1. Актуальна інфектологія

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-aktualnaya-infektologiya/numbers

2. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

http://apsnim.bsmu.edu.ua/

3. Art of Medicine

http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom

4. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

http://jpaic.aaukr.org/

5. Біль. Суглоби. Хребет

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-bol-sustavyi-pozvonochnik/numbers

6. Буковинський медичний вісник

http://e-bmv.bsmu.edu.ua/

7.  Вісник наукових досліджень

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos

8. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny

9. Вісник фармації

http://nphj.nuph.edu.ua/index

10. Галицький лікарський вісник

https://jicindex.com/journals/42-124

11. Гепатологія

http://hepatology.org.ua

12. Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря

https://urgent.com.ua

13. Дерматологія та венерологія

http://idvamnu.com.ua/journal

14. Експериментальна і клінічна медицина

http://journals.uran.ua/index.php/2414-4517

15. Журнал вушних, носових і горлових хвороб

http://www.lorlife.kiev.ua/archive.shtml

16. Журнал Національної академії медичних наук України

http://journal.amnu.gov.ua

17. Журнал органічної та фармацевтичної хімії

http://ophcj.nuph.edu.ua

18. Збірник нормативно-правових документів МОЗ України

http://medtransvp.com.ua/zbirnik-normativno-pravovix-dokumentiv-moz-ukra%D1%97ni-2

19. Запорізький медичний журнал

http://zmj.zsmu.edu.ua/

20. Здобутки клінічної і експериментальної медицини

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med

21. Здоров’я суспільства

http://healthy-society.com.ua

22. Здоров’я жінки

https://med-expert.com.ua/publishing-activity/zdorove-zhenshchiny

23. Здоров’я чоловіка

http://health-man.com.ua

24. Здоров’я дитини

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka/numbers

25. Інфекційні хвороби

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol

26. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

http://csic.com.ua

27. Клінічна онкологія

https://www.clinicaloncology.com.ua

28. Клінічна анатомія та оперативна хірургія

http://kaos.bsmu.edu.ua

29. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

http://jcees.endocenter.kiev.ua

30. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

https://kiai.com.ua

31. Клінічна та експериментальна патологія

http://cep.bsmu.edu.ua

32. Клінічна фармація

http://cphj.nuph.edu.ua

33. Клінічна хірургія

https://hirurgiya.com.ua

34. Клітинна та органна трансплантологія

http://transplantology.org

35. Кровообіг та гемостаз

http://circhem.org.ua

36. Лікарська справа

http://nfv.ukrintei.ua/view/5f883cbee9c40f4fec6bd872

37. Ліки України

http://lu-journal.com.ua/

38. Львівський медичний часопис

http://nauka.meduniv.lviv.ua/?page_id=174

39. Медицина болю

https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn

40. Медицина невідкладних станів

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-meditsina-neotlozhnyih-sostoyanij/numbers

41. Медицина сьогодні і завтра

https://msz.knmu.edu.ua/?journal=pub

42. Медицина транспорту України

http://www.mztu.com.ua

43. Medicine Review

http://medreview.com.ua

44. Медична психологія

http://www.mps.kh.ua

45. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія

http://kurort.gov.ua/index.php/uk/novini/84-1-2-16

46. Медична освіта

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita

47. Медичне право

http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/zhurnal

48. Медичні аспекти здоров’я жінки

https://mazg.com.ua

49. Медичні перспективи

http://medpers.dsma.dp.ua

50. Міжнародний ендокринологічний журнал

http://www.mif-ua.com/archive/mezhdunarodnyij-endokrinologicheskij-zhurnal/numbers

51. Міжнародний медичний журнал

http://www.imj.kh.ua

52. Міжнародний неврологічний журнал

http://www.mif-ua.com/archive/mezhdunarodnyij-nevrologicheskij-zhurnal/numbers

53. Мікробіологічний журнал

http://www.imv.kiev.ua/index.php/uk/ministries/magazin

54. Морфологія

http://morphology.dma.dp.ua/

55. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab55f

56. Одеський медичний журнал

http://journal.odmu.edu.ua

57. Онкологія

http://iepor.org.ua/journal-oncology.html

58. Ортопедія, травматологія, протезування

http://otp-journal.com.ua

59. Офтальмологічний журнал

http://www.ozhurnal.com/uk

60. Перинатологія і педіатрія

https://med-expert.com.ua

61. Нирки

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-pochki/numbers

62. Практикуючий лікар

https://plr.com.ua/index.php/journal

63. Практична ангіологія

https://angiology.com.ua

64. Приватний лікар

http://medforum.in.ua/infpartner

65. Проблеми безперервної медичної освіти та науки

http://promedosvity.in.ua

66. Проблеми ендокринної патології

http://www.jpep.endocrinology.org.ua

67. Проблеми харчування

http://pronut.medved.kiev.ua/index.php/ua/about

68. Проблеми старіння і довголіття

http://geront.kiev.ua/psid/index.htm

69. Променева діагностика, променева терапія

http://aru-ua.org/magazines/radiation-diagnostics-radiation-therapy

70. Репродуктивна ендокринологія

http://reproduct-endo.com/

71. Ринологія

http://www.lorlife.kiev.ua/rhinology

72. Серце і судини

http://heartandvessels.com.ua

73. Сімейна медицина

http://family-medicine.com.ua

74. Сучасна ортодонтія

http://promed.ua/zhurnal-sovremennaya-ortodontiya

75. Сучасна педіатрія

https://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya

76. Соціальна фармація в охороні здоров’я

http://sphhcj.nuph.edu.ua

77. Спортивна медицина і фізична реабілітація

http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua

78. Сучасна гастроентерологія

http://sgastro.com.ua

79. Сучасні медичні технології

http://www.zmapo-journal.com.ua/uk

80. Science

http://www.sciencemag.org/journals

81. Травма

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-travma/numbers

82. Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція

http://tubvil.com.ua

83. Український біофармацевтичний журнал

http://ubphj.nuph.edu.ua

84. Український вісник психоневрології

http://uvnpn.com.ua

85. Український журнал болю

http://journal.pain.ua/ujp

86. Український журнал дерматології, венерології, косметології

http://ujdvc.com.ua

87. Український журнал дитячої ендокринології

http://ujpe.com.ua

88. Український журнал нефрології та діалізу

https://ukrjnd.com.ua/index.php/journal

89. Український журнал хірургії

http://www.ujs.dsmu.edu.ua

90. Український кардіологічний журнал

http://journal.ukrcardio.org

91. Український медичний часопис

https://www.umj.com.ua

92. Український морфологічний альманах

http://umorpha.inf.ua

93. Український неврологічний журнал

http://ukrneuroj.com.ua

94. Український нейрохірургічний журнал

http://theunj.org

95. Український радіологічний журнал

http://medradiologia.org.ua/index.php?id=50

96. Український ревматологічний журнал

http://www.rheumatology.kiev.ua/archive

97. Український терапевтичний журнал

http://utj.com.ua

98. Управління закладом охорони здоров’я

https://egolovlikar.mcfr.ua

99. Урологія

http://urology.dma.dp.ua

100. Фармакологія та лікарська токсикологія

http://pharmtox-j.org.ua

101. Фармацевт-практик

http://fp.com.ua

102. Фізіологічний журнал

https://fz.kiev.ua

103. Хірургія дитячого віку

https://med-expert.com.ua/publishing-activity/hirurgiya-detskogo-vozrasta

104. BIMCO Journal (Хист)

http://bim.co.ua/?page_id=786

105. Цитологія і генетика

http://cytgen.com

106. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery