Вчені ТНМУ: бібліографічні покажчики

ПРОТАСЕВИЧ ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ

ПРОТАСЕВИЧ ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ — ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, МЕДИК

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Григорій Семенович Протасевич народився 9 листопада 1935 року в с. Федорівна Черняхівського району Житомирської області. У 1964 році закінчив Тернопільський медичний інститут і з липня по грудень цього року працював невропатологом в Люблінській районній лікарні № 2 Дзержинського району Житомирської області, а з 1965 по 1968 рр. — районним оториноларингологом і одночасно заступником головного лікаря з медичного обслуговування населення Дзержинського району цієї ж області. З 1968 по 1969 рр. він був оториноларингологом в Калузькій центральній районній лікарні Івано-Франківської області. З 1969 по 1972 рр. навчався в аспірантурі при ЛОР-кафедрі Тернопільського медичного інституту. У 1972 —1985 роках він працював асистентом, а згодом — доцентом цієї кафедри. З 1994 по 2000 рр. Григорій Семенович завідував курсом оториноларингології, а з вересня 2000 р. працював доцентом кафедри оториноларингології Тернопільської медичної академії імені І. Я. Горбачевського.

У 1973 р. Григорій Семенович захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исходы пластических операций при хроническом мезотимпаните». В 1986 році його затвердили у званні доцента.

Протягом ряду років Григорій Протасевич розробляв питання про вплив деформацій перегородки носа на стан ЛОР-органів і займався вдосконаленням хірургічних втручань на перегородці носа. У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Хирургическое лечение деформаций перегородки носа и сочетанная ЛОР-патология», а в 1996 р. отримав ступінь доктора медичних наук.

З грудня 2001 року обійняв посаду професора кафедри оториноларингології. Підготував одного кандидата медичних наук (А. П. Ковалик). Професором кафедри Григорій Семенович Протасевич працював до 2009 року.

Покажчик є персональним біобібліографічним за змістом та електронним за формою.

До видання увійшли наукові роботи доктора медичних наук, професора Григорія Семеновича Протасевича за період з 1970 по 2015 роки та література про нього. Матеріал покажчика згруповано за роками видань в алфавітному порядку. Бібліографічний опис здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Бібліографічний запис».

Видання адресовано науковцям та всім, хто цікавиться питаннями медицини.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1970

1. Протасевич, Г. С. Ушная воронка с пружиной для фиксации лиатотимпанального лоскута при реконструктивных операциях на среднем ухе [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1970. — № 6. — С. 107.

2. Протасевич, Г. С. Штамп для формирования фасциальных лоскутов, применяемых при меато-мембранопластике у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1970. — № 4. — С. 112—113.

1971

3. Протасевич, Г. С. Некоторые данные исследования слуха у больных хроническим мезотимпанитом до и после меатомембранопластики [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1971. — № 5. — С. 44—50.

4. Протасевич, Г. С. Случай меато-мембранопластики в старческом возрасте [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1971. — № 4. — С. 105—106.

1972

5. Протасевич, Г. С. Исходы пластических операций при хроническом мезотимпаните [Текст] : автореф. дис… канд. мед. наук / Г. С. Протасевич. — Киев, 1972. — 23 с.

6. Протасевич, Г. С. Субъективные ушные шумы у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1972. — № 4. — С. 108.

1973

7. Лавецкий, Р. Т. Отчет о деятельности Тернопольского областного научного общества оториноларингологов за 1972 год [Текст] / Р. Т. Лавецкий, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1973. — № 6. — С. 109—111.

8. Лавецкий, Р. Т. Хоанальный полип, спускающийся в гипофаринкс [Текст] / Р. Т. Лавецкий, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1973. — № 6. — С. 75.

9. Протасевич, Г. С. Влияние меатомембранопластики на состояние субъективных ушных шумов у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1973. — № 2. — С. 66—69.

10. Яшан, И. А. Использование бокового упора от операционного стола типа 2 ц 920 в качестве подголовника при реконструктивных операциях на среднем ухе [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1973. — № 3. — С. 110.

1974

11. Протасевич, Г. С. Изменения слуха неоперированного уха у больных хроническим мезотимпанитом после слухоулучшающей операции на одном ухе [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1974. — № 2. — С. 116.

12. Протасевич, Г. С. Отдаленные результаты щадящей тимпанопластики у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1974. — № 3. — С. 76—79.

13. Яшан, И. А. Диагностическое и прогностическое значение спектра субъективного ушного шума при хроническом мезотимпаните [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1974. — № 5. — С. 27—30.

14. Яшан, И. А. Изменение восприятия звуков по костной проводимости после тимпанопластики у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1974. — № 1. — С. 2.

15. Яшан, И. А. Отчет о деятельности Тернопольского областного научного общества оториноларингологов за 1973 год [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1974. — № 4. — С. 120—122.

16. Яшан, И. А. Послеоперационный период у больных, подвергшихся щадящей тимпанопластике [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1974. — № 1. — С. 44—46.

1975

17. Лавецкий, Р. Т. Рубцовая мембрана трахеи, симулировавшая астматическое состояние [Текст] / Р. Т. Лавецкий, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1975. — № 1. — С. 108.

18. Протасевич, Г. С. Пластический материал, используемый при тимпанопластике для восстановления целости барабанной перепонки [Текст] : обзор литературы / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1975. — № 5. — С. 109—114.

19. Яшан, И. А. Отчет о деятельности Тернопольского областного научного общества оториноларингологов за 1974 год [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1975. — № 5. — С. 119—120.

20. Яшан, И. А. Состояние слуха по костной проводимости и показания к тимпанопластике у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Оториноларингология : Респ. межвед. сб. — Киев : Здоров’я, 1975. — Вып. 6 : Реконструктивно-восстановительная хирургия уха. — С. 33—38.

1976

21. Протасевич, Г. С. Подслизистая эмфизема стенок полости рта и подкожная эмфизема лица и шеи как осложнение продування слуховой трубы боллоном Политцера [Текст] / Г. С. Протасевич, Т. И. Яшан // Вестник оториноларингологии. — 1976. — № 5. — С. 108.

22. Протасевич, Г. С. Феномен «травматического перекреста» после щадящей тимпанопластики у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1976. — № 2. — С. 56—58.

23. Протасевич, Г. С. Формирование воздухоносной полости при тимпанопластике [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1976. — № 4. — С. 90—97.

24. Яшан, И. А. Отчет о деятельности Тернопольского областного научного общества оториноларингологов за 1975 год [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1976. — № 3. — С. 120—121.

1977

25. Лавецкий, Р. Т. Щадящая тимпанопластика у больного гемофилией [Текст] / Р. Т. Лавецкий, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1977. — № 5. — С. 101—102.

26. Протасевич, Г. С. Острый подскладочный ларингит у больных пожилого возраста [Текст] / Г. С. Протасевич, Т. И. Яшан // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1977. — № 3. — С. 95—96.

27. Протасевич, Г. С. Склерома носа и верхней губы с изъявлением [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение. — 1977. — № 5. — С. 55.

28. Протасевич, Г. С. Склерома носа и верхней губы с изъявлением [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Белоруссии. — 1977. — № 6. — С. 86.

29. Яшан, И. А. Кистовидное растяжение одной из пленок решетчатого лабиринта, локализованого в лобных пазухах [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1977. — № 1. — С. 80.

30. Яшан, И. А. Отчет о деятельности Тернопольского областного научного общества оториноларингологов за 1976 год [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1977. — № 5. — С. 117—120.

31. Яшан, И. А. Применение кортикостероидов в комплексном лечении острых и подострых кохлеарных невритов [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, Т. И. Яшан // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1977. — № 6. — С. 77—80.

1978

32. Протасевич, Г. С. Фиброма подскладочного пространства гортани, развившаяся после эндотрахеального наркоза [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1978. — № 1. — С. 101—102.

33. Яшан, И. А. Отчет о деятельности Тернопольского областного научного общества оториноларингологов за 1977 год [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1978. — № 5. — С. 110—112.

34. Яшан, И. А. Папилломатоз языка, излеченный спирт-новокаиновыми инъекциями [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, Т. И. Яшан // Здравоохранение Белоруссии. — 1978. — № 1. — С. 79.

35. Яшан, И. А. Состояние слуховых косточек у больных хроническим мезотимпанитом, подвергнутых слухулучшающим операциям [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, Т. И. Яшан // Вестник оториноларингологии. — 1978. — № 2. — С. 93.

1979

36. Протасевич, Г. С. Клиническая классификация деформаций перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1979. — № 7. — С. 14—16.

37. Яшан, И. А. Наблюдение приступов упорного пароксизмального кашля у больных хроническим тонзиллитом [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1979. — № 4. — С. 79—80.

1980

38. Применение раствора декаметоксина для лечения больных хроническим гнойным средним отитом [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, А. М. Масик, Р. Т. Лавецкий // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1980. — № 5. — С. 34—37.

39. Протасевич, Г. С. Патоморфологические изменения хряща носовой перегородки при ее искривлениях [Текст] / Г. С. Протасевич, Я. Я. Боднар, П. Н. Кланца // Вестник оториноларингологии. — 1980. — № 4. — С. 43—45.

40. Протасевич, Г. С. Улучшение слуха у больного адгезивным отитом после подслизистой резекции перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение. — 1980. — № 1. — С. 55—56.

41. Пятночка, И. Т. Специфические поражения гортани у больных деструктивным туберкулезом легких [Текст] / И. Т. Пятночка, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1980. — № 5. — С. 59—62.

1981

42. Протасевич, Г. С. Осложнения во время подслизистой резекции перегородки носа и непосредственно после операции [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1981. — № 2. — С. 78—83.

43. Протасевич, Г. С. Сочетание резекции перегородки носа одновременно с другими ЛОР-операциями [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1981. — № 3. — С. 34—40.

1982

44. Протасевич, Г. С. Влияние хирургических вмешательств по устранению деформаций перегородки носа на слуховую функцию у больных хроническим катаральным тубоотитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1982. — № 2. — С. 24—29.

45. Протасевич, Г. С. Тактика ринохирурга при сочетании деформации перегородки носа с патологией околоносовых пазух [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1982. — № 3. — С. 20—24.

46. Протасевич, Г. С. Фиксация листков носовой перегородки при хирургических вмешательствах по поводу ее деформаций [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1982. — № 1. — С. 73—78.

47. Яшан, И. А. Повторные хирургические вмешательства на перегородке носа по поводу ее деформаций [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, Т. И. Яшан // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1982. — № 5. — С. 56—57.

48. Яшан, И. А. Тактика оториноларинголога при сочетании деформации перегородки носа с хроническим катаральным ринитом [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, Т. И. Яшан // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1982. — № 6. — С. 57—58.

1983

49. Применение ингаляций прополиса после тонзиллэктомии [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, В. В. Апостолюк, Г. Ю. Ивашкевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1983. — № 4. — С. 11—14.

50. Протасевич, Г. С. Головная боль у больных деформацией перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение. — 1983. — № 1. — С. 33—35.

51. Протасевич, Г. С. Тактика оториноларинголога при сочетании деформации перегородки носа с гипертрофией носовых раковин [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1983. — № 4. — С. 46—49.

1984

52. Вибрационно-звуковая анальгезия как потенцирующий метод обезболивания при некоторых вмешательствах на ЛОР-органах [Текст] / И. А. Яшан, Р. Т. Лавецкий, П. В. Ковалик, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1984. — № 4. — С. 64—65.

53. Влияние санации полости носа на исход тимпанопластики [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, Р. Т. Лавецкий, А. Ф. Масик // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1984. — № 6. — С. 51.

54. Протасевич, Г. С. Двусторонняя холестеатома среднего уха [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик // Вестник оториноларингологии. — 1984. — № 2. — С. 67—68.

55. Протасевич, Г. С. Подслизистая резекция перегородки носа у лиц в воздасте старше 50 лет [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1984. — № 7. — С. 37—41.

56. Протасевич, Г. С. Применение пчелиного меда, яда, маточного молочка и прополиса в ринологии [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1984. — С. 74—79.

57. Протасевич, Г. С. Роль деформации носовой перегородки в генезе хронического тонзиллита и влияние хирургической санации полости носа на его последующее течение [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1984. — № 3. — С. 27—31.

58. Яшан, И. А. Непосредственные результаты лечения больных хроническим гнойным мезотимпанитом спиртовым раствором прополиса [Текст] / И. А. Яшан, П. В. Ковалик, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1984. — № 5. — С. 51—55.

59. Яшан, И. А. Отдаленные результаты лечения прополисом больных хроническим гнойным гайморитом [Текст] / И. А. Яшан, П. В. Ковалик, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1984. — № 3. — С. 15—16.

