Іван Франко — світоч національного відродження України

(165 років від дня народження)


             Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 р. в с. Нагуєвичі на Львівщині в родині коваля. Навчався у сільській початковій школі (1862-1864 рр.), у так званій нормальній школі при василі­анському монастирі (1864-1867 рр.), пізніше — у Дрогобицькій гімназії (1867-1875 рр.). 1875 року вступив на філософський факультет Львівського університету, який залишив через арешт у червні 1877 р. Пізніше був заарештований ще двічі (1880 р., 1889 р.). Майже постійно співпрацював з різноманітними періодичними виданнями, на сторінках яких виступав як критик, публіцист, нау­ковець. Наукові інтереси Франка зумовили роботу над докторською дисертацією, яку він захистив 1893 р. у Віденському університеті. З 1894 р. видавав журнал «Житє і слово», після закриття якого з 1898 р. був членом редакційного комітету «Літературно-наукового вісника». Взимку 1907-1908 рр. здоров’я письменника значно погіршилось. Матеріальні нестатки й виснажлива праця призвели до загострення хвороби восени 1915 р. Помер І. Франко 28 травня 1916 р.; похований у Львові. Іван Франко — поет, прозаїк, драматург. Початок його літературної діяльності припадає на часи навчання в гімназії. Першими спробами були поезії, що друкувалися в журналі «Друг» та сформували збірку «Баляды і росказы» (1876 р.). Найкращі твори другої половини 70-80-х рр. склали поетичну збірку «З вершин і низин» (1887 р.), що засвідчила творче зростання митця. Збірка поєднує поезії на різні теми, переважно громадянські. Наступна книжка поезій Франка «Зів’яле листя» (1896 р.) цілком відповідає авторському визначенню ліричної драми. Біографічно зумовле­на, вона водночас є мистецьким шедевром і драматичним людським документом. До збірки «Мій Ізмарагд» (1897 р.) увійшли переважно поезії 1897 р. та частина більш ранніх творів. У них знайшли відображення моральні й громадянські пошуки автора, позначені напруже­ним драматизмом та складною динамікою емоцій. 1900 року побачила світ поетична збірка Франка «Із днів журби». Важливим етапом його поетичної біографії стала наступна книжка «Semper tiro» (1906 р.). Франкові належить авторство ряду творів у жанрі поеми, серед яких на особливу увагу заслуговують «Іван Вишенський» та «Мойсей». Останній твір стосується складного комплексу національної, громадянської й особистісної проблематики, осмисленого в узагальнено-філософському ключі. Поема перейнята суворим усвідомленням неминучості жертв і складних випробувань на шляху людини й народу до духовного оновлення. І. Франко — автор більш як ста прозових творів. Природно, що не всі з них однорідні за мис­тецькими вартостями. Прикметною особливістю прози письменника є її виражена тенденційність, що іноді переходить у публіцистичність, схематичну ілюстрацію політичних ідей, як, наприклад, у повісті «Борислав сміється» (1881-1882 рр.). Серед драматургічних творів Франка безсумнівним здобутком є п’єса «Украдене щастя» (1893 р.).

Джерело: https://ukrclassic.com.ua/katalog/f/franko-ivan/3372-korotka-biografiya-ivana-franka Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua

Рекомендаційний список літератури.

