Терапевтична стоматологія [Текст] : у 4-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; ред. М. Ф. Данилевський. – К. : Медицина. – Т. 1 : Фантомний курс. – 2-вид., перероблене і доповнене. – 2007. – 304 с.

 Терапевтична стоматологія : у 4-х т. підручник для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації / М. Ф. Данилевський [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. – Київ : Медицина.

Т. 2 : Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис : переклад з російського видання. – 2010. – 544 с.

 Терапевтична стоматологія : в 4-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / М. Ф. Данилевський [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. – Київ : Медицина.

Т. 3 : Захворювання пародонта. – 2008. – 614 с.

 Терапевтична стоматологія [Текст] : у 4-х т. : підручник для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації / М. Ф. Данилевський [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. – Київ : Медицина.

Т. 4 : Захворювання слизової оболонки порожнини рота. – 2010. – 640 с.

Самусєв, Р. П.

Основи клінічної морфології зубів. Сучасні методи вивчення анатомії, гістології зубів та останні технологічні розробки їх лікування [Текст] : навчальний посібник / Р. П. Самусєв, С. В. Дмитрієнко, О. І. Краюшкін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 352 с.

 Практикум з курсу пародонтології [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Манащук [та ін.] ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2021. – 108 с.

 

Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. 4-го рівня акр. / П. С. Фліс, Г. П. Леоненко [и др.] ; ред. П. С. Фліс. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2010. – 327 с.

 

Тимофєєв, О. О.

Щелепно-лицева хірургія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / О. О. Тимофєєв. – Київ : ВСВ ” Медицина”, 2011. – 751 с.

 

Військова ортопедична стоматологія [Текст] : підручник для студ. ВМНЗ ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів ф-тів післядипломної освіти, військових лікарів / П. В. Іщенко [и др.]. – Київ : Медицина, 2013. – 312 с.

Мазур, І. П.

Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології [Текст] : навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів-інтернів, курсантів і лікарів-стоматологів / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. – Киiв : ВСВ “Медицина”, 2018. – 376 с.

       Фліс, П. С.

Ортодонтія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів освіти освіти IV рівня акредитації / П. С. Фліс, М. А. Омельчук [и др.] ; Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. – Київ ; Вінниця : Нова книга, 2007. – 312 с. – 110 грн.

   Харьков, Л. В.

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова ; ред. Л. В. Харьков. – Київ : Медицина, 2015. – 496 с.

 

  З вище представленими та іншими виданнями можна ознайомитись на абонементі наукової літератури!

    Підготувала  бібліотекар Галат Галина Миколаївна