1985

60. Ковалык, П. В. Динамика изменения аэрации верхнечелюстных пазух при лечении прополисом больных гайморитами [Текст] / П. В. Ковалык, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1985. — № 1. — С. 70.

61. Протасевич, Г. С. Влияние деформации перегородки носа на состояние организма и внутренние органы [Текст] : обзор литературы / Г. С. Протасевич // Врачебное дело. — 1985. — № 7. — С. 92—95.

62. Протасевич, Г. С. Редкие осложнения тонзиллэктомии [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1985. — № 2. — С. 75—80.

63. Протасевич, Г. С. Техника щадящих операций на перегородке носа при ее деформации [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1985. — № 11. — С. 6—11.

64. Протасевич, Г. С. Щадящая резекция перегородки носа у больных адгезивным средним отитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1985. — № 3. — С. 31—34.

65. Яшан, И. А. Хирургические вмешательства на перегородке носа при носовых кровотечениях [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1985. — № 4. — С. 62—64.

1986

66. Ковалык, П. В. Динамика миграции лейкоцитов на поверхность слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при лечении больных гайморитом препаратами прополиса [Текст] / П. В. Ковалык, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1986. — № 5. — С. 70—71.

67. Протасевич, Г. С. Влияние деформации перегородки носа на течение бронхиальной астмы [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение. — 1986. — № 2. — С. 39—41.

68. Протасевич, Г. С. Осложнения в отдаленном периоде после подслизистой резекции перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1986. — № 4. — С. 87—92.

69. Протасевич, Г. С. Осложнения со стороны внутренних органов после тонзиллэктомии [Текст] / Г. С. Протасевич // Советская медицина. — 1986. — № 10. — С. 54—58.

70. Протасевич, Г. С. Техника оториноларинголога при сочетании деформации перегородки носа с аденоидными вегетациями [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1986. — № 1. — С. 32—35.

71. Яшан, И. А. Непосредственные осложнения резекции перегородки носа [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1986. — № 1. — С. 56—61.

1987

72. Протасевич, Г. С. Заглоточный абсцесс у больных пожилого возраста [Текст] / Г. С. Протасевич, Т. Н. Паланичко // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1987. — № 3. — С. 75—76.

73. Протасевич, Г. С. Лечение синехий полости носа, сочетающихся с деформацией носовой перегородки [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1987. — № 5. — С. 29—32.

74. Протасевич, Г. С. Фиксация листков носовой перегородки при ее резекции [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1987. — № 11. — С. 39—42.

75. Яшан, И. А. Прополисотерапия при хроническом гнойном мезотимпаните [Текст] / И. А. Яшан, В. П. Ковалык, Г. С. Протасевич // Пчеловодство. — 1987. — № 5. — С. 29.

1988

76. Протасевич, Г. С. Вазомоторный ринит у больных деформацией перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1988. — № 11. — С. 43—46.

77. Протасевич, Г. С. Крупное инородное тело пищевода [Текст] / Г. С. Протасевич, Б. Н. Довгань // Вестник оториноларингологии. — 1988. — № 4. — С. 74—76.

78. Протасевич, Г. С. Неврологические осложнения наиболее распространенных оториноларингологических операций [Текст] : обзор литературы / Г. С. Протасевич, Е. М. Волянюк // Врачебное дело. — 1988. — № 1. — С. 93—98.

79. Протасевич, Г. С. Некоторые вопросы предоперационной подготовки и ведения послеоперационного периода при подслизистой резекции перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1988. — № 9. — С. 31—34.

1989

80. Гиперплазия задних концов нижних носовых раковин у больных хроническим мезотимпанитом [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, В. П. Ковалик, А. И. Яшан // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1989. — № 2. — С. 83—84.

81. О гипнотическом обезбаливании в ЛОР-хирургии [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, Р. Т. Лавецкий, А. Ф. Масик, Н. Т. Береза // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1989. — № 1. — С. 60—63.

82. Протасевич, Г. С. Кровотечение после тонзиллэктомии: частота возникновения, причины и патогенез. (Сообщение І) [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. М. Волянюк // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1989. — № 4. — С. 82—84.

83. Протасевич, Г. С. Кровотечение после тонзиллэктомии: частота возникновения, причины и патогенез. (Сообщение ІІ) [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. М. Волянюк // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1989. — № 6. — С. 71—78.

84. Протасевич, Г. С. Осложнения аденотомии [Текст] / Г. С. Протасевич, Г. Г. Савчук, И. А. Гавура // Вестник оториноларингологии. — 1989. — № 5. — С. 75—79.

85. Протасевич, Г. С. Самопроизвольное отхождение металлического инородного тела из трахеи [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1989. — № 1. — С. 77.

1990

86. Протасевич, Г. С. О показаниях к подслизистой резекции перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Здравоохранение Туркменистана. — 1990. — № 10. — С. 34—39.

87. Протасевич, Г. С. Хронический тонзиллит и псориаз [Текст] / Г. С. Протасевич, К. Д. Протасевич, Е. М. Волянюк // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1990. — № 4. — С. 74—78.

1991

88. Протасевич, Г. С. Внутричерепные осложнения после некоторых операций на лимфоглоточном кольце и в полости носа. Сообщение І [Текст] / Г. С. Протасевич, Г. Г. Савчук, Е. М. Волянюк // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1991. — № 1. — С. 71—76.

1992

89. Протасевич, Г. С. Лечение больных после тонзиллэктомии [Текст] / Г. С. Протасевич, Г. Г. Савчук, Е. М. Волянюк // Вестник оториноларингологии. — 1992. — № 1. — С. 46—49.

90. Протасевич, Г. С. Неврологические осложнения при некоторых операциях на лимфоглоточном кольце и в полости носа [Текст] / Г. С. Протасевич, Г. Г. Савчук, Е. М. Волянюк // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1992. — № 1. — С. 48—53.

91. Яшан, И. А. Дефект костной стенки канала внутренней сонной артерии, обнаруженный при тимпатопластике [Текст] / И. А. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. — 1992. — № 1. — С. 77—78.

1995

92. Протасевич, Г. С. Хирургическое лечение деформаций перегородки носа и сочетанная ЛОР-патология [Текст] : автореф. дис… докт. мед. наук / Г. С. Протасевич. — Самара, 1995. — 27 с.

1996

93. Протасевич, Г. С. Вплив деформації перегородки носа на стан ЛОР-органів [Текст] / Г. С. Протасевич, А. В. Хабаров, Ю. М. Андрейчин // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1996. — № 1. — С. 80—87.

