News

БЕРГЕР ЕММАНУЇЛ НАУМОВИЧ – ЗАСНОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ПАТОФІЗІОЛОГІВ (1910 — 1999) БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

БІОГРАФІЧНІ ДАНІ.

Бергер Еммануїл Наумович народився 15 січня 1910 року в м. Києві. Протягом 1930–1935 років він навчався в Київському медичному інституті, потім в аспірантурі при Українському інституті експериментальної медицини м. Харкова. У 1938 році Еммануїл Наумович захистив кандидатську дисертацію.

У житті Еммануїла Наумовича неабияке значення мала його обізнаність з бібліогафією. З 1932 року він почав працювати практикантом бібліографічного відділу Київської обласної медичної бібліотеки. Згодом був призначений її директором. Після закінчення інституту Бергера Еммануїла Наумовича скерували на посаду директора Української державної медичної бібліотеки в м. Харків, де він працював до початку війни.

У 1957 році Е. Н. Бергер отримав направлення у щойно створений Тернопільський медичний інститут, де заснував кафедру патологічної фізіології, яку очолював протягом 18 років. У 1965 році став доктором медичних наук, а у 1966 – професором.

Еммануїл Наумович чудово володів українською, англійською мовами, без словника перекладав з німецької, французької та інших європейських мов.

Велику роботу виконав професор з підготовки до друку підручника патологічної фізіології Д. О. Альперна (1940, 1949). Пізніше Еммануїл Наумович був науковим редактором підручника з патологічної фізіології за редакцією М. Н. Зайка (1977). Працюючи у ТДМІ, професор Е. Н. Бергер продовжив дослідження розладів нервово-гуморальної регуляції при експериментальних порушеннях функцій щитоподібної і надниркових залоз, кисневому голодуванні, міокардіодистрофії.

Під його керівництвом виконана одна докторська та сім кандидатських дисертацій.

Перебуваючи на пенсії, професор зібрав та опублікував цікавий матеріал про діячів єврейської культури у нашому краї під назвою «Під небом Тернопільським».

Еммануїла Наумовича до кінця життя не покидала пристрасть книголюба. Його харківське зібрання книг загинуло під час війни. У повоєнні роки зібрав нову бібліотеку, на стелажах якої стояли цінні видання з різних галузей знань і на різних мовах. Після смерті професора, у 2001 році дружина Е. Н. Бергера передала книги у державний архів Тернопільської області. Бібліотека архіву поповнилася виданнями за 1903–1991 роки.

Помер професор Емануїл Наумович Бергер 7 листопада 1999 року, похований на Микулинецькому цвинтарі. До 90-ліття він не дожив два місяці.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1933

1. Питання охорони здоров’я трудящих у творах Карла Маркса / Київська обласна наукова бібліотека ; склали М. К. Венцківський, Е. Н. Бергер. — Київ, 1933. — 20 с.

1958

2. Бергер, Е. Н. Вплив нервового збудження на систему ацетилхолін-холінестраза / Е. Н. Бергер // Збірник наукових робіт Тернопільського медичного інституту. — Тернопіль, 1958. — С. 24—28.

1959

3. Бергер, Э. Н. Ацетилхолин и холинэстераза крови при асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Первая Украинская конференция патофизиологов : тезисы докладов. — Киев, 1959. — С. 15—16.

4. Бергер, Э. Н. О влиянии гипофиза на некоторые изменения реактивности сердечно-сосудистой системы / Э. Н. Бергер // Вопросы физиологии и патологиии кровообращения : тезисы докладов выездной научной конференции Украинского общества патофизиологов. — Тернополь, 1959. — С. 5—6.

1960

5. Бергер, Э. Н. О возможности воспроизведения дезоксикортикостероновой гипертонии у кроликов / Э. Н. Бергер, Е. Г. Золенкова // Роль эндокринных желез в патогенезе различных заболеваний : тезисы докладов. —Харьков, 1960. — С. 10.

