«Здоров’я – це не все, але все без здоров’я – ніщо!»

                                                                                                        Сократ

Щорічно 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я, який покликаний привертати увагу влади до основних проблем, пов’язаних зі здоровим способом життя населення. Його головною метою є підвищення обізнаності громадян та представників окремих спільнот про небезпеку різних захворювань, які вважаються найбільш поширеними.

Здоров’я має дуже дорогу ціну. Тому у Всесвітній день здоров’я ми бажаємо всім хворим – якнайшвидшого одужання. Медикам – хорошої матеріальної і технічної бази. Всім нам – бути здоровими і життєрадісними під мирним небом!

Пропонуємо Вашій увазі книги, які навчать Вас дбати про своє здоров’я, допоможуть зберегти його та навчать здоровому способу життя.

Запрошуємо всіх до перегляду!

Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи [Текст] / за ред.

В. В. Лазоришинця. – Київ : [б. в.], 2014. – 607 с. : табл.

Це видання відображає стан мережі закладів охорони здоров’я України, їхній кадровий потенціал та рівень медичної допомоги, що надається населенню, а також висвітлює проблеми галузі та шляхи вирішення в регіональному аспекті.

Громадське здоров’я : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації [Текст] / ред. В. Ф. Москаленко ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 560 с. : іл.

У підручнику висвітлено сучасні тенденції та особливості громадського здоров’я на глобальному, регіональному та національному рівнях, методи та способу його аналізу й оцінки. Всебічно розкрито цінності, цілі, принципи й функцї систем охорони здоров’я, їхнє ресурсне забезпечення, у тому числі кадрове та фінансове. Представлено умови досягнення стратегічних орієнтирів охорони здоров’я — доступності та якості медичних послуг, медичної допомоги, медичного обслуговування.

Амосов, М. Здоров’я [Текст] / М. Амосов. – Київ : “Нива”, 1997. – 142 с.

Цю книжку справедливо можна назвати малою енциклопедією здоров’я. Тут розповідається, як розуміти звичайні аналізи, одержані в поліклініці, і як бути в екстремальних випадках загрози Вашому здоров’ю.

Голяченко, О. М. Актуальні проблеми здоров’я української людності [Текст] : соц.-мед. дослідження / О. М. Голяченко, О. М. Голяченко, А. Г. Шульгай. – Тернопіль : Лілея, 2012. – 116 с.

В монографії висвітлено актуальні соціально-медичні проблеми здоров’я української людності, а саме її депопуляція, вартість медичної допомоги та причини її недофінансування, системний аналіз здоров’я, потреби в медичній реабілітації та ступеня її задоволення.

Амосов, М. М. Роздуми про здоров’я [Текст] / М. М. Амосов ; ред. М. І. Чубук ; пер. з рос. В. М. Карпелюк. – Київ : “Здоров’я”, 1990. – 168 с. : іл.

У книжці розповідається про те, як зміцнити своє здоров’я, продовжити активне творче довголіття. Читач дізнається, як краще організувати свою працю, відпочинок, знайде поради щодо раціонального харчування.

Козак, Д. В. Фізична реабілітація та основи здорового способу життя [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів МОЗ України / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – 200 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи фізичної реабілітації, виховання, детально описано їх засоби, механізм позитивного впливу фізичних навантажень, правила і методи дозування навантаження, процес формування рухових навичок, форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності, описано психотренінг як оздоровчий елемент занять фізичними вправами.

Юнак, В. Ю. Наркоманія – дорога в безодню [Текст] / В. Ю. Юнак. – Київ : Здоров’я, 2001. – 160 с.

У книзі описано історію виникнення та розповсюдження наркоманії, їх клінічні прояви, ускладнення, соціальний портрет наркоманів. Наведено сучасні методи лікування та реабілітації хворих на наркоманію. Відзначено тісний зв’язок наркоманії зі СНІДом.

Здоров’я нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції [Текст] : монографія / за ред. М. М. Коренєва ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразiна, Державна установа «Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразiна, 2011. – 227 с. : іл.

У монографії підведено підсумки 12-річного моніторингу стану здоров’я дітей і підлітків, які народилися в сім’ях ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці [Текст]: навч. посіб. /

 О. П. Яворовський, В. М. Шевцова, В. І. Зенкіна [та ін.] ; за ред. О. П. Яворовського. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 288 с.

В навчальному посібнику викладено загальні питання безпеки життєдіяльності людини. Особливу увагу приділено шляхам формування культури безпеки та основам охорони праці медичних і фармацевтичних працівників у сучасних умовах.

Чабан О.С. Психічне здоров’я [Текст] : підручник / О. С. Чабан, В. Т. Ящук, Я. М. Несторович. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 480 с.

Підручник «Психічне здоров’я» є складовою оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними майбутнім бакалаврам у їхній професійній діяльності, спрямованій на виконання сучасних завдань системи охорони здоров’я, серед яких головними с вивчення впливу чинників, які призводять до негативних зрушень у стані психічного здоров’я та збереження і зміцнення оптимального рівня здоров’я населення.

Борщ сили й здоров’я [Текст] / упор. Олена Самогальська, Ганна Костів-Гуска, Микола Шот ; ред. Микола Шот. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – 150 с.

Українська народна кухня враховує основні вимоги щодо раціонального харчування. Тож у книзі знайдете дані про основи здорового харчування.

Якщо Вас зацікавила література, то більш детально з цими книгами можна ознайомитись, звернувшись на науковий абонемент бібліотеки ТНМУ

 ім. І. Я. Горбачевського!