94. Протасевич, Г. С. Застосування бджолиного меду з лікувальною метою при захворюваннях верхніх дихальних шляхів [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1996. — № 4. — С. 59—93.

95. Протасевич, Г. С. Застосування гіпнозу в оториноларингології [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1996. — № 3. — С. 76—82.

96. Протасевич, Г. С. Ускладнення паратонзилярного абсцесу [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1996. — № 2. — С. 74—83.

97. Тестові завдання для контролю знань студентів з оториноларингології [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Мітін, В. М. Васильєв, В. С. Чорний, Ю. І. Гладуш, О. П. Дядченко, Л. П. Юр’єв, О. М. Власюк, І. А. Розкладка, А. А. Чесноков, І. З. Томенко, А. Г. Балабанців, Л. О. Зуєв, Г. С. Протасевич, В. Р. Деменков, Й. М. Попко, М. М. Казимирко. — Київ, 1996. — 176 с.

1997

98. До техніки резекції задніх кінців нижніх носових раковин [Текст] / І. А. Яшан, Г. С. Протасевич, О. І. Яшан [та ін.] // Актуальні питання мікрохірургії вуха та захворювань верхніх дихальних шляхів. — Київ,1997. — С. 97—98.

99. Протасевич, Г. С. Застосування прополісу при запальних захворюваннях глотки і гортані [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1997. — № 4. — С. 75—84.

100. Протасевич, Г. С. Ускладнення паратонзилярного абсцесу. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1997. — № 1. — С. 80—88.

101. Протасевич, Г. С. Чотири випадки підшкірної емфіземи обличчя риногенного походження [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1997. — № 4. — С. 64—66.

1998

102. Показання до підслизової резекції перегородки носа при поєднаній ЛОР-патології [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Гавура, А. А. Сусідик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1998. — № 3. — С. 61—70.

103. Протасевич, Г. С. Застосування прополісу в отіатрії [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1998. — № 1. — С. 69—75.

104. Протасевич, Г. С. Результати аденотомії під звуковою анальгезією [Текст] / Г. С. Протасевич, І. А. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1998. — № 4. — С. 58—62.

1999

105. До питання про хронічний гіпертрофічний риніт [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Яшан, В. М. Ігнатюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 281—285.

106. Заглотковий абсцес у дорослих і осіб похилого віку [Текст] / О. В. Говда, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, У. Р. Дужик, Ю. М. Андрейчин, І. М. Блошко, Т. В. Чортківський, Є. В. Глух, Л. М. Панюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 244—250.

107. Знеболення при конхотомії [Текст] / І. А. Гавура, Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Яшан, Є. В. Глух, В. М. Ігнатюк, Т. В. Чортківський, Ю. М. Андрейчин, О. П. Гербіш // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 239—244.

108. Класифікація деформацій перегородки носа [Текст] / І. А. Гавура, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик, О. В. Говда, Є. В. Глух, Л. М. Панюк, О. П. Гербиш // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 227—232.

109. Класифікація патології задніх відділів носа [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик, Є. В. Глух, О. В. Говда // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 270—273.

110. Медсестринство в оториноларингології [Текст] : підручник для мед. закл. освіти І—ІІ рівнів акредитації / І. А. Яшан, Д. І. Заболотний, О. І. Яшан, П. В. Ковалик, Г. С. Протасевич ; ред. І. А. Яшан. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — 236 с.

111. Паразитолярний абсцес за даними ургентної служби ЛОР-відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні за 15 років [Текст] / І. А. Гавура, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, У. Р. Дужик, О. В. Говда, Ю. М. Андрейчин, Є. В. Глух // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 233—238.

112. Післяопераційні рецидиви аденоїдних вегетацій [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, Л. В. Яшан, О. В. Говда, І. М. Блошко, О. П. Гербиш, О. П. Водовіз, В. М. Ігнатюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 296—301.

113. Повторні хірургічні втручання на перегородці носа [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, І. А. Яшан, Є. В. Глух, О. П. Гербиш, Т. В. Чортківський, О. В. Говда, І. М. Блошко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 293—296.

114. Порівняльна оцінка двох методів звукової анальгезії при аденотомії [Текст] / Г. С. Протасевич, О. П. Гербиш, О. І. Яшан, Є. В. Глух, І. М. Блошко, Ю. М. Андрейчин, Т. В. Чортківський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 268—270.

115. Протасевич, Г. С. Аденоиды у взрослых [Текст] / Г. С. Протасевич, И. А. Яшан, А. И. Яшан // Вестник оториноларингологии. — 1999. — № 5. — С. 11—13.

116. Протасевич, Г. С. Анестезія при підслизовій резекції перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Ліки України. — 1999. — № 1. — С. 43.

117. Протасевич, Г. С. До питання про ускладнення тонзилектомії [Текст] / Г. С. Протасевич // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 262—267.

118. Протасевич, Г. С. Еозинофільна гранульома кісток черепа у дитини [Текст] / Г. С. Протасевич, І. А. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 2. — С. 73—76.

119. Протасевич, Г. С. Застосування бджолиного воску, квіткового пилку і перги в оториноларингології [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 5. — С. 80—85.

120. Протасевич, Г. С. Застосування бджолиного маточного молочка при деяких ЛОР-захворюваннях [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 2. — С. 27—32.

121. Протасевич, Г. С. Застосування гіоксизонової мазі для лікування осіб з фурункулом носа [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 5 (додаток № 2). — С. 93—94.

122. Протасевич, Г. С. Застосування прополісу після тонзилектомії [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин // Ліки України. — 1999. — № 10—11. — С. 39—40.

123. Протасевич, Г. С. Історія кафедри оториноларингології Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського [Текст] : (до 40-річчя з дня заснування) / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 2. — С. 87—91.

124. Протасевич, Г. С. Лікування хворих з утрудненням носового дихання, зумовленим одночасно патологією носа і носової частини глотки [Текст] / Г. С. Протасевич, А. П. Ковалик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 5 (додаток № 2). — С. 97—99.

125. Протасевич, Г. С. Місцеве лікування гнійного верхньощелепного синуїту метрогілом [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик // Ліки України. — 1999. — № 7—8. — С. 32—33.

126. Протасевич, Г. С. Осложнения при обезболивании во время проведения тонзиллэктомии [Текст] / Г. С. Протасевич // Вестник оториноларингологии. — 1999. — № 3. — С. 57—60.

127. Протасевич, Г. С. Оториноларингологічна захворюваність у школярів, що постійно проживають у зоні посиленого радіаційного контролю [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 4. — С. 57—59.

