1. Еxperimental oncology

2. International journal of medicine and medical research

3. Medicine review

4. Pharma magazine

5. Актуальная инфектология

6. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

7. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

8. Акушерство. гінекологія. генетика

9. Аптечный аудит

10. Артеріальна гіпертензія

11. Архів офтальмології України

12. Безпека життєдіяльності

13. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри

14. Бібліотечка практикуючого лікаря

15. Бібліотечна планета

16. Бібліотечний вісник

17. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

18. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

19. Вища освіта України

20. Вища школа

21. Вісник книжкової палати

22. Вісник наукових досліджень

23. Вісник національної академії наук України

24. Вісник ортопедії, травматології та протезування

25. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України

26. Вісник стоматології

27. Вісник фармації

28. Вісник. Тестування і моніторинг в освіті

29. Врачебное дело / Лікарська справа

30. Дерматолог

31. Дерматологія та венерологія

32. Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах)

33. Дитячий лікар

34. Діабет ожиріння метаболічний синдром

35. Діабетик

36. Довкілля та здоров’я

37. Досягнення біології та медицини

38. Ендокринологiя / Еndokrynologia

39. Журнал вушних, носових і горлових хвороб

40. Журнал національної академії медичних наук України

41. Журнал неврології

42. Журнал органічної та фармацевтичної хімії

43. Журнал хроматографічного товариства

44. Запорожский медицинский журнал

45. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я

46. Здобутки клінічної і експериментальної медицини

47. Здоровье женщины

48. Здоровье мужчины

49. Здоровье ребенка

50. Зубное протезирование

51. Імплантологія. пародонтологія. Остеологія

52. Інфекційні хвороби

53. Клінична імунологія. алергологія. інфектологія

54. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія

55. Клінічна онкологія

56. Клінічна стоматологія

57. Клінічна фармація

58. Клінічна хірургія

59. Клітинна та органна трансплантологія

60. Косметолог

61. Лабораторна діагностика

62. Ліки України

63. Літературний Тернопіль

64. Літопис авторефератів дисертацій

65. Літопис журнальних статей

66. Літопис книг

67. Магістр медсестринства

68. Медицина невідкладних станів

69. Медицинская психология

70. Медицинские аспекты здоровья мужчины

71. Медицинские аспекты здоровья женщины

72. Медична інформатика та інженерія

73. Медична освіта

74. Медична та клінічна хімія

75. Медичне право

76. Медичні перспективи

77. Медсестринство

78. Международный медицинский журнал

79. Международный неврологический журнал

80. Метрологія та прилади

81. Мистецтво лікування

82. Міжнародний ендокринологічний журнал

83. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології

84. Мікробіологічний журнал

85. Нейроnews: психоневрология и нейропсихиатрия

86. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

87. Новини стоматології

88. Одеський медичний журнал

89. Онкология

90. Ортопедия, травматология и протезирование

91. Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання (з dvd)

92. Острые и неотложные состояния в практике врача

93. Офіційний вісник України

94. Офтальмологический журнал

95. Патологія

96. Перинатология и педиатрия

97. Право України. Юридичний журнал

98. Практикуючий лікар

99. Практична ангіологія

100. Приватний лікар

101. Проблеми безперервної медичної освіти та науки

102. Проблеми ендокринної патології

103. Проблемы криобиологии и криомедицины, Рroblems of cryobiology and cryomedicine

104. Проблемы старения и долголетия

105. Променева діагностика, променева терапія

106. Профілактична та дитяча стоматологія

107. Рациональная фармакотерапия

108. Рецепты аптечных продаж

109. Ринологія

110. Серцева недостатність

111. Сімейна медицина

112. Современная ортодонтия

113. Современная педиатрия

114. Современная стоматология

115. Спецвипуск газети "Освіта україни"

116. Соціальна фармація в охороні здоров’я

117. Стоматолог інфо

118. Студентський науковий вісник

119. Сучасна гастроентерологія

120. Теорія і методика фізичного виховання і спорту

121. Український біофармацевтичний журнал

122. Український ботанічний журнал

123. Український журнал дерматології, венерології, косметології

124. Український журнал дитячої ендокринології

125. Український журнал з проблем медицини праці

126. Український історичний журнал

127. Український кардіологічний журнал

128. Український метрологічний журнал

129. Український неврологічний журнал

130. Український радіологічний журнал

131. Український ревматологічний журнал

132. Український реферативний журнал "Джерело". серія 4 "Медицина. Медичні науки"

133. Український стоматологічний альманах

134. Український терапевтичний журнал

135. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

136. Урологія

137. Участковый врач

138. Фармакологія та лікарська токсикологія

139. Фармацевт практик

140. Фармацевтичний часопис

141. Фізіологічний журнал

142. Фітотерапія. часопис

143. Харківська хірургічна школа

144. Цитология и генетика

145. Шпитальна хірургія