Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги

Відповідно до сучасних міжнародних підходів та концепцій, паліативна медицина повинна бути невід’ємною, інтегрованою складовою медичного обслуговування та соціальної опіки. Декларація ВООЗ (1990) та Барселонська декларація (1996) закликають усі держави світу включити паліативну допомогу в структуру національних систем охорони здоров’я.

Згідно з існуючими визначеннями, паліативна медицина – це галузь наукової медицини та охорони здоров’я, основним завданням якої є покращання якості життя та полегшення страждань пацієнтів з різними нозологічним формами хронічних невиліковних хвороб, переважно в термінальному періоді їх прогресування та за умов, коли можливості спеціалізованого лікування основної хвороби є обмеженими або, з точки зору сучасних наукових уявлень, безперспективними

Паліативна і хоспісна допомога: 

 • Забезпечує полегшення болю та інших симптомів або розладів життєдіяльності, що спричиняють страждання;
 • Стверджує життя та розглядає смерть як природній процес;
 • Не має на меті прискорення чи уповільнення настання смерті;
 • Поєднує соціальні, психологічні й духовні аспекти піклування про пацієнта;
 • Пропонує систему підтримки, що допомагає пацієнту жити активно, наскільки це можливо, до самої смерті;
 • Пропонує систему підтримки, що допомагає родині пережити важкі часи хвороби пацієнта та тяжкої втрати – смерті рідної та близької людини;
 • Використовує комплексний міждисциплінарний (командний) підхід, направлений на потреби пацієнта та його сім’ї;
 • Покращує якість життя і позитивно впливає на перебіг хвороби;
 • Призначається незалежно від стадії захворювання або основного лікування, в поєднанні з іншою терапією, яка забезпечує подовження життя, наприклад, така як хіміотерапія і променева терапія, та включає дослідження, що необхідні для кращого розуміння динаміки захворювання, контролю та запобігання клінічних ускладнень.

ВООЗ дала також визначення паліативної допомоги дітям:

Паліативна допомога дітям представляє собою спеціальну, однак споріднену з паліативною допомогою дорослим, сферу.

До принципів, які застосовуються у випадку педіатричних невиліковних захворювань належать:

 • Паліативна допомога дітям – це активна повна турбота про фізичний стан, розумові здібності й душевний стан дитини, що також включає надання підтримки родині.
 • Паліативна допомога дітям починається з моменту діагностування захворювання й продовжується, незважаючи на те, чи отримує дитина відповідне лікування чи ні.
 • Особа, що надає паліативну допомогу дитині, повинна контролювати й намагатися максимально усунути або зменшити її фізіологічні та психологічні страждання, та забезпечити відповідні соціальні умови.
 • Ефективна паліативна допомога потребує комплексного мультидисциплінарного підходу, що включає залучення родини, й робить доступними суспільні ресурси; вона може бути успішно запроваджена навіть, якщо ресурси обмежені.
 • Паліативна допомога дітям може бути забезпечена за обмежених ресурсів спеціалізованої медичної допомоги в закладах загальної лікувальної мережі і навіть у дитини вдома.

http://palliative.if.ua/ua/info/palliative-literature-patients/view/31/

Рекомендаційний список літератури

 1. Паліативна та хоспісна допомога [Текст] : підручник для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти вищих навчальних закладів МОЗ України / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 392 с.
 2. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України, лікарів-інтернів за спеціальностями «Фтизіатрія», «Загальна практика — сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Інфекційні хвороби» [Текст] / Ю. І. Фещенко [та ін.]. — Київ : ВСВ «Медицина», 2017. — 128 с.
 3. Секела, М. В. Паліативна торакальна хірургія [Текст] / М. В. Секела, В. В. Макаров, А. Жехонек. — Львів : Сполом, 2013. — 192 с.
 4. Тарасюк, В. С. Паліативно-хоспісна допомога [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів, а також ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. — [б. м.] : Медицина, 2015. — 328 с.
 5. Шатило, В. Й. Паліативна медицина [Текст] : підручник для студентів ВМНЗ I—IV рівнів акредитації / В. Й. Шатило, П. В. Яворський. — [б. м.] : ВСВ «Медицина», 2010. — 200 с.