128. Результати пункції верхньощелепної пазухи під звуковою анальгезією [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Є. В. Глух, І. А. Гавура, Л. В. Яшан, В. М. Гнатюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 273—277.

129. Санація порожнини носа і носової частини глотки в процесі підготовки хворих до тимпанопластики [Текст] / О. І. Яшан, І. А. Яшан, Г. С. Протасевич, І. А. Гавура, Є. В. Глух, Ю. М. Андрейчин, О. В. Говда // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 302—306.

130. Хірургічна корекція патології задніх відділів порожнини носа у хворих на хронічний середній гнійний отит [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Яшан [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 5 (додаток № 1). — С. 118—120.

131. Частота деформацій перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Яшан, А. П. Ковалик, І. М. Блошко, Т. В. Чортківський, О. В. Говда, Є. В. Глух, В. М. Гнатюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 285—290.

132. Яшан, І. А. До питання про санацію порожнини носа і носової частини глотки перед темпанопластикою [Текст] / І. А. Яшан, Г. С. Протасевич, О. І. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1999. — № 5 (додаток № 1). — С. 165—168.

2000

133. Протасевич, Г. С. Застосування бджолиної отрути в оториноларингології [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2000. — № 3. — С. 80—85.

134. Тактика лікування хворих на хронічний гіпертрофічний риніт при наявності деформації перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, А. П. Ковалик, О. В. Говда, І. А. Гавура // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2000. — № 2. — С. 108—109.

135. Ускладнення конхотомії [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик, О. В. Говда, Є. В. Глух // Вісник наукових досліджень. — 2000. — № 2. — С. 42—44.

2001

136. Андрейчин, Ю. М. Лікування гострих синуїтів [Текст] / Ю. М. Андрейчин, Г. С. Протасевич // Інфекційні хвороби. — 2001. — № 3. — С. 62—68.

137. Протасевич, Г. С. Анестезия ультракаином при подслизистой резекции перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, И. А. Гавура, А. П. Ковалик // Вестник оториноларингологии. — 2001. — № 4. — С. 41—43.

138. Протасевич, Г. С. Впровадження наукових розробок у навчальний процес на кафедрі оториноларингології [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Ю. М. Андрейчин // Медична освіта. — 2001. — № 3. — С. 15—18.

139. Протасевич, Г. С. Етіологія і патогезез синуїтів [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин // Інфекційні хвороби. — 2001. — № 2. — С. 67—73.

140. Протасевич, Г. С. Лікування хворих на гострий і хронічний ексудативний гайморит із застосуваням постійного дренажу [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2001. — № 4. — С. 83—95.

141. Протасевич, Г. С. Осложнения во время аденотомии и непосредственно после операции [Текст] / Г. С. Протасевич, А. П. Ковалик, Е. В. Глух // Вестник оториноларингологии. — 2001. — № 5. — С. 53—56.

142. Яшан, І. А. Діагностика і лікування хворих на хронічний гнійний мезотимпаніт з гіперплазією задніх кінців нижніх носових раковин [Текст] / І. А. Яшан, Г. С. Протасевич, О. І. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2001. — № 5. — С. 70—73.

2002

143. Андрейчин, Ю. М. Лікування хронічних синуїтів [Текст] / Ю. М. Андрейчин, Г. С. Протасевич // Інфекційні хвороби. — 2002. — № 2. — С. 83—89.

144. Посібник до практичних занять з оториноларингології [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів ВМНЗ 3—4 рівнів акредитації / Ю. В. Мітін [та ін.] ; ред. Ю. В. Мітін. — Київ : Здоров’я, 2002. — 168 с.

145. Протасевич, Г. С. Местное лечение больных хроническим гнойным средним отитом [Текст] / Г. С. Протасевич // Весник оториноларингологии. — 2002. — № 3. — С. 57—60.

2003

146. Особливості аденотомії у дорослих [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Д. В. Береговий [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2003. — № 3-с. — С. 57—58.

147. Підготовка фахівців-отоларингологів у інтернатурі [Текст] / Г. С. Протасевич, І. А. Яшан, П. В. Ковалик, О. І. Яшан, Ю. М. Андрейчин // Медична освіта. —2003. — № 1. — С. 54—56.

148. Протасевич, Г. С. Знеболення при підслизовій резекції перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Яшан // Ринологія. — 2003. — № 2. — С. 66—77.

2004

149. Протасевич, Г. С. Оториноларингологічна «студентська історія хвороби» [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, О. І. Яшан, Ю. М. Андрейчин, І. А. Яшан // Медична освіта. — 2004. — № 2. — С. 37—39.

150. Протасевич, Г. С. Хоанальні поліпи [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована // Ринологія. — 2004. — № 2. — С. 63—69.

151. Протасевич, Г. С. Холестеатома навколоносових пазух [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована // Ринологія. — 2004. — № 3. — С. 45—53.

2005

152. Протасевич, Г. С. Абсцес перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована // Ринологія. — 2005. — № 3. — С. 72—80.

153. Протасевич, Г. С. Гематома перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована // Ринологія. — 2005. — № 2. — С. 77—80.

154. Протасевич, Г. С. Кістоподібні розтягнення приносових пазух. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик // Ринологія. — 2005. — № 1. — С. 71—80.

155. Протасевич, Г. С. Кровотеча з вуха [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2005. — № 6. — С. 79—85.

156. Протасевич, Г. С. Кровотеча з горла (кровохаркання). Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2005. — № 1. — С. 82—90.

157. Протасевич, Г. С. Кровотеча з горла (кровохаркання). Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2005. — № 2. — С. 75—83.

158. Протасевич, Г. С. Лікування хворих після тонзилектомії [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, А. В. Янюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2005. — № 5. — С. 88—95.

159. Протасевич, Г. С. Орбітальні ускладнення синуїтів [Текст] / Г. С. Протасевич, М. В. Турчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2005. — № 4. — С. 69—77.

160. Рухова функція миготливого епітелію слизової оболонки носа у хворих на деформацію перегородки [Текст] / А. П. Ковалик, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, О. В. Говда, О. П. Водовіз, А. В. Янюк, Д. В. Береговий, В. А. Левчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2005. — № 1. — С. 131—132.

161. Спосіб корекції перегородки носа при сигмоподібному її викривленні [Текст] : пат. 7219 U Україна : МПК А61В17/00/ П. В. Ковалик, Г. С. Протасевич, А. П. Ковалик; ТДМА. — № 20041108927 ; заявл. 01.11.04 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6.

