Електронні ресурси

Ліцензійні електронні ресурси:

 1. HINARI - Повнотекстовий доступ до провідних медичних журналів світу

Відкриті електронні ресурси:

 1. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (НБУВ) - база даних представляє видання НАН України з різних галузей знань.
 2. Наукова періодика України (НБУВ) - портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє журнали відкритого Доступу та збірники наукових праць, виданих в Україні, в основному, за 3 останні роки, але є і з глибоким архівом (від першого числа). SSM – Simple Search Metadata in Open Ukraine Archives - система пошуку у відкритих архівах України надає можливість проводити централізований пошук у відкритих наукових електронних архівах України.
 3. BioMed Central - база даних видавництва BioMed Central, яке першим представило модель відкритого Доступу до публікацій з біології, медицини та суміжник наук. База містить матеріали із 212 рецензованих журналів відкритого Доступу з біології, медицини, технологій та суміжних наук, частина з них індексується Thomson Reuters (ISI), має високий Impact Factor. Всі статті видавництва індексуються в Scopus and Google Scholar. Для використання цього сервісу необхідно зареєструватися на сайті.
 4. FreeFullPDF - пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає Доступ до більш ніж 80 млн наукових статей, патентів у вільному доступі. Глибина архіву – 10 років.
 5. Free Medical Journals - каталог журналів відкритого Доступу з медицини. Близько 2 000 назв журналів можуть бути відібрані за предметною категорією (від СНІДу до ветеринарної медицини), за імпакт-фактором, за мовою (англійською, французькою, іспанською, португальською, німецькою, турецькою та ін), за алфавітом, за періодом ембарго (Доступ до повного тексту).
 6. Hindawi Publishing Journals - більше 200 журналів відкритого Доступу, що охоплюють широке коло академічних дисциплін (хімія, комп'ютерні науки, екологічні науки, інженерія, математика, медицина, фармакологія, фізика, сільське господарство, біологія, стоматологія, енергетика, науки про Землю, матеріалознавство, догляд, Neuroscience, суспільні науки, ветеринарія). Всі статті, опубліковані в журналах Hindawi загально Доступні і розповсюджуватися згідно з Creative Commons License, яка дозволяє вільне використання, поширення та відтворення на будь-якому носії, за умови, що оригінальний твір правильно цитується. Журнали Hindawi індексуються та реферуються в кількох провідних базах даних, в тому числзокрема Science Citation Index (SCI) та Science Citation Index Expanded (SCIE), PubMed та PubMed Central, INSPEC, Zentralblatt MATH Database, Mathematical Reviews, Chemical Abstracts, Scopus.
 7. Internet Public Library (Medicine) - сервісний центр публічних послуг та навчальне середовище, підтримується Drexel University's College of Information Science & Technology. В IPL представлені різноманітні ресурси (наукові видання, художня література, публіцистика, довідкові видання, інтернет-ресурси, каталоги, газети, журнали та ін.). Наукові ресурси та журнали організовані за предметними колекціями, газети – за країнами. Тематична колекція з медицини та охорони здоров’я містить понад 600 ресурсів.
 8. PLoS Journals (Public Library of Science Journals) - повнотекстовий доступ до журналів видавництва PLoS: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computional Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens, PLoS ONE, PLoS Neglected Tropical. Public Library of Science (PloS) - неприбуткова організація науковців, діяльність якої направлена на створення наукової та медичної літератури відкритого доступу.
 9. PubMed - бібліографічні бази даних Національної медичної бібліотеки (США) та Національного інституту здоров’я (США), що охоплюють різні медичні дисципліни.
 10. PubMed Central - відкритий цифровий архів журнальних статей з біомедичних і біологічних наук Національного інституту охорони здоров'я (США), розроблений Національним центром біотехнологічної інформації Національної медичної бібліотеки (США). Проект з’явивися у кінці 1980-х рр., був і продовжує залишатися безкоштовним сервісом (хоча окремі журнали з періодом ембарго тимчасово не Доступні - від кількох місяців до півроку з моменту появи друкованого видання). Бл. 3 млн. статей.
 11. Science.gov - портал, що надає Доступ до урядової інформації та результатів наукових досліджень федеральних інституцій та 14 федеральних агенцій США. Science.gov забезпечує пошук у 43 наукових базах даних і 200 мільйонах сторінок за допомогою тільки одного запиту.
 12. ScienceDirect - бібліографічно-реферативна та повнотекстова база наукового видавництва Elsevir, яка надає Доступ до понад 11,5 млн. статей з 2 500 журналів та 11 000 книг. У вільному Доступі бібліографічно-реферативні складова бази.
 13. Theses Canada Portal - портал «Дисертації Канади», через який Доступні тези та повні тексти дисертацій, а також можливий повнотекстовий пошук в них.
 14. Ndata - система Доступу до баз даних ООН UNdata містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують більше 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.
 15. Versita - відоме академічне видавництво книг та журналів, на ринку з 2010. Зокрема, випускає в світ понад 200 назв (і власних, і "запрошених") академічних журналів з різних дисциплін, здебільшого з країн Центральної та Східної Европи. Versita - партнер Springer та de Gruyter у традиційних моделях видання книг та передплати журналів. А на платформі Versita Open знайдете журнали ВІДКРИТОГО ДOСТУПУ (безкоштовні).
 16. WorldWideScience.org - глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації (не тільки публікацій) з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах (60 БД з понад 60 країн світу).