6. Бергер, Э. Н. О механизме изменений чувствительности сердечно-сосудистой системы к химическим медиаторам при асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Доклады и сообщения межвузовской научной сессии по проблеме патогенеза и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. — Ужгород, 1960. — С. 90.

7. Бергер, Э. Н. О некоторых изменениях реактивности системы кровообращения при асфиксии и гипоксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, Е. Г. Золенкова // Сборник тезисов третьей Всесоюзной конференции патофизиологов. — Москва, 1960. — С. 18.

8. Бергер, Э. Н. Основные механизмы изменений реакций тканей на действие химических медиаторов в нормальных и патологических условиях / Э. Н. Бергер // Материалы научной конференции Тернопольского мединститута. — Тернополь, 1960. — С. 80—82.

9. Бергер, Э. Н. Сравнительное изучение действия тиамина, гистамина, адено-зинтрифосфорной кислоты и препаратов гипофиза на чувствительность тканей к ацетилхолину / Э. Н. Бергер // Труды Тернопольского медицинского института. — Тернополь, 1960. — Т. 1. — С. 389—407.

1961

10. Бергер, Е. Н. Вплив деяких фізіологічно-активних речовин на чутливість тканин до ацетилхоліну / Е. Н. Бергер // VI з’їзд Українського фізіологічного товариства : тези доповідей. — Київ, 1961. — С. 33.

1962

11. Бергер, Э. Н. Активность холинэстеразы сыворотки крови при нарушениях функционального состояния ретикуло-эндотелиальной системы / Э. Н. Бергер // Доклады и сообщения второй конференции Украинского общества патофизиологов. — Ужгород, 1962. — С. 68—70.

12. Бергер, Э. Н. Изменения активности холинэстеразы крови при экспериментальных поражениях печени у животных / Э. Н. Бергер // V научная конференция Тернопольского мединститута : тезисы докладов. — Тернополь, 1962. — С. 220—222.

13. Бергер, Э. Н. О роли некоторых гуморальных факторов в деятельности нервной системы : автореф. дис. … докт. мед. наук. — Ростов на Дону, 1962. — 23 с.

1963

14. Бергер, Э. Н. К механизму некоторых изменений реактивности сердечно-сосудистой системы при асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Вопросы патологической физиологии. — Киев : Госмедиздат УССР, 1963. — С. 69—71.

15. Бергер, Э. Н. О некоторых изменениях реактивности системы кровообращения при гипоксии и асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, Е. Г. Золенкова // Вопросы патологической физиологии сердечно-сосудистой системы. — Москва : Медгиз, 1963. — С. 141—144.

1964

16. Бергер, Е. Н. Про роль печінки в утворенні і депонуванні холінестерази в сироватці крові / Е. Н. Бергер // VIІ з’їзд Українського фізіологічного товариства : тези доповідей. — Київ : Наукова думка, 1964. — С. 32—33.

17. Бергер, Э. Н. Действие некоторых физиологически активных веществ на биоэлектрическую активность коры головного мозга / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, В. В. Файфура // Фармакология и токсикология. — 1964. — Вып. 1. — С. 11—12.

18. Бергер, Э. Н. О некоторых изменениях реактивности сердца при недостаточности надпочечников / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Патологическая физиология сердечно-сосудистой системы : материалы ІV Всесоюзной конференции патофизиологов. — Тбилиси, 1964. — Т. 1. — С. 23—24.

19. Бергер, Э. Н. О роли надпочечников в изменениях чувствительности сердца к ацетилхолину при гипоксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Тезисы докладов научной конференции, посвященной вопросам аллергии и реактивности органов и систем организма при эндокринных расстройствах и других патологических процессах, сентябрь 1964 г., г. Черновцы. — Киев : Здоровье, 1964. — С. 75—76.

20. Бергер, Э. Н. Патофизиологические механизмы энтерогенной астении (демпинг-синдрома) и их знчение для диагностики, профилактики и терапии / Э. Н. Бергер, Ю. Т. Коморовский // Материалы научной конференции по проблеме «Физиология и патология пищеварения». — Тернополь, 1964. — С. 28.

1965

21. Бергер, Э. Н. Влияние гормонов коры надпочечников на реактивность сердца к ацетилхолину / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Материалы VIІ научной конференции Тернопольского мединститута : тезисы докладов. — Тернополь, 1965. — С. 219—220.

22. Бергер, Э. Н. Влияние удаления надпочечников на реактивность тканей к ацетилхолину в эксперименте / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Материалы VIІ научной конференции Тернопольского мединститута : тезисы докладов. — Тернополь, 1965. — С. 217—218.

23. Бергер, Э. Н. Действие некоторых гуморальных факторов на электрическую активность коры мозга / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, В. В. Файфура // Нейро-гуморальная регуляция в норме и патологии : тезисы докладов к межвузовской научной конференции. — Ужгород, 1965. — С. 4—5.

24. Бергер, Э. Н. О патогенезе энтерогенной астении (демпинг-синдрома) / Э. Н. Бергер, Ю. Т. Коморовский // Врачебное дело. — 1965. — № 3. — С. 34—38.

25. Бергер, Э. Н. Ретикуло-эндотелиальная система и холинэстераза сыворотки крови / Э. Н. Бергер // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 1965. — Т. 60, № 7. — С. 38—40.

1966

26. Бергер, Е. Н. Вплив чотирихлористого вуглецю на активність холінестерази сироватки крові у кроликів / Е. Н. Бергер // I конференція Українського фармакологічного товариства : тези доповідей. — Тернопіль, 1966. — С. 21—22.

27. Бергер, Э. Н. Действие препарата Ф-I на активность холинэстеразы / Э. Н. Бергер // Фармакология и токсикология. — Киев, 1966. — Вып. 2. — С. 161—163.

28. Бергер, Э. Н. Изменения обмена ацетилхолина в сердце и сердечно-тормозного действия ацетилхолина при нарушениях функций надпочечников в эксперименте / Э. Н. Бергер, Ю. И. Бондаренко, В. А. Болярская // Республиканская научная конференция по проблеме «Гипертоническая болезнь, атеросклероз и коронарная недостаточность». — Львов, 1966. — С. 28—29.

29. Бергер, Э. Н. Изменения реактивности сердца к холинэргическим влияниям при нарушениях функций надпочечников в эксперименте / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская, Ю. И. Бондаренко // Третья Украинская конференция патофизиологов : тезисы докладов. — Одесса, 1966. — С. 19—20.

30. Бергер, Э. Н. Изменения холинергической иннервации сердца при недостаточности надпочечников в эксперименте / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Материалы VIІI научной конференции Тернопольского мединститута. — Тернополь, 1966. — С. 138—139.

31. Бергер, Э. Н. О неоторых изменениях реактивности сердца при нарушениях функций надпочечников в эксперименте / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Проблемы эндокринологии и гормонотерапии. — 1966. — Т. 12, № 6. — С. 66—70.

32. Бергер, Э. Н. О роли надпочечников в изменениях чувствительности сердца к ацетилхолину при гипоксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1966. — № 4. — С. 38—42.

33. Бергер, Э. Н. Резистентность организма к кислородному голоданию как показатель действия некоторых нейротропных вещеста на тканевой обмен / Э. Н. Бергер // Материалы докладов к научной конференции «Действие нейротропных средств на трофические процессы и тканевой обмен». — Ленинград, 1966. — С. 12—13.

1967

34. Бергер, Э. Н. Изменения электрической активности головного мозга после удаления надпочечников у крыс / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Тезисы докладов IХ юбилейной научной конференции, посвященной десятилетию Тенопольского мединститута. — Тернополь, 1967. — С. 126—128.

35. Бергер, Э. Н. Наблюдение явлений парабиоза на спинной мышце пиявки / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Республиканская конференция патофизиологов «Принципы экспериментального моделирования патологических процессов», г. Ив.-Франковск, 25—27 мая 1967 г. — Киев, 1967. — С. 18.

36. Бергер, Э. Н. Патофизиологическое обоснование рациональной регидратационной терапии / Э. Н. Бергер // Основные проблемы передового опыта медицинских учреждений Тернопольской области : материалы конференции. — Киев, 1967. — С. 205.