2006

162. Внутрішньочерепні ускладнення синуситів. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2006. — № 3. — С. 70 — 78.

163. Гнійні орбітальні ускладнення синуситів [Текст] / Г. С. Протасевич, М. В. Турчин, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2006. — № 1. — С. 73 — 80.

164. Гнійні орбітальні ускладнення синуситів. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, М. В. Турчин, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2006. — № 2. — С. 72 — 80.

165. Кістоподібні розтягнення приносових пазух. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Н. П. Ковалик, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2006. — № 3. — С. 59 — 69.

166. Клінічні прояви гострих і хронічних синуїтів [Текст] / Ю. М. Андрейчин, Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Т. І. Порохняк, О. В. Стахів, Е. В. Савчук, Н. І. Іванчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2006. — № 1. — С. 7 — 11.

167. Носова кровотеча [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Гавура [ті ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 3-с. — С. 251—252.

168. Протасевич, Г. С. Внутрішньочерепні ускладнення синуситів. Повідомлення 3 [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2006. — № 4. — С. 70—78.

169. Протасевич, Г. С. Дифузний зовнішній отит. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 4. — С. 82—91.

170. Протасевич, Г. С. Злоякісні пухлини перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2006. — № 2. — С. 60—68.

171. Протасевич, Г. С. Знеболення при аденотомії [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 5. — С. 74—80.

172. Протасевич, Г. С. Підшкірна емфізема обличчя і шиї ларингогенного трахеогенного, бронхогенного та езофагогенного походження [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, А. В. Янюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 1. — С. 74—81.

173. Протасевич, Г. С. Пізні ускладнення після трахеостомії [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 4. — С. 72—81.

174. Протасевич, Г. С. Ранні ускладнення трахеостомії [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 3. — С. 80—89.

175. Протасевич, Г. С. Фурункул зовнішнього слухового ходу. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 5. — С. 82—89.

176. Синехії порожнини носа [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальований, О. В. Говда, Т. І. Порохняк, Е. В. Савчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2006. — № 1. — С. 20—23.

177. Фурункул носа [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Ю. М. Андрейчин, І. А. Гавура, О. В. Стахів, Л. В. Яшан, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — № 3-с. — С. 249—250.

2007

178. Застосування дицинону при деяких ендоназальних хірургічних втручаннях [Текст] / А. П. Ковалик, О. І. Яшан, Г. С. Протасевич [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. — № 3-с. — С. 139.

179. Кістоподібні розтягнення приносових пазух. Повідомлення 3 [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2007. — № 1. — С. 65—79.

180. Протасевич, Г. С. Грануляційний зовнішній отит [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. — № 5. — С. 82—89.

181. Протасевич, Г. С. Грибковий зовнішній отит. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. — № 3. — С. 77—87.

182. Протасевич, Г. С. Грибковий зовнішній отит. Повідомлення ІІ [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. — № 4. — С. 70—80.

183. Протасевич, Г. С. Доброякісні пухлини перегородки носа. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2007. — № 2. — С. 63—71.

184. Протасевич, Г. С. Доброякісні пухлини перегородки носа. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2007. — № 2. — С. 72—80.

185. Протасевич, Г. С. Злоякісний зовнішній отит. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. — № 3. — С. 70—76.

186. Протасевич, Г. С. Місцеве знеболювання ультракаїном в хірургічній оториноларингології [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. — № 4. — С. 81—90.

187. Протасевич, Г. С. Негнійні орбітальні ускладнення синуситів [Текст] / Г. С. Протасевич, М. В. Турчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2007. — № 3. — С. 71—80.

188. Протасевич, Г. С. Ускладнення пункції верхньощелепної пазухи [Текст] / Г. С. Протасевич // Ринологія. — 2007. — № 4. — С. 74—80.

189. Протасевич, Г. С. Фурункул зовнішнього слухового ходу. Повідомлення ІІ [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. — № 1. — С. 70—77.

2008

190. Келоїди вушних раковин. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Е. В. Савчук, А. П. Ковалик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2008. — № 3. — С. 78—84.

191. Келоїди вушних раковин. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Е. В. Савчук, А. П. Ковалик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2008. — № 5. — С. 72—78.

192. Кістоподібні розтягнення при носових пазух. Повідомлення 4 [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2008. — № 2. —С. 49—61.

193. Кістоподібні розтягнення при носових пазух. Повідомлення 5 [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2008. — № 3. — С. 72—80.

194. Кістоподібні розтягнення приносових пазух. Повідомлення 6 [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин, Е. В. Савчук, І. М. Гребеник // Ринологія. — 2008. — № 4. — С. 71—80.

195. Порівняльна оцінка знеболення дикаїном і лідокаїном при пункції верхньощелепної пазухи [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Ю. М. Андрейчин [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2008. — № 5-с. — С. 126—127.

196. Протасевич, Г. С. Знеболення при пункції верхньощелепної пазухи [Текст] / Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2008. — № 2. — С. 62—70.

197. Протасевич, Г. С. Інші форми зовнішнього отиту [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2008. — № 2. — С. 86—91.

198. Фармакознеболення при аденотомії [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Є. В. Глухов [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2008. — № 5-с. — С. 128—129.

199. Яшан, О. І. Історія кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (до 50-річчя з дня заснування) [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич // Шпитальна хірургія. — 2008. — № 2. — С. 117—119.

2009

200. Кістоподібні розтягнення при носових пазух. (Повідомлення 7) [Текст] / Г. С. Протасевич, І. М. Гребеник, М. В. Турчин, Ю. М. Андрейчин, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2009. — № 1. — С. 72—78.

201. Кровотеча з вуха (повідомлення 2) [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Е. В. Савчук, А. П. Ковалик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2009. — № 1. — С. 76—83.

202. Лікування орбітальних ускладнень синуситів [Текст] / Г. С. Протасевич, М. В. Турчин, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2009. — № 4. — С. 25.

203. Протасевич, Г. С. Застосування препарату Піносол (краплі в ніс) в лікуванні переднього сухого риніту [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук, Д. Д. Береговий // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2009. — № 3-с. — С. 125—126.

204. Протасевич, Г. С. Злоякісний зовнішній отит [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2009. — № 4. — С. 78—86.

205. Протасевич, Г. С. Отгематома. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2009. — № 2. — С. 86—93.

206. Протасевич, Г. С. Фурункул і карбункул носа. Повідомлення І [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2009. — № 2. — С. 71—78.

207. Протасевич, Г. С. Фурункул і карбункул носа. Повідомлення ІІ [Текст] / Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2009. — № 3. — С. 74—80.

2010

208. Окостеніння вушних раковин [Текст] / Г. С. Протасевич, О. В. Говда, А. І. Гавура, О. В. Стахів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2010. — № 5. — С. 89—95.

209. Перфорація перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Хоружий, І. В. Мальована, О. В. Говда, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2010. — № 4. — С. 70—80.

210. Протасевич, Г. С. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, О. Ф. Мельников, Ю. В. Гавриленко, Д. Д. Заболотна, Ю. А. Молочек, Л. А. Шух. Запалення слухової труби у дітей. — К.: Логос, 2009. — 195 с. [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2010. — № 6. — С. 79—83. — Рец. на кн.: Запалення слухової труби у дітей / А. А. Лайко [та ін.]. — Київ : Логос, 2009. — 195 с.

211. Протасевич, Г. С. А. А. Лайко. Дитяча оториноларингологія. Друге поновлене видання, частково перероблене і доповнене. — Київ : Логос, 2008. — 703 с. [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2010. — № 3. — С. 86—95. — Рец. на кн.: А. А. Лайко. Дитяча оториноларингологія / А. А. Лайко. — Київ : Логос, 2008. — 703 с.

212. Протасевич, Г. С. Перихондрит і хондроперихондрит вушної раковини. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2010. — № 2. — С. 82—91.

213. Протасевич, Г. С. Перихондрит і хондроперихондрит вушної раковини. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2010. — № 3. — С. 79—85.

214. Протасевич, Г. С. Травми перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2010. — № 2. — С. 76—80.

215. Ускладнення пункції верхньощелепної пазухи [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, І. В. Хоружий, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2010. — № 3. — С. 68—78.

2011

216. Оперізуючий лишай вуха. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, О. В. Стахів, О. В. Говда, А. І. Гавура // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2011. — № 5. — С. 74—81.

217. Оперізуючий лишай вуха. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик, О. В. Говда, О. В. Стахів, А. І. Гавура // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2011. — № 6. — С. 74—83.

218. Передній сухий риніт [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, О. В. Говда, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2011. — № 1. — С. 75—80.

219. Протасевич, Г. С. Рецидивуючі аденоїдні вегетації у 30-річної жінки [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2011. — № 3-с. — С. 176.

220. Туберкульоз носа і при носових пазух. Повідомлення 1[Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Хоружий, О. В. Говда, О. В. Стахів, У. Р. Дужик, А. І. Гавура // Ринологія. — 2011. — № 2. — С. 73—80.

221. Туберкульоз носа і при носових пазух. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, О. В. Говда, О. В. Стахів, А. І. Гавура, У. Р. Дужик // Ринологія. — 2011. — № 3. — С. 72—80.

222. Яшан, О. І. Лікування хворих «післяопераційним ринітом» при ендоназальних операціях [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук // Ринологія. — 2011. — № 4. — С. 73—80.

2012

223. Аналіз навчально-методичної роботи кафедри оториноларингології (1958—2012 рр.) [Текст] / І. В. Мальована, О. І. Яшан, А. П. Ковалик, Г. С. Протасевич, А. О. Яшан // Ринологія. — 2012. — № 4. — С. 72—80.

224. Досвід навчально-методичної роботи кафедри оториноларингології [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич,П. В. Ковалик, Ю. М. Андрейчин // Медична освіта. — 2012. — № 1. — С. 73—76.

225. Запобігання утрудненням при пункції верхньощелепної пазухи [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, І. В. Хоружий, А. І. Гавура, О. В. Говда, О. В. Стахів // Ринологія. — 2012. — № 3. — С. 65—75.

226. Ковалик, П. В. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, І. З. Самосюк, А. В. Ткаліна, Д. Д. Заболотна, Ю. А. Молочек, Л. А. Шух, І. В. Калуцький. Фізіотерапія в дитячій оториноларингології. — К.: Логос, 2012. — 500 с. [Текст] / П. В. Ковалик, Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 6. — С. 75—77. — Рец. на кн.: Фізіотерапія в дитячій оториноларингології / А. А. Лайко [та ін.]. — Київ : Логос, 2012. — 500 с.

227. Лікування і профілактика алергічного риніту. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Ю. М. Андрейчин, І. А. Гавура, О. В. Говда // Ринологія. — 2012. — № 3. — С. 56—64.

228. Місцева анестезія ультракаїном в хірургічній ринології [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук, А. І. Гавура // Ринологія. — 2012. — № 1. — С. 72—79.

229. Передопераційне обстеження хворого при ощадливій підслизовій резекції перегородки носа [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Ю. М. Андрейчин [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 3-с. — С. 179—181.

230. Протасевич, Г. С. В. И. Чернышук. Криохирургическое лечение в оториноларингологии : пособие для начинающих криоотоларингологов. — Хмельницкий : ХНУ, 2011. — 66 с. [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 4. — С. 91—92. — Рец. на кн.: Чернышук, В. И. Криохирургическое лечение в оториноларингологии : пособие для начинающих криоотоларингологов / В. И. Чернышук. — Хмельницкий : ХНУ, 2011. — 66 с.

231. Фармакотерапія при кандидозі ЛОР-органів і порожнини рота. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Ю. М. Андрейчин, І. А. Гавура, О. В. Говда // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 3. — С. 85—92.

232. Яшан, О. І. А. А. Лайко, Д. Д. Заболотна, П. А. Рауцкіс, В. В. Березнюк, С. М. Тимчук, В. В. Сегал, Я. М. Кулик, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Ю. В. Гавриленко, О. О. Мазур, І. В. Дмитренко. «Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит». — К.: Логос, 2010. — 146 с. [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич // Ринологія. — 2012. — № 2. — С. 68—72. — Рец. на кн.: Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїди / А. А. Лайко [та ін.]. — Київ : Логос, 2010. — 146 с.

233. Яшан, О. І. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, А. Л. Косаковський, Д. Д. Заболотна, О. В. Сапронова, Ю. В. Гавриленко, І. А. Косаківська, М. В. Таран, Л. А. Шух, В. В. Дячук, Б. Н. Біль. Стеноїдит. — К.: Логос, 2012. — 155 с. [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 6. — С. 78—81. — Рец. на кн.: Стеноїдит / А. А. Лайко [та ін.]. — Київ : Логос, 2012. — 155 с.

