Медична хімія

54

М 42

Медична хімія [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / ред. В. О. Калібабчук. – 4-е вид. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 336 с.

10 прм.

Анотація: У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біо­генним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв’язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.

Для студентів медичних закладів вищої освіти. Може бути корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей.