Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств

615

Н 83

Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств [Текст] : підручник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. В. Стасевич [та ін.] ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 288 с.

20 прм.

Анотація: У підручнику розглянуто нормативно-технічні документи, що регламентують порядок організації виробництва біофармацевтичної продукції, проведення стандартизації, сертифікації продукції, атестації та валідації виробництва, вимоги до організації систем управління якістю на фармацевтичних та біотехнологічних підприємствах, правила оформлення виробничої документації та ведення технологічного процесу. Для студентів ВНЗ за спеціальностями “Технологія фармацевтичних препаратів”, “Фармація”, “Промислова біотехнологія”, “Фармацевтична біотехнологія”, “Якість, стандартизація та сертифікація”, “Технологія парфюмерно-косметичних засобів” та “Менеджмент організації”