234. Яшан, О. І. А. А. Лайко, О. Ф. Мельников, А. С. Журавльов, Д. Д. Заболотна, І. А. Косаківська, А. М. Головко, О. Ю. Бредун, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, В. В. Дячук, К. А. Хоцяповський. «Хронічний фарингіт. Катаральний. Гіпертрофічний. Атрофічний». — К.: Логос, 2011. —146 с. [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 3. — С. 79—82. — Рец. на кн.: Хронічний фарингіт. Катаральний. Гіпертрофічний. Атрофічний / А. А. Лайко [та ін.]. — Київ : Логос, 2011. —146 с.

235. Яшан, О. І. Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. Ф. Мельников, А. Л. Косаковський, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, Ю. А. Молочек, Л. А. Шух, В. В. Сегал, І. А. Косаківська. «Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки» .— К.: Логос, 2009 [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 2. — С. 85—89. — Рец. на кн.: Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки / Д. І. Заболотний [та ін.]. — Київ : Логос, 2009.

236. Яшан, О. І. Д. І. Заболотний, Г. Е. Тімен, А. А. Лайко, Д. Ф. Батюк, В. М. Писанко, О. І. Паламар, С. П. Чубко. Монографія «Ангіофіброма основи черепа». — К.: Логос. — 2011. — 144 с. [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2012. — № 4. — С. 88—90. — Рец. на кн.: Ангіофіброма основи черепа / Д. І. Заболотний [та ін.]. — Київ : Логос. — 2011. — 144 с.

237. Яшан, О. І. І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, А. А. Лайко. «Деформація перегородки носа у дітей». — К.: НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2010. — 160 с. [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич // Ринологія. — 2012. — № 3. — С. 76—80. — Рец. на кн.: Косаківська, І. А. Деформація перегородки носа у дітей / І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, А. А. Лайко. — Київ : НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2010. — 160 с.

2013

238. Протасевич, Г. С. Аденотомія у дітей першого року життя з власної оториноларингологічної практики [Текст] / Г. С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2013. — № 3-с. — С. 245—246.

239. Ускладненння хірургічних втручань на носових раковинах у хворих хронічним гіпертрофічним ринітом [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, О. В. Говда, О. В. Стахів, А. І. Гавура // Ринологія. — 2013. — № 1. — С. 70—80.

240. Яшан, О. І. Гіпносугестивне знеболення в хірургічній оториноларингології [Текст] / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, А. О. Яшан // Ринологія. — 2013. — № 2. — С. 73—78.

2014

241. Аденоїдні агітації удорослих [Текст] / А. П. Ковалик, Г. С. Протасевич, В. В. Ніколов, А. О. Яшан // Ринологія. — 2014. — № 1. — С. 75—82.

242. Клініка і діагностика аденоїдних вегетацій у дітей [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, В. Г. Корицький [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2014. — № 3-с. — С. 148—149.

243. Методика обстеження хворих перед підслизовою резекцією перегородки носа [Текст] / А. П. Ковалик, І. В. Мальована, А. О. Яшан, Г. С. Протасевич, В. В. Ніколов, К. О. Пляшко, І. А. Гавура, О. В. Стахів, І. В. Шевага // Ринологія. — 2014. — № 4. — С. 67—73.

244. Методика та порівняльна оцінка знеболення ультракаїном при підслизовій резекції перегородки носа [Текст] / І. В. Мальована, А. П. Ковалик, В. В. Ніколов, О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, І. В. Шевага, І. А. Гавура, О. В. Стахів // Ринологія. — 2014. — № 4. — С. 57—63.

245. Опіки вушної раковини. Повідомлення 2 [Текст] / Г. С. Протасевич, А. І. Гавура, О. В. Говда, О. В. Стахів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2014. — № 4. — С. 92—98.

246. Протасевич, Г. С. Застосування Поліжену у комплексному лікуванні хворих на респіраторне порушення нюху [Текст] / Г. С. Протасевич, І. В. Хоружий // Сімейна медицина. — 2014. — № 3. — С. 130—132.

2015

247. Досвід діагностики та лікування хворих на хронічний гнійний мезотимпаніт з гіперплазією задніх кінців нижніх носових раковин [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, Ю. М. Андрейчин, А. П. Ковалик, І. В. Мальована, І. А. Гавура, В. Г. Корицький, В. І. Омеляш, І. В. Шевага, В. А. Левчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2015. — № 2. — С. 81—85.

248. Досвід лікування хворих на «післяопераційний» риніт при підслизовій резекції перегородки носа [Текст] / І. В. Мальована, А. П. Ковалик, А. О. Яшан, В. В. Ніколов, Г. С. Протасевич, І. А. Гавура, О. В. Стахів, І. В. Шевага, Л. І. Цмокалюк // Ринологія. — 2015. — № 1. — С. 79—82.

249. Оперізуючий лишай вуха. Повідомлення 3 [Текст] / Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, В. В. Ніколов, А. І. Гавура, У. Р. Дужик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2015. — № 1. — С. 80—90.

250. Протасевич, Г. С. Рідкісні захворювання вушної раковини. Повідомлення 1 [Текст] / Г. С. Протасевич, В. В. Ніколов, А. О. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2015. — № 5. — С. 91—97.

251. Рецензія на монографію А. А. Лайка, Д. І. Заболотного, І. І. Горішнього «Секреторний середній отит». — К.: Логос, 2005. — 120 с. [Текст] / Г. С. Протасевич, А. П. Ковалик, І. В. Мальована, І. А. Гавура // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2015. — № 4. — С. 94—98.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Г. С. ПРОТАСЕВИЧА

252. Випускники університету в практичній медицині та науці [Текст] // Історія і сучасність 1957—2007 / [ред. кол.: Л. Я. Ковальчук та ін.]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. — С. 162.

253. 9 листопада — 80 років ветеранові університету, доктору медичних наук Григорію Семеновичу Протасевичу [Текст] // Медична академія. — 2015. — 7 листоп. — С. 8 ; Університетська лікарня. — 2015. — 7 листоп. — С. 4.

254. Яшан, С. Протасевич Григорій Семенович (09.11.1935, с. Федорівка, нині Черняхів. р-ну Житомир. обл.) — вчений у галузі медицини [Текст] / С. Яшан // Тернопільський енциклопедичний словник / гол. ред. колегії Г. Яворський. — Тернопіль : Збруч, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 150—151.

Уклала Водюк Н. П., 2017 р.

редагувала Криськів Н. П.