 1. Франко, І. Біблійне оповіданнє про Сотвореннє Сьвіта в світлі науки [Текст] : доповнив, додав пояснення, образки і мапу проф.др. Ол. Сушко / І. Франко. — Львів, 2016. — 88 с.
 2. Франко, І. Бориславські оповідання [Текст] / І. Франко. — Київ : Дніпро, 1966. — 341 с.
 3. Франко, І. Вибрані твори [Текст] / І. Франко. — Львів : Каменяр, 1977. — 254 с.
 4. Франко, І. Вибрані твори [Текст] / І. Франко. — Львів : Каменяр, 1986. — 308 с.
 5. Франко, І. Захар Беркут [Текст] : роман / І. Франко. — Київ : Український Центр духовної культури, 1994. — 312 с.
 6. Франко, І. Каменярі [Текст] : вибрані твори / І. Франко. — Київ : Веселка, 1965. — 335 с.
 7. Франко, І. Лель і Полель [Текст] : сучасна повість / І. Франко. — Київ : Молодь, 1961. — 207 с.
 8. Франко, І. Мойсей ; Перехресні стежки [Текст] : поема ; повість / І. Франко. — Київ : Наукова думка, 2001. — 384 с.
 9. Франко, І. Монолог атеїста [Текст] / І. Франко. — Вид. 2-ге, перероб. — Львів : Каменяр, 1983. — 240 с.
 10. Франко, І. Оповідання. Борислав сміється [Текст] : повість / І. Франко. — Київ : Дніпро, 1989. — 620 с
 11. Франко, І. Основи суспільності [Текст] : повість / І. Франко. — Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. — 216 с.
 12. Франко, І. Перехресні стежки [Текст] : повість / І. Франко. — Київ : Школа, 2006. — 320 с.
 13. Франко, І. Про Ватікан, унію та католицизм [Текст] / І. Франко. — Київ : Видавництво політичної літератури України, 1981. — 286 с.
 14. Франко, І. Твори [Текст] : в 2-х т. / І. Франко. —Київ : Дніпро. — 1981. — Т. 1 : Поезія. — 1981. — 533 с.
 15. Франко, І. Украдене щастя [Текст] / І. Франко. — Харків : Фоліо, 2008. — 415 с.
 16. Франко, І. Україно, моя сердечна нене! [Текст] : вірші та поеми / І. Франко. — Київ : Велес, 2007. — 192 с.
 17. Франко, И. Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется [Текст] / И. Франко ; пер. с укр. Б. Турганов. — Москва : Художественная литература, 1971. — 783 с.

*************

 1. Дей, О. І. Іван Франко. Життя і діяльність [Текст] / О. І. Дей. — Київ : Дніпро, 1981. — 355 с.
 2. Іван Франко (1856—1916) [Текст] // Україна — єдина країна. Традиції, обряди, побут. Пам’ятки України. Люди, що змінили Україну. — Київ : Видавництво Глорія, 2016. — С. 253.
 3. Мельничук, Б. Іван Франко і Тернопільщина [Текст] / Б. Мельничук, В. Уніят. — Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. — 280 с.
 4. На перехресних стежках. Іван Франко та єврейське питання [Текст] : матеріяли наукової конференції у Віденському університеті (24—25 жовтня 2013 року) / упоряд.: А. Вольдан, О. Терпіц. — Київ : Критика, 2016. — 184 с.
 5. Наєнко, М. К. Іван Франко: тяжіння до модернізму [Текст] : монографія / М. К. Наєнко. — Київ : Академвидав, 2006. — 96 с.

