Ковальчук Леонід Якимович

Ковальчук Леонід Якимович : біобібліогр. покажчик / Бібліотека ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» ; укладачі: І. І. Гаврищак, Н. П. Водюк, С. Г. Дембровська, Н. М. Козій. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. –