Віртуальні виставки

Ліки з природної аптеки

Сучасна медична наука і практика широко використовують фітотерапевтичні лікарські засоби у лікуванні пацієнтів з різноманітними захворюваннями. Використовуючи давній історичний досвід і сучасні наукові досягнення в галузі фармакогнозії, фармакології, біологічної та фармацевтичної хімії, аптечної і промислової технології ліків, вчені створили величезну кількість препаратів на основі біологічно активних речовин, отриманих із лікарської рослинної сировини. Тому застосування фітотерапевтичних методів лікування з використанням лікарських засобів, виготовлених в аптеках безпосередньо з лікарської рослинної сировини у вигляді настоїв, відварів, настоянок, екстрактів, антрактів тощо, набуває важливого значення для підвищення ефективності лікування багатьох захворювань.

Филиппова И.А. Йод исцеляющий / И.А. Филиппова. – СПб.: ИД ВЕСЬ, 2001. – 128 с.У книзі описано унікальні властивості йоду і його значення для організму людини. З’ясовано причини виникнення йододефіциту – захворюваня, що розвиваються при недостачі йоду, запропоновано способи лікування йодом.

Для широкого колу читачів.

Ильина С.И. Двенадцать месяцев здоровья / С.И. Ильина. – 2-е изд., испр. – К.: Медицина, 2005. – 304 с.

Автор наводить рекомендації зі збору трав і рослин, виготовлення і способів прийому цілющих ліків з них.

Для широкого кола читачів.

Селлар Ванда. Энциклопедия эфирных масел / Ванда Селлар. – М.: Фаир-пресс, 2005. – 400 с.

У виданні подається розгорнутий опис ефірних масел, їх історію, хімічний склад, властивості, характер дії на організм, а також протипоказання.

Для спеціалістів аромотерапії і широкого кола читачів.

Новодержкина Ю.Г. Диетология: учеб. для студ. образов. учреж. сред. проф. образ. / Ю.Г. Новодержкина, В.П. Дружинина. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с.У посібнику розглянуті питання потреб людини в основних харчових речовинах, значення харчових продуктів в лікувальному харчуванні. Подані характеристики основних стандартних лікувальних дієт.

Для студентів медичних училищ і коледжів базового і підвищеного рівня освіти, слухачам післядипломної освіти зі спеціальності “Дієтологія”. Посібник може використовуватись середнім медичним персоналом у практичній діяльност

Степанов А.А. Дыхательная гимнастика по Фролову. Мастер-класс клеточного дыхания / А.А.Степанов. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с.

Автор висвітлює безмедикаментозний метод лікування і укріплення здоров’я, який немає ніяких протипоказань і вікових обмежень.

Для широкого кола читачів.

Улянич М.В. Лікування продуктами бджільництва: Поради і рецепти / М.В. Улянич. – К.: Основа, 2003. – 280с.

У книзі описано властивості продуктів бджільництва, наведено рецепти лікування багатьох захворювань, в тому числі рецепти народної медицини.

Книга розрахована на широке коло читачів, зацікавлених питаннями апіфітотерапії.

Солдатченко С.С. Профилактика и лечение заболеваний эфирными маслами / С.С. Солдатченко, Г.Ф. Кащенко. – Изд. 4-е, доп. – Симферополь: Таврида, 2005. – 192 с.Книга містить відомості про вживання ефірних олій в народній і практичній медицині, косметиці. Описані фармакологічні властивості ефірних олій, вплив їх на організм людини.

Для широкого кола читачів.

Ланнингер-Боллинг Дагмар. Целительная сила крови: Руководство по аутогемотерапии / Дагмар Ланнингер-Боллинг. – Пер. с нем. – М.: Арнебия, 2001. – 140 с.Автор описує існуючі різновиди методу: від класичної аутогемотерапії до ступеневої, з використанням гомеопатичних, антигомотоксичних лікарських засобів, а також апаратних способів аутогемотерапії.

Дана книга рекомендована для лікарів всіх спеціальностей, які працюють в галузі натуропатії.

Безкоровайная О.И. Лекарственные травы в медицине / О.И. Безкоровайная, И.И. Терещенкова. – Харьков: Факт, 2002. – 480 с.У монографії подано характеристику лікарських трав, рекомендації щодо їх використання у фітотерапії захворювань легень і верхніх дихальних шляхів, серцево-судинної системи тощо.

Рекомендується викладачам і студентам медичних навчальних закладів.

Марчишин С.М. Лікарські рослини Тернопільщини / С.М. Марчишин, Н.О. Сушко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 312 с.

У виданні зібрано матеріали про лікарські рослини, що ростуть на території Тернопільської області. Подано їхні народні назви та місця зростання, описано фармакологічні властивості, хімічний склад, правила заготівлі та зберігання.

Для практичних лікарів, провізорів, біологів, студентів медичних, фармацевтичних, природничих вищих навчальних закладів та широкого кола читачів.

Марчишин С.М. Лікує пирій / С.М. Марчишин. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 44 с.

У монографії подано інформацію про відому рослину – пирій повзучий, який використовується в народній медицині. Подано рецепти, до складу яких входить дана рослина.

Призначена для практичних лікарів, провізорів, біологів, студентів медичних і фармацевтичних вузів та всіх, хто цікавиться питаннями фітотерапії.

Марчишин С.М. Арніка лікує / С.М. Марчишин, Демидяк О. – Тернопіль: Видавництво Підручники і посібники, 2009. – 64 с.

У книзі подано інформацію про застосування арніки у традиційній та народній медицині, а також представлені давні та сучасні рецепти фітозборів, до складу яких входить арніка.

Для практичних лікарів, провізорів, біологів, студентів медичних і фармацевтичних вузів, широкого загалу читачів.

Фітотерапія хвороб дитячого віку / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк, А.В. Захарія, Н.М. Гарбарець. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2008. – 408 с.У запропонованому виданні узагальнено та проаналізовано теоретичні й науково-практичні відомості про використання лікарських рослин у педіатричній практиці: хімічний склад, дозування, форми і способи застосування при конкретних захворюваннях.

Стане корисною всім, хто цікавиться використанням лікарських рослин у боротьбі з недугами людини будь-якого віку.

Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура: навч. посіб. для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. фак. вищ. мед. навч. закл. 4 рів. акред. / Л.В. Бензель, Р.Є. Дармограй, П.В. Олійник, І.Л. Бензель. – К.: Медицина, 2010. – 400 с.У навчальному посібнику описано правила виписування та оформлення рецептів для виготовлення лікарських форм з лікарської рослинної сировини.

Для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

Лекарственные пищевые растения: учеб. пособ. / Л.В. Бензель, П.В. Олийник, И.Л. Бензель и др.. – К.: ВСИ Медицина, 2010. – 344 с.Довідник вміщує дані про пряно-ароматичні, пряно-смакові і харчові рослини, які широко застосовуються в кулінарії і харчовій промисловості. Подано показання і протипоказання до вживання харчових продуктів рослинного походження при різних захворюваннях.

Для широкого кола читачів, студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів, провізорів, лікарів, працівників харчової промисловості.

Чекман І.С. Клінічна фітотерапія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / І.С. Чекман. – Вид. 2-е, доп. – К.: ТОВ Рада, 2006. – 656с.

У монографії висвітлено методи фітотерапевтичного лікування конкретних захворювань, особливу увагу звернено на комбіноване застосування фітопрепаратів із синтетичними ліками.

Для лікарів усіх спеціальностей, фармакологів, фармацевтів, студентів медичних закладів освіти.

Виставку підготували:

Д.М. Тараненко, І.І. Стасишин, С.Г. Дембровська