*************

 1. Бабій, Л. Цілющі плоди Франкового саду [Текст] : [до ювілею І. Франка] / Л. Бабій // Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 31—33.
 2. Герман, О. Огень Франкової правди [Текст] : [із роздумів поета] / О. Герман // Вільне життя плюс. — 2019. — 2 серп. — С. 5.
 3. Горобець, Х. Іван Франко був номінований на здобуття Нобелівської премії [Текст] / Х. Горобець // Голос України. — 2016. — 27 серп. — С. 14.
 4. Дзісяк, Я. Екзегезис Каменяра [Текст] : до 100-річчя від смерті Івана Франка / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 черв. — С. 6.
 5. Жук, Г. «Ми мусимо навчитися чути себе українцями…» [Текст] : [стаття приурочена до 100-річчя від дня смерті видатного українського письменника, вченого, та громадського діяча І. Я. Франка] / Г. Жук // Свобода. — 2016. — 27 трав. — С. 4.
 6. Жулинський, М. Феномен художньої творчості та наукової діяльності Івана Франка [Текст] : за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 жовтня 2016 року / М. Жулинський // Вісник НАН України. — 2016. — № 12. — С. 29—47.
 7. Іван Франко про бібліотеки [Текст] : до 160-річчя від дня народження Івана Франка // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — С. 1.
 8. Ільницький, М. Франко та Ґете: діалог культур і традицій [Текст] / М. Ільницький // Письменство Галичини в міжкультурній взаємодії / ред. Т. Гаврилів. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. — С. 13—43.
 9. Клим’юк, М. Діти Івана Франка [Текст] / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2020. — 21 серп. — С. 5.
 10. Клим’юк, М. Про родовід Івана Франка [Текст] / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2021. — 4 черв. — С. 6.
 11. Клим’юк, М. Три Ольги у житті Івана Франка [Текст] / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 6.
 12. Корнійчук, В. «Якби ти знав, як много важить слово…» [Текст] : новаторство лірики Івана Франка / В. Корнійчук // Дивослово. — 2016. — № 7—8. — С. 51—55.
 13. Маловідомий Каменяр [Текст] / підготувала Г. Клен // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5.
 14. Нахлік, Є. Іван Франко: від Каменяра до Мойсея [Текст] / Є. Нахлік // Дивослово. — 2016. — № 7—8. — С. 42—44.
 15. Нахлік, Є. Про грішну Єву й необачного Адама [Текст] : поетичні версії Івана Франка та Василя Симоненка / Є. Нахлік // Дивослово. — 2018. — № 2. — С. 46—51.
 16. Остап’юк, М. Такий сучасний Іван Франко [Текст] : [аналіз творчої економічної спадщини І. Франка] / М. Остап’юк // Свобода. — 2017. — 21 квіт. — С. 2.
 17. Призабута спадщина Каменяра [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2016. — 20 серп. — С. 10.
 18. Сидоренко, Б. Крушитель скали марновірства [Текст] : [про українського поета, письменника та публіциста І. Я. Франка] / Б. Сидоренко // Голос України. — 2017. — 27 трав. — С. 8.
 19. Сікорський, П. Реформування освіти і державних інститутів у контексті наукових праць І. Франка [Текст] : (до 160-річчя від дня народження) / П. Сікорський // Вища освіта України. — 2016. — № 3. — С. 5—17.
 20. Тихолоз, Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності в родині Івана Франка [Текст] / Н. Тихолоз // Дивослово. — 2016. — № 7—8. — С. 56—62

*************

 1. Бандурка, І. Іван Франко на Гусятинщині [Текст] / І. Бандурка // Свобода. — 2018. — 23 серп. — С. 4.
 2. Жук, Г. І слухала зала «Мойсея» [Текст] : [про перебування І. Франка у Тернополі] / Г. Жук // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5.
 3. Клим’юк, М. Що каменяр писав про еміграцію? [Текст] : [дослідження «Еміграція галицьких селян» на прикладі Тернопільщини] / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2018. — 5 жовт.
 4. Климнюк, С. Іван Франко про Івана Федоровича [Текст] : [Іван Франко і Тернопільщина] / С. Климнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 груд. — С. 3.
 5. Мельничук, Б. Дороги вели на Тернопільщину [Текст] : [життєвий і творчий шлях І. Франка був тісно пов’язаний з нашим краєм] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5—6.
 6. Пайонк, М. «Знати минуле і сучасне свого народу…» [Текст] : 125 років статті Івана Франка «Галицьке краєзнавство» / М. Пайонк, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 лют. — С. 6.
 7. Чистух, В. Два образи в церкві Завалівській [Текст] : [у 1883 р. в селі Завалові що на Підгаєччині, побував український письменник Іван Франко і під враженням цих відвідин він написав нарис] / В. Чистух // Вільне життя плюс. — 2016. — 30 берез. — С. 5.
 8. Чистух, В. Завалівські приятелі Каменяра [Текст] : [про перебування І. Франка у Завалові на Підгаєччині.] / В. Чистух // Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6.
 9. Чистух, В. Іван Франко та Дмитро Гузар [Текст] : [про відвідини Іваном Франком с. Завалова на Тернопільщині] / В. Чистух // Вільне життя плюс. — 2018. — 22 черв. — С. 2.
 10. Чистух, В. Франко і Гузар: єднання поколінь [Текст] : [Іван Франко відвідав у 1883 році Завалів, що на Підгаєччині] / В. Чистух // Свобода. — 2019. — 15 листоп. — С. 3.
 11. Шибистий, О. «Іван Франко і Тернопільщина» [Текст] : [в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» було представлено азбуку «Іван Франко і Тернопільщина»] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2016. — 19 жовт. — С. 5.

Уклала        Водюк Н. П.                                         2021 р.