**********************

 1. Курницька, Г. М. Підходи щодо розвитку паліативної та хоспісної допомоги / Г. М. Курницька // Медсестринство. — 2018. — № 1. — С. 78—81.
 2. Медико-соціальні аспекти проблеми надання паліативної допомоги у родинах тяжкохворих та інкурабельних пацієнтів / А. I. Смачило, Л. Ф. Матвіїв, О. М. Качунь, Л. І. Іваськевич // Медсестринство. — 2020. — № 1. — С. 35—38.
 3. Оптимізація післядипломної підготовки медичних сестер з питань паліативної та хоспісної допомоги населенню в Україні / А. О. Боб, О. О. Чукур, І. О. Воронюк, Л. З. Ференц // Медсестринство. — 2021. — № 1. — С. 30—32.
 4. Особливості надання паліативної допомоги хворим на Віл/Снід в Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб / А. О. Боб [та ін.] // Медсестринство. — 2020. — № 2. — С. 27—30.
 5. Савка, Г. В. Права людини у сфері паліативної допомоги / Г. В. Савка // Медсестринство. — 2020. — № 1. — С. 15—18.
 6. Савка, Г. В. Cтан, проблеми і перспективи впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні / Г. В. Савка // Медсестринство. — 2019. — № 2. — С. 26—30.
 7. Томчук, Т. В. Вплив медсестринського догляду на якість життя паліативних пацієнтів / Т. В. Томчук, А. О. Боб, Г. О. Лукіна // Медсестринство. — 2017. — № 1. — С. 36—40.
 8. Шевченко, А. О. Проблеми хоспісної та паліативної медицини в Україні та Херсонській області / А. О. Шевченко // Медсестринство. — 2017. — № 3. — С. 16—19.

