З давніх-давен фармація була складовою буття, розвитку і здоров’я людини. В усі часи благословенна фармація була місією милосердя і співчуття до ближнього. Перші аптеки в Європі з’явилися в 1100 р. нашої ери в монастирях. Монахи готували лікарські засоби і безкоштовно віддавали їх хворим.

Тисячі років професія фармацевта залишається однією з найшановніших і найпрестижніших.

У наш складний і непростий час з важкою екологічною, економічною, соціальною ситуацією обійтися без ліків, як без води і хліба, неможливо, як би ми того не хотіли.

Українська армія фармацевтів сьогодні має об’єднатися у фармацевтичну спільноту, щоб стояти на сторожі охорони здоров’я і стати її потужним другим крилом, підсилити перше крило — медицину, для символічного птаха — здоров’я людини.

Запрошуємо до перегляду віртуальної виставки!

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації / О. Я. Бабак [та ін.] ; ред.: О. Я. Бабак, О. М. Біловол, І. С. Чекман ; Вінницький нац. мед. університет ім. М. І. Пирогова. – Друге видання, перероблене та доповнене. – Київ : Медицина, 2010. – 774 с

Громовик, Б. П.

Менеджмент і маркетинг у фармації [Текст] : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів / Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька ; ред. Б. П. Громовик. – Київ : Медицина, 2008. – 352 грн., 120.00 грн.

Скакун, М. П.

Фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М. П. Скакун, К. А. Посохова ; ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”. – 2-е вид., без змін. – Тернопіль : ТДМУ ” Укрмедкнига”, 2016. – 740 с.

Клінічна фармакологія [Текст] : навчальний посібник / Є. І. Шоріков [та ін.] ; відп. ред. Є. І. Шоріков. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 512 с.

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. М. Біловол [та ін.] ; ред. О. М. Біловол. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 544 с.

Фармакологія [Текст] : підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів / І. С. Чекман [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 472 с. 

Фармакологія за Рангом і Дейлом [Текст] : у 2-х т.; переклад з 9-го англ. вид. / Д. М. Ріттер [та ін.] ; наук. ред. пер. укр. Г. Зайченко, М. Хайтович. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2021 – .

Т. 1. – 2021. – 588 с.

Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків [Текст] : підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) IV рівня акредитації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних ; ред. О. І. Тихонов. – 4-е вид., виправлене та доповнене. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 536 с

Скакун, М. П.

     Основи фармакології з рецептурою [Текст] : підручник для вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / М. П. Скакун, К. А. Посохова ; ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – 3-є вид., без змін. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2018. – 608 с.

Фармакоекономіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Яковлєва [та ін.] ; ред. Л. В. Яковлєва. – Вид. 2-е, стереотипне. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 208 с.

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. В. Стасевич [та ін.]. ; ред. Б. П Громовик ; Національний університет “Львівська політехніка”, Національний фармацевтичний університет. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 410 с.