9.

51. Ковальков, Ю. До ювілею Івана Горбачевського / Ю. Ковальков // Вільне життя. — 2004. — 15 трав. — С. 2.

52. Ковальков, Ю. Перша ластівка до ювілею Івана Горбачевського / Ю. Ковальков // Свобода. — 2004. — 15 трав. — С. 1.

53. Ковальчук, Л. Я. 155 років від дня народження Івана Горбачевського / Л. Я. Ковальчук, Г. А. Крицька, О. І. Яшан // Мистецтво лікування. — 2009. — № 8. — С. 87—88.

54. Козирський, В. «Навічно служити своїй українській землі» : до 150-річчя від дня народження академіка ВУАН І. Я. Горбачевського / В. Козирський, В. Шендеровський // Вісник НАН України. — 2004. — № 6. — С. 52—56.

55. Крайнєва, Г. Гордість землі збаразької / Г. Крайнєва // Свобода. — 2007. — 22 верес. — С. 5.

56. Левицька, Л. Хто такий академік Горбачевський / Л. Левицька // Голос України. — 2004. — 15 трав. — С. 7.

57. Лесів, С. Відкриття садиби-музею Івана Горбачевського / С. Лесів // Медична академія. — 2004. — 12 черв. — С. 6.

58. Луганська, Т. Повернувся з чужини додому. В пам’ятникові : [І. Я. Горбачевський] / Т. Луганська // Медична академія. — 2004. — 12 черв. — С. 1 ; 6.

59. Махобей, К. М. Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідження синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й IN VITRO / К. М. Махобей, М. В. Чорненикий // Медична освіта. — 2014. — № 4. — С 87—91.

60. Машлянка, Б. У медакадемії з’явився свій пам’ятник : [пам’ятник І. Я. Горбачевському] / Б. Машлянка // Місто. — 2004. — 9 черв. — С. 3.

61. Подільчак, М. Видатний український вчений і громадський діяч : 140 років від дня народження академіка І. Горбачевського / М. Подільчак // Лікарська справа. — 1996. — № 10—12. — С. 169—171.

62. Професор Іван Горбачевський: науково-педагогічна і громадська діяльність. До 160-річчя від дня народження / В. Данилова, С. Комісаренко, Р. Виноградова, В. Шендеровський // Світогляд. — 2014. — № 5. — С. 38—43.

63. Савків, Л. Труди і дні Івана Горбачевського / Л. Савків // Свобода. — 2004. — 15 трав. — С. 3.

64. Сміян, І. Іван Горбачевський / І. Сміян, Я. Гонський // Ваше здоров’я. — 1997. — 18 січ. — С. 10.

65. Тишковець, М. Відзначили 160-річчя від дня народження І. Я. Горбачевського / М. Тишковець // Медична академія. — 2014. — 7 черв. — С. 3

66. У травні відзначатимемо ювілей академіка Івана Горбачевського // Вільне життя. — 2004. — № 26. — С. 1.

67. Український міністр Австро-Угорщини : [до 160-річчя з дня народження І. Я. Горбачевського] // Урядовий кур’єр. — 2014. — 26 квіт. — С. 18.

68. Український науковець із світовою славою : [І. Я. Горбачевський] // Медична академія. — 2004. — 30 черв. — С. 10.

69. Хміляр, Л. Новосілля музею : [музей І. Я. Горбачевського] / Л. Хміляр // Свобода. — 2009. — 3 черв. — С. 10.

70. Шило, В. Иван Яковлевич Горбачевский : вся жизнь во благо народа своего / В. Шило // Фармацевт-практик. — 2004. — № 12. — С. 57—59.

71. Шот, М. Видатний українець : [Міжнародний рік академіка І. Горбачевського] // Медична академія. — 2004. — 7 лют. — С. 6.

72. Шот, М. Міжнародний рік академіка Горбачевського / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2004. — 12 трав. — С. 13.

73. Шот, М. Перший європейський міністр охорони здоров’я — українець : [І. Я. Горбачевський] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 18 черв. — С. 9.

Уклала Водюк Н. П. 2019 р.