Основи психології та міжособове спілкування

159.9

З-36

Засєкіна, Л. В.

Основи психології та міжособове спілкування [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. – 2-е вид. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2018. – 216 с.

10 прм.

Анотація: У навчальному посібнику представлено основні розділи загальної психології та психології спілкування. Розглянуто методологічні проблеми психології, її предмет та основні завдання, історію становлення психологічної думки на класичному, некласичному і постнекласичному етапах розвитку. Викладено актуальні проблеми сучасної психології, концептуальні лінії провідних напрямів психології, основоположні ідеї теорій особистості, а також особливості пізнавальної, мотиваційної та емоційної сфер особистості, її темпераменту, характеру, здібностей. Значну увагу приділено виробленню практичних навичок і вдосконаленню професійних умінь студентів у вирішенні проблемних ситуацій та розв’язанні задач.

Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для вищих медичних навчальних закладів.

завідувач  Інформаційно-бібліографічний відділу