1968

37. Бергер, Е. Н. Вплив наднирників на холінергічну регуляцію функції серця / Е. Н. Бергер, В. А. Болярська, Ю. І. Бондаренко // Матеріали VIІI з’їзду Українського фізіологічного товариства. — Львів : Видавництво Львівського університету, 1968. — С. 34—35.

38. Бергер, Е. Н. Електрична активність головного мозку щурів після адреналектомії / Е. Н. Бергер, В. А. Болярська // Фізіологічний журнал АН УРСР. — 1968. — № 3. — С. 325.

39. Бергер, Э. Н. Влияние гипоксии и гормонов коры надпочечников на возникновение ацетилхолиновой остановки сердца / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1968. — № 4. — С. 31.

40. Бергер, Э. Н. Изменения сердечно-тормозного эффекта раздражения блуждающего нерва при нарушении функции надпочечников в эксперименте / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 1968. — № 6. — С. 41.

41. Бергер, Э. Н. О влиянии адренокортикальных гормонов на содержание ацетилхолина и активность холинестэразы в тканях кишечника / Э. Н. Бергер, Ю. И. Бондаренко // Физиология и патология органов пищеварения : материалы республиканской научной конференции. — Киев, 1968. — С. 11.

42. Бергер, Э. Н. О патогенезе язвенных поражений желудочно-кишечного тракта / Э. Н. Бергер, Ю. И. Бондаренко // Врачебное дело. — 1968. — № 8. — С. 43—46.

43. Бергер, Э. Н. О содержании физиологически активных веществ кожи при нейрогенных нарушениях тканевой трофики / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Тезисы научных докладов конференции «Действие нейротропных средств на нервную и гормональную регуляцию». — Ленинград, 1968. — С. 28.

44. Бергер, Э. Н. Об участии некоторых физиологически активных веществ в нейрогенном дистрофическом процессе / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Нервная трофика и дистрофический процесс. — Киев, 1968. — С. 31.

45. Бергер, Э. Н. Экспериментальное изучение условий возникновения и методов предупреждения ацетилхолиновой сердечной синкопы / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская // Патофизиология сердечно-сосудистой системы : материалы республиканской конференции патофизиологов г. Запорожье, сентябрь 1968 г. — Киев : Здоровье, 1968. — С. 9—11.

46. Влияние коры надпочечников на холинергические процессы в тканях / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская, Ю. И. Бондаренко, Е. А. Маркова // Тезисы докладов научной конференции по проблеме «Щитоводная железа и надпочечники». — Киев, 1968. — С. 5—6.

1969

47. Бергер, Э. Н. Тернопольское общество патофизиологов / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Научные медицинские общества западных областей УССР, их роль и значение в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке научных кадров : тезисы докладов третьей межобластной научной историко-медицинской конференции. — Львов, 1969. — С. 77—78.

1970

48. Бергер, Э. Н. Вызывание адреналиновой миокардиодистрофии при экспериментальных нарушениях функции надпочечников / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская, Б. И. Дубчак // Вопросы теоретической и клинической медицины. — Київ : Здоров’я, 1970. — С. 112—114.

49. О роли холинергических механизмов в изменениях реактивности организма при нарушениях функций надпочечников / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская, Ю. И. Бондаренко, Е. А. Маркова // Механизмы регулирования жизнедеятельности организма в условиях патологии : материалы I Всесоюзного съезда патофизиологов. — Баку, 1970. — С. 212—213.

1971

50. Бергер, Э. Н. О роли холинергических механизмов в патогенезе «стрессорных» язв желудочно-кишечного тракта / Э. Н. Бергер, Ю. И. Бондаренко // Физиология и патология органов пищеварения : материалы XI Всесоюзной конференции по физиологии и патологии пищеварения. — Москва, 1971. — С. 397—398.

1972

51. Бергер, Е. Н. Чутливість холінореактивних систем при змінах функціонального стану щитовидної залози / Е. Н. Бергер, В. В. Файфура // ІХ з’їзд Українського фізіологічного товариства : тези доповідей. — Київ : Наукова думка, 1972. — С. 25—26.