**********************

 1. Андріїшин, Л. Тернистий шлях до благої мети [Текст] : [інтерв’ю про паліативну допомогу на Прикарпатті] / Л. Андріїшин ; [розмову вела] Н. Мостова // Ваше здоров’я. — 2018. — № 13/14. — С. 12—13.
 2. Бірук, А. Хоспіс — не будинок смерті, а дім життя [Текст] : [паліативна допомога] / А. Бірук, Д. Романюк // Ваше здоров’я. — 2018. — № 23/24.
 3. Буслаєва, Л. Доки наше суспільство не усвідомить необхідності функціонування хоспісів, їх має підтримати держава [Текст] : [розмова про хоспісну допомогу з керівником «Будинку сестринського догляду» Людмилою Буслаєвою] / Л. Буслаєва ; розмову вела І. Остапчук // Ваше здоров’я. — 2018. — № 19/20. — С. 12—14.
 4. Гальчинський, В. Паліативний заклад у… термінальній стадії занепаду [Текст] : [хоспіс у Запоріжжі] / В. Гальчинський // Ваше здоров’я. — 2018. — № 15/16. — С. 11.
 5. Дудник, С. Дитина — особливий пацієнт [Текст] : [паліативна допомога маленьким пацієнтам] / С. Дудник // Ваше здоров’я. — 2018. — 12 берез. — С. 12—13.
 6. Дудник, С. Паліативна допомога — останній борг держави [Текст] / С. Дудник // Ваше здоров’я. — 2018. — 12 січ. — С. 12—13.
 7. Дудник, С. Українські реалії: світла в кінці тунелю не видно? [Текст] : [паліативна допомога] / С. Дудник // Ваше здоров’я. — 2018. — 12 січ. — С. 14—15.
 8. Жаппарова, А. С. Оказание паллиативной помощи в республике Казахстан: текущая ситуация и вопросы правовой регламентации [Текст] / А. С. Жаппарова, Г. Ж. Кунирова // Медичне право. — 2021. — № 1. — С. 41—51.
 9. Козак, Т. Допоможе виїзна бригада паліативної допомоги «Хоспіс вдома» [Текст] : [інтерв’ю] / Т. Козак, В. Лазорик // Ваше здоров’я. — 2017. — 21 квіт. — С. 18.
 10. Краснікова, О. У нас жоден пацієнт не залишається сам на сам із болем [Текст] : [паліативна допомога] / О. Краснікова, О. Фалько // Ваше здоров’я. — 2018. — № 23/24.
 11. Криничний, Ю. Довго запрягали, однак швидко рушили [Текст] : [інтерв’ю про паліативну медицину] / Ю. Криничний ; [розмовляла] І. Кадченко // Ваше здоров’я. — 2018. — № 3/4. — С. 15—16.
 12. Кружайло, М. Дубенський хоспіс: люди доживають, заклад виживає [Текст] / М. Кружайло, Д. Романюк // Ваше здоров’я. — 2018. — № 13/14. — С. 14—15.
 13. Ліщенко, Н. Наталя Ліщенко: «Я б дуже хотіла, щоб Україна запозичила досвід Канади з надання паліативної допомоги» [Текст] : [розмова з координатором відділу паліативної медицини провінції Онтаріо, колишнім директором ННІ медсестринства ТНМУ Н. Ліщенко] / Н. Ліщенко ; [розмовляла] Л. Лукащук // Медична академія. — 2021. — 10 квіт. — С. 8.
 14. Матюха, Л. Паліативна допомога — доступність поза межами хоспісу? [Текст] : [інтерв’ю] / Л. Матюха ; [записала] С. Тернова // Ваше здоров’я. — 2016. — 15 квіт. — С. 12—13.
 15. Миронова, Г. Медична допомога і паліативні послуги — як не перетнути межі [Текст] / Г. Миронова // Ваше здоров’я. — 2018. — № 17/18. — С. 22—23.
 16. Миронова, Г. Останнє право пацієнта на совісті лікаря чи держави? [Текст] : [про паліативну та хоспісну допомогу] / Г. Миронова // Ваше здоров’я. — 2017. — 10 лют. — С. 20—21.
 17. Миронова, Г. Паліативна допомога в Україні: куди рухатися далі? [Текст] / Г. Миронова // Ваше здоров’я. — 2018. — № 25/26. — С. 14—15.
 18. Моісеєва, Т. Паліатив — це про життя, а не про смерть [Текст] / Т. Моісеєва // Урядовий кур’єр. — 2016. — 23 груд. — С. 1 ; 4.
 19. Москвяк, Є. Євген Москвяк: Лікар паліативної допомоги має говорити з пацієнтом однією мовою [Текст] / Є. Москвяк // Ваше здоров’я. — 2018. — № 23/24. — С. 19.
 20. Паліативна допомога в Україні: сьогодення та перспективи [Текст] / підготувала І. Цюпа // Здоров’я України ХХІ сторіччя : медична газета. — 2017. — № 15/16. — С. 7.
 21. Паламарчук, А. Паліативна допомога має надаватися з моменту встановлення діагнозу невиліковного захворювання [Текст] : [інтерв’ю про паліативну допомогу на Тернопільщині] / А. Паламарчук ; [розмовляла] Л. Лукащук // Ваше здоров’я. — 2018. — № 15/16. — С. 12—13.
