21 вересня в Україні святкують День фармацевтичного працівника. Важливість та значимість професії провізора і фармацевта в суспільстві постійно зростає, набуває все більшого визнання та популярності.

          Бути фармацевтом — означає  постійно піклуватися про здоров’я наших громадян. І ті, хто виробляє ліки, й ті, хто їх реалізує, виконують одне з найважливіших соціальних завдань. Не залишаються осторонь і вчені-фармацевти, які працюють на освітянській ниві. Підготовка кваліфікованих кадрів є одним із найголовніших завдань сьогодення. Особливо важливо це для охорони здоров’я, тому що ні в якій іншій сфері ціна помилки не є такою високою. Час потребує від нас нових підходів до навчання, щоб підготувати фахівців, які могли б використовувати найновіші досягнення науки й доносити їх до пацієнтів.
Бажаємо всім, хто працює в фармацевтичній галузі, подальшого професійного вдосконалення, міцного здоров’я й наснаги!

До Дня фармацевтичного працівника в бібліотеці тернопільського національного медичного університету ім. І. Я Горбачевського розгорнуто книжкову виставку «Фармацевтична освіта – ваше якісне майбутнє».

Запрошуємо до перегляду виставки.

Фармакологія за Рангом і Дейлом [Текст] : у 2-х т.; переклад з 9-го англ. вид. / Д. М. Ріттер [та ін.] ; наук. ред. пер. укр.  

Г. Зайченко, М. Хайтович. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2021. – Т. 1. – 2021. – 588 с.

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. М. Біловол [та ін.] ; ред. О. М. Біловол. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 544 с.

Фармакологія [Текст] : підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів /  І. С. Чекман [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 472 с. 

Клінічна фармакологія [Текст] : навчальний посібник / Є. І. Шоріков [та ін.] ; відповід. ред. Є. І. Шоріков. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 512 с.

Скакун, М. П.

     Основи фармакології з рецептурою [Текст] : підручник для вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / М. П. Скакун, К. А. Посохова. – 3-є вид. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2018. – 608 с.

Фармакоекономіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Яковлєва [та ін.] ; ред. Л. В. Яковлєва. – Вид. 2-е, стереотип. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 208 с.

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. В. Стасевич [та ін.]. ; ред. Б. П Громовик. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 410 с.

Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків [Текст] : підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) IV рівня акредитації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних ;

ред. О. І. Тихонов. – 4-е вид., виправлене та доповнене. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 536 с.

Скакун, М. П. Фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М. П. Скакун, К. А. Посохова. – 2-е вид. – Тернопіль : ТДМУ ” Укрмедкнига”, 2016. – 740 с.

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації / О. Я. Бабак [та ін.] ; ред.: О. Я. Бабак, О. М. Біловол, І. С. Чекман ; Вінницький нац. мед. університет ім. М. І. Пирогова. – Друге видання, перероблене та доповнене. – Київ : Медицина, 2010. – 774 с.

Громовик, Б. П. Менеджмент і маркетинг у фармації [Текст] : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів / Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька ; ред. Б. П. Громовик. – Київ : Медицина, 2008.