52. Бергер, Э. Н. Вызывание адреналиновой миокаодиодистрофии у животных с удаленными надпочечниками / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская, Б. И. Дубчак // Метаболизм и структура сердца в норме и патологии. — Новосибирск, 1972. — С. 212—216.

53. Бергер, Э. Н. О роли некоторых гуморальных факторов в патогенезе нейрогенных трофических язв / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1972. — № 4. — С. 24.

54. Бергер, Э. Н. Об участии некоторых тканевых физиологически активных веществ и гормонов коры надпочечников в патогенезе нейрогенных трофических язв / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Материалы III Закавказской научной конференции патофизиологов. — Тбилиси, 1972. — С. 44.

55. О роли адренергических и холинергических механизмов в патогенезе некротических поражений миокарда / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, В. А. Болярская [и др.] // Роль нервной системы в возникновении патологических процессов и их компенсации : тезисы ІV Украинской республиканской конференции патофизиологов. — Ивано-Франковск, 1972. — С. 26—27.

1973

56. Бергер, Э. Н. О содержании простагландиноподобных веществ в коже крыс при нейрогенном дистрофическом процессе / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1973. — № 1. — С. 72.

57. Влияние резерпина на холинестеразу крови сердца крыс / Э. Н. Бергер, В. В. Файфура, Ю. П. Довгалюк, Ю. С. Шугалей // Бюллетень экспериментальной биологиии медицины. — 1973. — Т. 75, № 2. — С. 49—51.

1974

58. Бергер, Э. Н. Влияние гормонов коры надпочечников на реактивность к кардиотоксическому действию адреналина / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская, Б. И. Дубчак // Проблемы патологии в эксперименте и клинике. — Москва, 1974. — С. 107.

59. Бергер, Э. Н. Лечение трофических язв голени методом регионарного введения карбахолина / Э. Н. Бергер, Т. Т. Глухенький, В. И. Савчак // Вестник дерматологии и венерологии. — 1974. — № 3. — С. 86—88.

60. Бергер, Э. Н. Лечение трофических язв голени методом регионарного введения карбахолина / Э. Н. Бергер, Т. Т. Глухенький, В. И. Савчак // Патологические аспекты проблемынервной трофики : тезисы конференции. — Киев, 1974. — С. 32—33.

61. Бергер, Э. Н. О роли тканевых физиологически активных веществ гормонов коры надпочечников в нейрогенном дистрофическом процессе / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Патофизиологические аспекты проблемы нервной трофики : тезисы конференции. — Киев, 1974. — С. 17—19.

1975

62. Бергер, Э. Н. Влияние гормонов коры надпочечников на возникновение постденервационных трофических язв / Э. Н. Бергер, Л. Н. Бабинская // Физиология, биохимияи патология эндокринной системы. — Киев, 1975. — С. 85.

63. Бергер, Э. Н. О механизмах ульцерогенного действия стресса и кортикостероидов на слизистую желудочно-кишечного тракта / Э. Н. Бергер, Ю. И. Бондаренко, А. П. Росоловский // Механизм действия гормонов : тезисы докладов Республиканской научной конференции. — Киев, 1975. — С. 17—18.

1976

64. Бергер, Э. Н. Влияние блокады холинореактивных систем на возникновение стрессорных и стероидных язв желудка / Э. Н. Бергер, Ю. И. Бондаренко, А. П. Росоловский // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1976. — № 1. — С. 29—32.

65. Бергер, Э. Н. О патогенезе «стрессорных» и «стероидных» язв желудка / Э. Н. Бергер, Ю. И. Бондаренко, А. П. Росоловский // Механизмы повреждения, резистентности, адаптации и компенсации : тезисы докладов II Всесоюзного съезда патофизиологов. — Ташкент, 1976. — Т. 2. — С. 15—16.

1978

66. Бергер, Э. Н. «Физиологические ассиметрии» и их роль в патологии человека / Э. Н. Бергер // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1978. — № 3. — С. 82—87.

1980

67. Бергер, Э. Н. Нейрогуморальные механизмы нарушений тканевой трофики / Э. Н. Бергер. — Київ : Здоров’я, 1980. — 101 с.

ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ Е. Н. БЕРГЕРА

68. Вони були першими : [перші викладачі університету] // Крізь призму минулого до сьогодення / за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — С. 13—31.

69. Дуда І. Бергер Еммануїл Наумович / І. Дуда, В. Файфура // Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський [та ін.]. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А—Й. — С. 102.

70. Екслібриси з колекції професора Еммануїла Бергера [Ізоматеріал]: [комплект із 16 листівок] / Терноп. обл. худож. музей ; [передм. І. Дуди ; упоряд. : О. Ваврик, С. Бошко]. — Тернопіль : Астон, 2009. — 1 папк.

71. Емануїл Наумович Бергер // Медична академія. — 1999. — № 1. — С. 5.

72. Емануїл Наумович Бергер : [некролог] // Медична академія. — 1999. — № 11. — С. 8.

73. Життя віддане науці : [100 років з дня народження професора Е. Н. Бергера] // Медична академія. — 2010. — 29 січ. — С. 8.

74. Заморська, Л. Медик, який збирав екслібриси : в архіві діє виставка до 100-річчя завідувача кафедри патологічної фізіології Тернопільського медінституту Еммануїла Бергера / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 29 січ. — С. 22.

75. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. — Київ : НБУВ, 2017. — С. 41.

76. Костишин, Л. З колекції Еммануїла Бергера : [наук.-практ. конф. в обл. худ. музеї «Мистецтво екслібрису: історія, дослідження, колекції», присвячена 100-річчю від дня народження вченого-медика, професора ТДМУ імені І. Горбачевського] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2010. — 5 лют. — С. 8.

77. Нестеренко, П. Пам’ятки культури в дзеркалі українського екслібриса : [в змісті відгук на добірку «Екслібриси з колекції професора Еммануїла Бергера. Тернопільський художній музей»] / П. Нестеренко // Пам’ятки України. — 2012. — № 9. — С. 2—5.

78. 50 років Тернопільському товариству патофізіологів / І. Р. Мисула, М. Р. Хара, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2010. — № 2. — С. 108—111.

79. Файфура, В. Життя, віддане науці. Фонд професора Е. Н. Бергера в обласному архіві / В. Файфура, М. Андрейчин // Медична академія. — 2015. — 25 лип. — С. 7 ; 7 серп. — С. 7.

80. Файфура, В. В. Бергер Еммануїл Наумович / В. В. Файфура // Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. — Київ, 2003. — Т. 2 : Б—Біо. — С. 466.

81. Файфура, В. В. Емануїл Наумович Бергер : [пам’яті професора] / В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко // Медична академія. — 2000. — № 1. — С. 6.

82. Файфура, В. В. Е. Н. Бергер — засновник Тернопільської школи патофізіологів / В. В. Файфура, М. Р. Хара, Ю. І. Бондаренко // Експериментальна і клінічна медицина. — 2010. — № 2. — С. 170—172.

83. Файфура, В. В. Фундатор Тернопільської школи патофізіологів / В. В. Файфура, М. Р. Хара, Ю. І. Бондаренко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2010. — № 2. — С. 112—114.

84. Хара, М. Вчений і педагог : [Е. Н. Бергер — перший завідувач кафедри патологічної фізіології] / М. Хара, В. Файфура, Ю. Бондаренко // Медична академія. — 2010. — 29 січ. — С. 9.

85. Чекман, І. С. Викладачі медичного інституту : [Бергер Еммануїл Наумович] / І. С. Чекман // Вчителі. Учні. Однодумці. — Київ : Задруга, 2016. — С. 27—28.

86. Чекман, І. С. Я вдячний своїй Alma Mater, яка дала мені путівку в медицину : [спогади про викладачів ТДМУ] / І. С. Чекман // Крізь призму минулого до сьогодення / за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — С. 428—433.

Уклала: Водюк Н. П. 2019 р.