 22. Про затвердження положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України № 675 від 10 липня 2019 р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. — 2019. — № 9. — С. 11—16.
 23. Про удосконалення органзації надання паліативної допомоги в Україні [Текст] : наказ МОЗ України № 1391 від 15.06.2020 р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. — 2020. — № 8. — С. 80—97.
 24. Прог, Л. Людмила Прог: Головна медична наука — це наука співчуття [Текст] : [розмова про піліативну допомогу з Прог Л.] / Л. Прог // Ваше здоров’я. — 2018. — № 23/24. — С. 20—21.
 25. Синюта, А. У Львові відкрито перший мобільний хоспіс для дітей [Текст] : [інтерв’ю] / А. Синюта, І. Клос ; [розмовляла] Ю. Масюкевич // Ваше здоров’я. — 2017. — 10 берез. — С. 18.
 26. Фалько, О. Дитячий хоспіс: тут живе надія [Текст] / О. Фалько // Ваше здоров’я. — 2018. — № 9/10. — С. 14—15.
 27. Царенко, А. Лікарів паліативної медицини в Україні офіційно…не існує [Текст] : [інтерв’ю] / А. Царенко ; розмову вела С. Тернова // Ваше здоров’я. — 2018. — № 21/22. — С. 20—21.
 28. Шевченко, М. Останні дні життя — ціна якості [Текст] : [паліативна медицина у світі та в Україні] / М. Шевченко // Ваше здоров’я. — 2018. — № 3/4. — С. 12—14.
 29. Шидловська, О. Тут працюють люди з особливим складом характеру [Текст] : [паліативна допомога на базі КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня»] / О. Шидловська, С. Манець, О. Березкіна // Ваше здоров’я. — 2018. — № 19/20. — С. 15.
 30. Роль первинної ланки в наданні соціальної послуги паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам Тернопільщини [Текст] / S. S. Riabokon [et al.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2019. — № 4. — С. 24—29.
 31. Гарасимів, З. У черзі на хоспісну допомогу — понад 900 хворих [Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2016. — 12 жовт. — С. 6.
 32. Дмитрук, У. Паліативна допомога на Тернопільщині [Текст] / У. Дмитрук // Свобода. — 2020. — 5 лют. — С. 2.
 33. Долучилися до місячника паліативної допомоги в Україні [Текст] : [ТДМУ уклав угоду з Тернопільським хоспісом] // Медична академія. — 2016. — 12 листоп. — С. 3.
 34. Ліщенко, Н. Наталя Ліщенко: «Я б дуже хотіла, щоб Україна запозичила досвід Канади з надання паліативної допомоги» [Текст] : [розмова з координатором відділу паліативної медицини провінції Онтаріо, колишнім директором ННІ медсестринства ТНМУ Н. Ліщенко] / Н. Ліщенко ; [розмовляла] Л. Лукащук // Медична академія. — 2021. — 10 квіт. — С. 8.
 35. Лукащук, Л. Паліативна допомога на Тернопіллі: час об’єднати зусилля [Текст] / Л. Лукащук // Медична академія. — 2016. — 19 берез. — С. 11.
 36. Лукащук, Л. Яким має бути хоспіс? [Текст] : [відкриття хоспісу на Тернопільщині] / Л. Лукащук // Медична академія. — 2016. — 24 верес. — С. 5.
 37. Паламарчук, А. Андрій Паламарчук: «Створюючи хоспіс, мали на меті привернути увагу медиків, суспільства до проблем невиліковно хворих» [Текст] / А. Паламарчук, [розмовляла] Л. Лукащук // Медична академія. — 2018. — 24 квіт. — С. 4.
 38. Паламарчук, А. Паліативна допомога має надаватися з моменту встановлення діагнозу невиліковного захворювання [Текст] : [інтерв’ю про паліативну допомогу на Тернопільщині] / А. Паламарчук ; [розмовляла] Л. Лукащук // Ваше здоров’я. — 2018. — № 15/16. — С. 12—13.
 39. Паламарчук, А. Яким має бути справжній хоспіс? [Текст] : [на Тернопільщині створено комунальну установу «Обласна лікарня «Хоспіс» — медичний заклад на 30 ліжок відкрився на базі обласної протитуберкульозної лікарні] / А. Паламарчук, В. Богайчук ; [записала] Л. Лукащук // Ваше здоров’я. — 2016. — 5 серп. — С. 15.

 

Уклала     Водюк Н.                                                 2021 р.